Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>Đề kiểm tra vật lý 11> Đề KTHK 1 lớp 11

Đề KTHK 1 lớp 11

* Dương Hoà - 901 lượt tải


Để download tài liệu Đề KTHK 1 lớp 11 các bạn click vào nút download bên dưới.

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

Download  - Tải về

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload File mới
* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Gợi ý tải trong danh mục Đề kiểm tra vật lý 11

Xem tất cả Đề kiểm tra vật lý 11

Đề thi HK2 Trung Học Thực Hành Đại học Sư Phạm TPHCM 2017-2018

• 2,139 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề kiểm tra một tiết vật lí 11 phần Quang học

• 1,702 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Cao Cường

• Ngày tải lên: 17/01/2011

Kiêm tra học kỳ II lớp 11

• 1,295 lượt tải về

• Tải lên bởi: duong xuân hải

• Ngày tải lên: 29/04/2012

Đề kiểm tra 15ph Quang hình (Nguyễn Trung Thành)

• 1,557 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Trung Thành

• Ngày tải lên: 02/02/2009

Kiểm tra Vật lý 11 HKI năm học 2019-2020

• 1,779 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Bi

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Ma trận đề vật lý 11 tự luận Học kỳ 1

• 1,458 lượt tải về

• Tải lên bởi: MAITHI THU VAN

• Ngày tải lên: 17/03/2012

Đề kiểm tra 1 tiết VL 11 học kì 2

• 1,769 lượt tải về

• Tải lên bởi: VIENly

• Ngày tải lên: 15/04/2012

KT Chuyên lý 11 (Quang học + Điện xoay chiều) - THPT Nguyễn Thượng Hiền - TPHCM

• 1,132 lượt tải về

• Tải lên bởi: ShinShi

• Ngày tải lên: 28/01/2014

Đề kiểm tra giữa kỳ I Vật lí 11CB

• 2,140 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan van thanh

• Ngày tải lên: 06/11/2011

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Vật lí 11 - THPT Tam Phước

• 2,851 lượt tải về

• Tải lên bởi: lethanhlam

• Ngày tải lên: 13/03/2012

Cùng Tác giả Dương Hoà

Xem tất cả tài liệu của tác giả Dương Hoà

Tài liệu dạy thêm ôn THPTQG (tập1)-GV Dương Đức Hòa

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/02/2020

Tài liệu dạy thêm ôn THPTQG (tập2)-GV Dương Đức Hòa

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/02/2020

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

• 993 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng

• Ngày tải lên: 12/04/2018

Đề KTHK 1 lớp 11

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 27/12/2017

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH 11 NÂNG CAO

• 6,339 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Cùng danh mục Đề kiểm tra vật lý 11

Xem tất cả Đề kiểm tra vật lý 11

10 đề thi học kì 1 lớp 11 (có đáp án)

• 14,165 lượt tải về

• Tải lên bởi: trong

• Ngày tải lên: 12/07/2010

4 đề kiểm tra 1 tiết chương 2 dòng điện không đổi + ma trận đề

• 12,882 lượt tải về

• Tải lên bởi: quan

• Ngày tải lên: 01/11/2011

Tổng hợp đề thi + kiểm tra 1 tiết học kì 2 - Vật lí 11

• 12,773 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 22/01/2015

ĐỀ THI HỌC KỲ II - LÝ 11

• 12,255 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn tiền

• Ngày tải lên: 18/04/2014

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11

• 10,495 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van ngoc

• Ngày tải lên: 12/12/2013

ĐỀ KT 45 PHÚT LỚP 11 CHƯƠNG 1 VÀ 2

• 10,056 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Kiểm tra trắc nghiệm Lý 11 - Chương IV và V

• 8,435 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 15/01/2018

Đề thi học kì 2 Vật lí 11

• 8,040 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van huy

• Ngày tải lên: 19/04/2011

Kiểm tra 45 phút Chương 1 Vật lý 11CB

• 7,798 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Tú

• Ngày tải lên: 05/09/2013

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11-HỌC KÌ II

• 7,777 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 11

(Thời gian 45 phút)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

Điện tích ,điện trường

+Nhận biết các công thức về F,E,U,A

+Sự tương tác giữa các điện tích

Hiểu được quá trình biến đổi điện năng của dụng cụ tiêu thụ điện

+Tính được lực điện hoặc cường độ điện trường tại một điểm,hiệu điện thế giữa hai bản tụ

+Phát biểu chính xác định nghĩa lực điện hoặc định nghĩa cường độ điện trường

+Tính được lực điện hoặc cường độ điện trường tổng hợp tại một vị trí

Tỉ lệ: 36%

11%

11%

11%

56%

11%

3,6 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

2 điểm

0,4 điểm

5 câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

Dòng điện không đổi

+Nhận biết được công thức tính I,A,Q của dòng điện không đổi

+Nhận biết được đơn vị các đại lượng trong mạch điện

Tính được điện trở mạch ghép,suất điện động,điện trở trong của nguồn điện

+Xác định được cường độ dòng điện chạy trong mạch điện

+Xác định được độ sáng của đèn trong mạch điện

+Biện luận được giá trị cực đại của công suất

Tỉ lệ: 52%

53,9%

7,7%

19,2%

19,2%

5,2 điểm

2,8 điểm

0,4 điểm

1điểm

1điểm

9 câu

7 câu

1 câu

1/2câu

1/2 câu

Dòng điện trong các môi trường

Nhận biết được bản chất dòng điện trong các môi trường

+Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ +Mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn vào các yếu tố liên quan

Tính được m,q,t trong biểu thức của định luật Faraday

Tỉ lệ: 12%

33,3%

33,3

33,3%

1,2 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

3 câu

1câu

1 câu

1 câu

Tổng số: 17 câu

9 câu

2 câu

4,5 câu

1 ,5câu

Tổng điểm: 10 điểm

3,6 điểm

0,8điểm

4,2điểm

1,4điểm

Tỉ lệ 100%

36%

8%

42%

14%

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề I

I.Phần trắc nghiệm khách quan:(6 điểm) (Điền đáp án vào bảng )

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ñaùp aùn

Câu 1

:Cã

hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. q1> 0 vµ q2 < 0.B. q1< 0 vµ q2 > 0.C. q1.q2 < 0. D. q1.q2 > 0.

Câu 2

:Điện

năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ nào sau đây?

A.Bóng đèn huỳnh quang B.Bàn là điện C.Quạt điệnD.Acqui đang nạp điện

Câu 3

:Trong

các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2.B. V.m.C. V/m.D. V.m2.

Câu 4: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là?

A. 9 V và 3 Ω.

B. 9 V và 1/3 Ω.

C. 3 V và 3 Ω.

D. 3 V

và 1

/3 Ω.

Câu 5

:Cường

độ điện trường giữa hai bản tụ điện bằng 40V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là bao nhiêu ?

A.2000V; B.80V; C.20V; D.0

,8V

.

Câu 6: Cho một mạch điện gồm một pin 1

,5

V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là ?

A. 3A. B. 3/5 A.C. 0,5 A.D. 2 A.

Câu 7

:Cường

độ của dòng điện ®­îc đo bằng ?

A.Nhiệt kế B. Vôn kế C. Ampe kế D. Lực kế

Câu 8

:Gọi

U là hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở là R, I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Nhiệt lượng Q toả ra ở đoạn mạch này trong thời gian t có thể tính theo công thức

nào ?

A. Q=

B. Q=

C. Q=

D. Q=

Câu 9.

Khi nhiÖt ®é cña d©y kim lo¹i t¨ng, ®iÖn trë cña nã sÏ

A. Gi¶m ®i. B. Kh«ng thay ®æi.

C. T¨ng lªn. D. Ban ®Çu t¨ng lªn

theo

nhiÖt ®é nh­ng sau ®ã l¹i gi¶m dÇn.

Câu 10.

Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c i«n ©m, electron ®i vÒ anèt vµ i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

B. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c electron ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

C. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c i«n ©m ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

D. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c electron ®i vÒ tõ catèt vÒ anèt, khi catèt bÞ nung nãng.

Câu 11.

Công

cña nguồn

điện ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc?

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 12

:Điện

phân dung dịch AgNO3 với điện cực bằng bạc (A = 108,n=1).

Khối lượng bạc tụ ở catốt là 0,108(g).

Điện lượng qua bình điện phân

là ?

A. 965 (C)B. 96

,5

(C)

C. 9650 (C)D. 96500 (C)

Câu 13

:Điện

năng tiêu thụ cña đoạn mạch trong thời gian t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc?

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện để có dòng điện chạy qua một vật là:

A. Hai đầu vật có một hiệu điện thế B. Vật đó là vật dẫn và hai đầu vật có 1 hiệu điện thế

C. Vật đó là vật dẫn D. Vật đó là điện môi

Câu 15: Hai điện tích q1 =-q2 =10-

5C(

q1>0) đặt ở 2điểm A,B(AB=6cm) trong chất điện môi có hằng số điện môi

=2.Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách AB một khoảng d=4cm

A.16.107V/m; B.2

,16

..107V/m; C.2.107V/m; D.3.107V/m.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm

) :

Phát biểu định luật Culông ? Viết biểu thức ?

Câu 2 (2 điểm)

:Cho

mạch điện như hình vẽ ,bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 10V và điện trở trong r = 3, mach ngoài có biến trở R

1)Lúc

đầu điều chỉnh để biến trở R=2

a

, Tính cường độ dòng điện trong mạch .

b

, Mắc thêm đèn 8V – 8W nối tiếp với biến trở R thì đèn sẽ sáng như thế nào?vì sao?

2)Tháo

bỏ đèn, phải thay đổi R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính công suất của nguồn khi

đó ?

E1

E2

R

…….Hết…..

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề I

§Ò I

I.Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

D

B

C

A

D

C

C

B

C

C

A

B

B

b

B

II.Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

1(2đ)

Định luật CuLông

Biểu thức

2(2đ)

a, Suất điện động của bộ nguồn điện : Eb = E1 + E2 = 20(V)

0,25đ

Điện trở trong của bộ nguồn điện : rb = r1 + r2 = 6(

)

0,25đ

Cường độ dòng điện trong mạch :

= 2,5(A)

0,5đ

b, Rđ =

= 8 (

)

Dòng điện định mức qua đèn : Iđ = 1(A)

0,25đ

Dòng điện thực tế qua đèn : Itt =

= 1,25(A)

Vậy đèn sáng quá mức bình thường vì Itt > Iđ

0,25đ

c, Công suất mạch ngoài : P = I2R =

R =

=>

=> Pmax khi R = rb = 6(

)

0,25đ

Khi đó công suất của nguồn là : PN = IE =

= 100/3(W)

0,25đ

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề II

I.Phần trắc nghiệm khách quan:(6 điểm) (Điền đáp án vào bảng )

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ñaùp aùn

Câu 1: §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ

A. tØ lÖ víi b×

nh

ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

C. tØ lÖ nghÞch víi b×

nh

ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

Câu 2:Cho2điện tích q1=4.10-10C

,q2

=-4.10-10Cđặt ở 2 điểm A,B trong không khí,với AB=2cm.Xác định độ lớn cường độ điện trường

tại các điểm N hợp với A,B thành tam giác đều ?

A.9000(

V/m); B.900(V/m); C.9.104(V/m); D.một kết quả khác

Câu 3: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng?

A. 2000 J. B. 5 J.C. 120 kJ.D. 10 kJ.

Câu 4: Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UMN = VM – VN.B. UMN = E.dC. AMN = q.UMND. E = UMN.d

Câu 5

:Một

tụ điện phẳng không khí có điện dung C=2500pF được mắc vào 2 cực của một nguồn điện có hiệu điện thế U=4000V. Tính điện tích của tụ điện ?

A.2.10-3C B:10-4C; C:10-5C; D:2.10-4C.

Câu 6: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn quá

lâu và

nhiều lần liên tục vì

A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

D. hỏng nút khởi động

Câu 7: Cường độ của dòng

điện ®

­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. I =q.t.B. I =

C. I =

D. I =

Câu 8

:Điện

năng tiêu thụ cña đoạn mạch trong thời gian t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 9: NhiÖt l­îng to¶ ra trªn

vËt dẫn

trong thời gian t không ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. Q = U i.B. Q = U It.C. Q = I2RtD. Q =

Câu 10: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ electron.

B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i tu©n theo ®Þnh luËt ¤m nÕu nhiÖt ®é trong kim lo¹i ®­îc gi÷ kh«ng ®æi

C. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ i«n d­¬ng vµ i«n ©m.

D. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn kim lo¹i g©y ra t¸c dông nhiÖt.

Câu 11: B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ:

A. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c i«n ©m, electron ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

B. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c i«n ©m ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

C. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c electron ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

D. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c electron

theo

ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

Câu 12

:Điện

phân dung dịch AgNO3 với điện cực bằng bạc (A = 108,n=1). Điện lượng qua bình điện phân là 96

,5

(C) . Khối lượng bạc tụ ở catốt

là ?

A. 0,108(kg).

B. 0,108(g).

C. 1

,08

(g). D. 10

,8

(g).

Câu 13: §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (

) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (

), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ?

A. RTM = 75 (

).B. RTM = 100 (

).C. RTM = 150 (

).D. RTM = 400

).

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng .Điện năng tiêu thụ được đo

bằng :

A. Vôn kế B. Công tơ điện C. Ampe kế D. Tĩnh điện kế

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện để có dòng điện chạy qua một vật là:

A. Hai đầu vật có một hiệu điện thế B. Vật đó là vật dẫn và hai đầu vật có 1 hiệu điện thế

C. Vật đó là vật dẫn D. Vật đó là điện môi

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm

) :

Định nghĩa cường độ điện trường ? Viết biểu thức ?

Câu 2(2 điểm

)Cho

mạch điện như hình vẽ , bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 5V và điện trở trong r = 0,5, mạch ngoài là một biến trở R

1)Lúc

đầu điều chỉnh để biến trở R=3

a

, Tính cường độ dòng điện trong mạch ?

b

, Mắc thêm đèn 6V – 6W nối tiếp với điện trở R thì đèn sẽ sáng như thế nào?vì sao?

E2

E1

2) Tháo bỏ đèn, phải thay đổi biến trở R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính công suất của nguồn khi

đó ?

R

…….Hết…..

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề II

§Ò II

I.Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

C

A

C

D

C

A

B

A

A

C

A

B

A

B

B

II.Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

1(2đ)

Định luật Cu Lông

Biểu thức

2(2đ)

a, Suất điện động của bộ nguồn điện : Eb = E1 + E2 = 10(V)

0,25đ

Điện trở trong của bộ nguồn điện : rb = r1 + r2 = 1(

)

0,25đ

Cường độ dòng điện trong mạch :

= 2,5(A)

0,5đ

b, Rđ =

= 3 (

)

Dòng điện định mức qua đèn : Iđ = 1A

0,25đ

Dòng điện thực tế qua đèn : Itt =

= 1A

Vậy đèn sáng bình thường vì Itt = Iđ

0,25đ

c, Công suất mạch ngoài : P = I2R =

R =

=>

=> Pmax khi R = r = 1(

)

0,25đ

Khi đó công suất của nguồn là : PN = IE =

= 50(W)

0,25đ