Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề KTHK 1 lớp 11

Đề KTHK 1 lớp 11

* Dương Hoà - 355 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

Để download tài liệu Đề KTHK 1 lớp 11 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề KTHK 1 lớp 11 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
0 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Dương Hoà
Ngày cập nhật: 27/12/2017
Tags: Đề KTHK 1, lớp 11
Ngày chia sẻ:
Tác giả Dương Hoà
Phiên bản 1.0
Kích thước: 85.37 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề KTHK 1 lớp 11 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 11

(Thời gian 45 phút)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

Điện tích ,điện trường

+Nhận biết các công thức về F,E,U,A

+Sự tương tác giữa các điện tích

Hiểu được quá trình biến đổi điện năng của dụng cụ tiêu thụ điện

+Tính được lực điện hoặc cường độ điện trường tại một điểm,hiệu điện thế giữa hai bản tụ

+Phát biểu chính xác định nghĩa lực điện hoặc định nghĩa cường độ điện trường

+Tính được lực điện hoặc cường độ điện trường tổng hợp tại một vị trí

Tỉ lệ: 36%

11%

11%

11%

56%

11%

3,6 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

2 điểm

0,4 điểm

5 câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

Dòng điện không đổi

+Nhận biết được công thức tính I,A,Q của dòng điện không đổi

+Nhận biết được đơn vị các đại lượng trong mạch điện

Tính được điện trở mạch ghép,suất điện động,điện trở trong của nguồn điện

+Xác định được cường độ dòng điện chạy trong mạch điện

+Xác định được độ sáng của đèn trong mạch điện

+Biện luận được giá trị cực đại của công suất

Tỉ lệ: 52%

53,9%

7,7%

19,2%

19,2%

5,2 điểm

2,8 điểm

0,4 điểm

1điểm

1điểm

9 câu

7 câu

1 câu

1/2câu

1/2 câu

Dòng điện trong các môi trường

Nhận biết được bản chất dòng điện trong các môi trường

+Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ +Mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn vào các yếu tố liên quan

Tính được m,q,t trong biểu thức của định luật Faraday

Tỉ lệ: 12%

33,3%

33,3

33,3%

1,2 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

0,4 điểm

3 câu

1câu

1 câu

1 câu

Tổng số: 17 câu

9 câu

2 câu

4,5 câu

1 ,5câu

Tổng điểm: 10 điểm

3,6 điểm

0,8điểm

4,2điểm

1,4điểm

Tỉ lệ 100%

36%

8%

42%

14%

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề I

I.Phần trắc nghiệm khách quan:(6 điểm) (Điền đáp án vào bảng )

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ñaùp aùn

Câu 1

:Cã

hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. q1> 0 vµ q2 < 0.B. q1< 0 vµ q2 > 0.C. q1.q2 < 0. D. q1.q2 > 0.

Câu 2

:Điện

năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ nào sau đây?

A.Bóng đèn huỳnh quang B.Bàn là điện C.Quạt điệnD.Acqui đang nạp điện

Câu 3

:Trong

các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2.B. V.m.C. V/m.D. V.m2.

Câu 4: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là?

A. 9 V và 3 Ω.

B. 9 V và 1/3 Ω.

C. 3 V và 3 Ω.

D. 3 V

và 1

/3 Ω.

Câu 5

:Cường

độ điện trường giữa hai bản tụ điện bằng 40V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là bao nhiêu ?

A.2000V; B.80V; C.20V; D.0

,8V

.

Câu 6: Cho một mạch điện gồm một pin 1

,5

V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là ?

A. 3A. B. 3/5 A.C. 0,5 A.D. 2 A.

Câu 7

:Cường

độ của dòng điện ®­îc đo bằng ?

A.Nhiệt kế B. Vôn kế C. Ampe kế D. Lực kế

Câu 8

:Gọi

U là hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở là R, I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Nhiệt lượng Q toả ra ở đoạn mạch này trong thời gian t có thể tính theo công thức

nào ?

A. Q=

B. Q=

C. Q=

D. Q=

Câu 9.

Khi nhiÖt ®é cña d©y kim lo¹i t¨ng, ®iÖn trë cña nã sÏ

A. Gi¶m ®i. B. Kh«ng thay ®æi.

C. T¨ng lªn. D. Ban ®Çu t¨ng lªn

theo

nhiÖt ®é nh­ng sau ®ã l¹i gi¶m dÇn.

Câu 10.

Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c i«n ©m, electron ®i vÒ anèt vµ i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

B. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c electron ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

C. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c i«n ©m ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vÒ catèt.

D. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h­íng cña c¸c electron ®i vÒ tõ catèt vÒ anèt, khi catèt bÞ nung nãng.

Câu 11.

Công

cña nguồn

điện ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc?

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 12

:Điện

phân dung dịch AgNO3 với điện cực bằng bạc (A = 108,n=1).

Khối lượng bạc tụ ở catốt là 0,108(g).

Điện lượng qua bình điện phân

là ?

A. 965 (C)B. 96

,5

(C)

C. 9650 (C)D. 96500 (C)

Câu 13

:Điện

năng tiêu thụ cña đoạn mạch trong thời gian t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc?

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện để có dòng điện chạy qua một vật là:

A. Hai đầu vật có một hiệu điện thế B. Vật đó là vật dẫn và hai đầu vật có 1 hiệu điện thế

C. Vật đó là vật dẫn D. Vật đó là điện môi

Câu 15: Hai điện tích q1 =-q2 =10-

5C(

q1>0) đặt ở 2điểm A,B(AB=6cm) trong chất điện môi có hằng số điện môi

=2.Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách AB một khoảng d=4cm

A.16.107V/m; B.2

,16

..107V/m; C.2.107V/m; D.3.107V/m.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm

) :

Phát biểu định luật Culông ? Viết biểu thức ?

Câu 2 (2 điểm)

:Cho

mạch điện như hình vẽ ,bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 10V và điện trở trong r = 3, mach ngoài có biến trở R

1)Lúc

đầu điều chỉnh để biến trở R=2

a

, Tính cường độ dòng điện trong mạch .

b

, Mắc thêm đèn 8V – 8W nối tiếp với biến trở R thì đèn sẽ sáng như thế nào?vì sao?

2)Tháo

bỏ đèn, phải thay đổi R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính công suất của nguồn khi

đó ?

E1

E2

R

…….Hết…..

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề I

§Ò I

I.Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

D

B

C

A

D

C

C

B

C

C

A

B

B

b

B

II.Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

1(2đ)

Định luật CuLông

Biểu thức

2(2đ)

a, Suất điện động của bộ nguồn điện : Eb = E1 + E2 = 20(V)

0,25đ

Điện trở trong của bộ nguồn điện : rb = r1 + r2 = 6(

)

0,25đ

Cường độ dòng điện trong mạch :

= 2,5(A)

0,5đ

b, Rđ =

= 8 (

)

Dòng điện định mức qua đèn : Iđ = 1(A)

0,25đ

Dòng điện thực tế qua đèn : Itt =

= 1,25(A)

Vậy đèn sáng quá mức bình thường vì Itt > Iđ

0,25đ

c, Công suất mạch ngoài : P = I2R =

R =

=>

=> Pmax khi R = rb = 6(

)

0,25đ

Khi đó công suất của nguồn là : PN = IE =

= 100/3(W)

0,25đ

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề II

I.Phần trắc nghiệm khách quan:(6 điểm) (Điền đáp án vào bảng )

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ñaùp aùn

Câu 1: §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ

A. tØ lÖ víi b×

nh

ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

C. tØ lÖ nghÞch víi b×

nh

ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

Câu 2:Cho2điện tích q1=4.10-10C

,q2

=-4.10-10Cđặt ở 2 điểm A,B trong không khí,với AB=2cm.Xác định độ lớn cường độ điện trường

tại các điểm N hợp với A,B thành tam giác đều ?

A.9000(

V/m); B.900(V/m); C.9.104(V/m); D.một kết quả khác

Câu 3: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng?

A. 2000 J. B. 5 J.C. 120 kJ.D. 10 kJ.

Câu 4: Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UMN = VM – VN.B. UMN = E.dC. AMN = q.UMND. E = UMN.d

Câu 5

:Một

tụ điện phẳng không khí có điện dung C=2500pF được mắc vào 2 cực của một nguồn điện có hiệu điện thế U=4000V. Tính điện tích của tụ điện ?

A.2.10-3C B:10-4C; C:10-5C; D:2.10-4C.

Câu 6: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn quá

lâu và

nhiều lần liên tục vì

A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

D. hỏng nút khởi động

Câu 7: Cường độ của dòng

điện ®

­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. I =q.t.B. I =

C. I =

D. I =

Câu 8

:Điện

năng tiêu thụ cña đoạn mạch trong thời gian t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. A = E it.B. A = U It.C. A = E i.D. A = U I.

Câu 9: NhiÖt l­îng to¶ ra trªn

vËt dẫn

trong thời gian t không ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. Q = U i.B. Q = U It.C. Q = I2RtD. Q =

Câu 10: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ electron.

B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i tu©n theo ®Þnh luËt ¤m nÕu nhiÖt ®é trong kim lo¹i ®­îc gi÷ kh«ng ®æi

C. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ i«n d­¬ng vµ i«n ©m.

D. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn kim lo¹i g©y ra t¸c dông nhiÖt.

Câu 11: B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ:

A. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c i«n ©m, electron ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

B. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c i«n ©m ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

C. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c i«n d­¬ng

theo

chiÒu ®iÖn tr­êng vµ c¸c electron ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

D. Dßng chuyÓn dêi cã h­íng cña c¸c electron

theo

ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng.

Câu 12

:Điện

phân dung dịch AgNO3 với điện cực bằng bạc (A = 108,n=1). Điện lượng qua bình điện phân là 96

,5

(C) . Khối lượng bạc tụ ở catốt

là ?

A. 0,108(kg).

B. 0,108(g).

C. 1

,08

(g). D. 10

,8

(g).

Câu 13: §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (

) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (

), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ?

A. RTM = 75 (

).B. RTM = 100 (

).C. RTM = 150 (

).D. RTM = 400

).

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng .Điện năng tiêu thụ được đo

bằng :

A. Vôn kế B. Công tơ điện C. Ampe kế D. Tĩnh điện kế

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện để có dòng điện chạy qua một vật là:

A. Hai đầu vật có một hiệu điện thế B. Vật đó là vật dẫn và hai đầu vật có 1 hiệu điện thế

C. Vật đó là vật dẫn D. Vật đó là điện môi

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm

) :

Định nghĩa cường độ điện trường ? Viết biểu thức ?

Câu 2(2 điểm

)Cho

mạch điện như hình vẽ , bộ nguồn gồm hai pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 5V và điện trở trong r = 0,5, mạch ngoài là một biến trở R

1)Lúc

đầu điều chỉnh để biến trở R=3

a

, Tính cường độ dòng điện trong mạch ?

b

, Mắc thêm đèn 6V – 6W nối tiếp với điện trở R thì đèn sẽ sáng như thế nào?vì sao?

E2

E1

2) Tháo bỏ đèn, phải thay đổi biến trở R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính công suất của nguồn khi

đó ?

R

…….Hết…..

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I:MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

KHỐI 11

Năm học 2017– 2018:Thời gian làm bài 45 phút`

Họ và Tên: ............................... ……Lớp Đề II

§Ò II

I.Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

C

A

C

D

C

A

B

A

A

C

A

B

A

B

B

II.Phần tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

1(2đ)

Định luật Cu Lông

Biểu thức

2(2đ)

a, Suất điện động của bộ nguồn điện : Eb = E1 + E2 = 10(V)

0,25đ

Điện trở trong của bộ nguồn điện : rb = r1 + r2 = 1(

)

0,25đ

Cường độ dòng điện trong mạch :

= 2,5(A)

0,5đ

b, Rđ =

= 3 (

)

Dòng điện định mức qua đèn : Iđ = 1A

0,25đ

Dòng điện thực tế qua đèn : Itt =

= 1A

Vậy đèn sáng bình thường vì Itt = Iđ

0,25đ

c, Công suất mạch ngoài : P = I2R =

R =

=>

=> Pmax khi R = r = 1(

)

0,25đ

Khi đó công suất của nguồn là : PN = IE =

= 50(W)

0,25đ

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO DIỆN ĐỂ VẼ ĐỒ THỊ CHO TRANG WEB (JAVASCRIPT)
Ngày 21/04/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 13 CÔ NGUYỄN THỊ HUYỀN HOC24H.VN
Ngày 21/04/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 LẦN 9 THẦY NGÔ THÁI NGỌ HOC24H.VN
Ngày 21/04/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG BOOKGOL 2019 LẦN 4 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 21/04/2019
* 200 Câu trắc nghiệm lý thuyết TỔNG ÔN HK2 Vật lý 10
Ngày 21/04/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* BÀI TOÁN CỰC TRỊ KHÓ VỚI HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN
Ngày 22/04/2014
* Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 trường chuyên Vinh năm 2018
Ngày 24/04/2018
* Đề thi+Đáp án KSCL Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa năm 2017
Ngày 26/04/2017
* GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT LE LỢI-ĐÔNG HÀ-QUẢNG TRỊ-2014
Ngày 22/04/2014
* Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2017 và giải chi tiết các câu vận dụng cao.(thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU. TP HUẾ).
Ngày 25/04/2017
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (168)