Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN

Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN

* LÊ TRUNG TIẾN - 435 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc gia

Để download tài liệu Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
2 Đang tải...
Chia sẻ bởi: LÊ TRUNG TIẾN
Ngày cập nhật: 02/04/2016
Tags: Đáp án thi thử lần 1, Nguyễn Huệ HN
Ngày chia sẻ:
Tác giả LÊ TRUNG TIẾN
Phiên bản 1.0
Kích thước: 466.08 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN I

MÃ ĐỀ 132 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN VẬT LÝ

Cho biết: Hằng số Plank h = 6,625.10-

34J.s ;

điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C ; tốc độ ánh sáng trong chân không c ≈3.108m/ s ; đơn vị khối lượng nguyên tử u≈ 931,5MeV / c2

Câu 1: Một mạch chọn sóng LC thu đang thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m. Khi thay tụ C bằng một tụ có điện dung gấp 9 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng

A. 540 m. B. 480 m. C. 40 m. D. 360 m.

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào 2 khe là ánh sáng đơn sắc. Trên màn, quan sát được khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 3 mm. Trong bề rộng 0,8cm vuông góc hệ vân giao thoa trên màn mà chính giữa vân sáng trung tâm, số vân tối quan sát được là

A. 16. B. 14. C. 18.D. 12.

Câu 3: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R, một cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Các giá trị của r, L, C không đổi, giá trị của điện trở thuần R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u = 752cos(100πt) (V). Khi R = R1 =15 Ω hoặc R = R2 = 50 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có cùng một giá trị bằng 45 W. Khi R = R0 thì công suất của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của R0 là

A. 60 Ω. B. 305 Ω. C. 40 Ω. D. 30 Ω.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu đơn sắc xác định.

C. Trong nước, tần số ánh sáng cam nhỏ hơn tần số ánh sáng chàm.

D. Trong nước, vận tốc ánh sáng cam nhỏ hơn vận tốc ánh sáng chàm.

Câu 5: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một

pha

vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A; Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 33 A; Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất

A. 22 A; B. 4,343 A; C. 0,762 A; D. 3,024 A;

Câu 6: Một sóng cơ học truyền trên sợi dây dài nằm ngang với bước sóng λ = 20 cm và biên độ dao động A = 4cm không đổi khi truyền đi. Gọi MN là hai điểm trên dây cách nhau một đoạn 25cm

theo

phương ngang.

Tính khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm MN.

A. MNmin = 25 cm; MNmax = 26

,25

cm. B. MNmin = 25 cm; MNmax = 25

,32

cm.

C. MNmin = 25 cm; MNmax = 25

,63

cm. D. MNmin = 0; MNmax = 5

,7

cm.

462153033050400Câu 7: Một prôtôn có khối lượng m, điện tích e chuyển động không vận tốc ban đầu từ điểm O trong vùng không gian có đồng nhất có điện trường và từ trường, quỹ đạo chuyển động của proton trong mặt phẳng Oxy như hình vẽ. Véc tơ cường độ điện trường E cùng hướng với trục Oy, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục Oz. M là đỉnh quỹ đạo chuyển động của proton có yM = h. Bỏ qua tác dụng của trọng lực so với lực điện và lực từ tác dụng lên proton.

Xác định độ lớn véc tơ gia tốc của proton tại điểm M là đỉnh quỹ đạo?

A. a = eBm1-E2ehEmB. a = eEm1-B2ehEm

C. a = eEmB2ehEm-1D. a = eEm1-B2Ehem

Câu 8: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, tụ điện được tích điện cực đại đến 8

nC

rồi phóng điện qua cuộn cảm.

Trong thời gian π(s) tụ phóng điện 2.105 lần.

Khi điện tích của tụ điện bằng 6

,4

nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

A. 1

,92

mA. B. 0

,48

mA. C. 0

,64

mA. D. 0

,96

mA.

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 3μm có vân sáng của bức xạ

A. λ2 và λ3.

B. λ3.

C. λ1 và

λ3 .

D. λ2.

Câu 10: Trong khoảng thời gian

Δt

, một con lắc đơn dao động điều hòa thực hiện được 10 dao động toàn phần. Nếu chiều dài của con lắc thay đổi 25 cm thì con lắc thực hiện được nhiều hơn lúc trước 5 dao động toàn phần trong cùng khoảng thời gian

Δt

như trên. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 33 cm. B. 20 cm. C. 75 cm. D. 45 cm.

Câu 11: Một vật khối lượng m = 250 g thực hiện dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng, người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là π10 s thì thế năng của con lắc lại bằng động năng của nó, và gia tốc của vật khi ấy lại có độ lớn là 2 m/s2. Cơ năng của vật là

A. 2

,5

mJ. B. 40 mJ. C. 80 mJ. D. 0

,04

mJ.

Câu 12: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

A. Sóng trung B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn

Câu 13: Hai điểm M và N cùng nằm trên hướng truyền sóng cách nhau 16 bước sóng.

Chu kì sóng là T, biên độ sóng là a và không đổi trong quá trình truyền sóng.

Tại thời điểm t, li độ sóng tại M là a2thì li độ sóng tại N là - a2.

Biết sóng truyền từ N đến M. Tại thời điểm (t +

Δt

) thì phần tử sóng ở M tới biên dương. Khoảng thời gian

Δt

ngắn nhất bằng

A. 5T6 B. 2T3C. T6 D. T3

Câu 14: Một dây đàn dài λ= 50 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 150 m/s. Tính tần số âm cao nhất mà dây đàn có thể phát ra trong miền nghe được.

A. f = 19950 Hz. B. f = 20000 Hz. C. f = 19000 Hz. D. f = 19900 Hz.

Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox vật đạt gia tốc lớn nhất tại li độ x1. Sau đó, vật lần lượt đi qua các điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 trong những khoảng thời gian bằng nhau Δt = 0,1(s). Biết thời gian vật đi từ x1 đến x7 hết một nửa chu kì, khoảng cách từ x1 đến x7 là 20cm. Tìm tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí x2, x4, x5?

A. v2 = 26

,17

(cm/s); v4 = 52,33(cm/s); v5 = 45,32(cm/s)

B. v2 = 52

,33

(cm/s); v4 = 104,66(cm/s); v5 = 90,64(cm/s)

C. v2 = 104

,66

(cm/s);v4 = 209,32(cm/s); v5 = 181,28(cm/s)

D. v2 = 74

,00

(cm/s); v4 = 209,32(cm/s); v5 = 181,28(cm/s)

Câu 16: Một con lắc lò xo thẳng đứng vật m1 = 0

,5

kg gắn vào lò xo k = 100 N/m. Người ta dùng m2= 0,5 kg bắn thẳng đứng hướng lên vào m1. Ngay trước

va

chạm m2 có tốc độ 1002 cm/s. Sau va chạm hai vật dính vào nhau.

Tính biên độ dao động của hệ sau đó.

A. A' = 53 cm. B. A' = 5 cm. C. A' = 10 cm. D. A' = 52 cm.

Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều ba

pha

có từ thông qua cuộn 2 biến thiên trễ pha hơn từ thông qua cuộn 1.

Tại một thời điểm từ thông qua cuộn 1 có giá trị cực đại.

Biết suất điện động cực đại trong mỗi cuộn dây là E0 = 10 V. Suất điện động qua cuộn hai sau thời điểm đó T6(T là

chu

kì biến thiên của dòng điện do máy phát ra) là

A. 53 V. B. - 5 V. C. – 53 V. D. 5 V.

Câu 18: Mạch chọn sóng của một máy

thu

vô tuyến ở lối vào có mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định và một tụ điện là tụ xoay có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00 mạch

thu

được sóng điện từ có bước sóng là 10m. Khi α = 1200 mạch

thu

được sóng điện từ có bước sóng là 30m. Để mạch này

thu

được sóng điện từ có bước sóng bằng 18m thì α bằng

A. 86

,40

. B. 300. C. 450. D. 33

,60

.

Câu 19: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, một cuộn cảm thuần và một tụ điện.

Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định.

Khi biến trở có giá trị R1 = 30 Ω thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là P. Khi biến trở có giá trị R2 = 40 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại là Pmax. Tỉ số PPmax bằng

A. 34B. 1225C. 1626D. 2425

Câu 20: Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC là π2 (A

)Biết

thời gian để cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị của nó là 83 (μs). Ở những thời điểm năng lượng từ trường trong mạch bằng không thì điện tích trên tụ bằng

A. 6μC B. 82μC C. 42μC D. 22μC

Câu 21: Tia tử ngoại không được ứng dụng làm việc gì sau đây?

A. Chụp ảnh trong đêm tối, từ vệ tinh. B. Tiệt trùng thực phẩm.

C. Phát hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm. D. Chữa bệnh còi xương.

Câu 22: Cho mạch R-L-C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm.

Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số góc thay đổi.

Khi ω = ω1 =

50π(

rad/s) thì dòng điện và hiệu điện thế cùng pha. Khi ω = ω2 = 20π5 (rad/s) thì UC max.

Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện là 120(V).

Phát biểu nào sau đây là đúng với sự biến đổi của các đại lượng điện trong

mạch :

A. Khi ω tăng từ giá trị ω2 thì cường độ dòng điện trong mạch luôn tăng.

Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây giảm.

B. Khi ω tăng từ giá trị ω1 thì cường độ dòng điện trong mạch luôn giảm.

Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây giảm.

C. Khi ω tăng từ giá trị ω1 thì điện áp hiệu dụng hai bản tụ luôn giảm. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây tăng đến giá trị cực đại 200V rồi giảm.

4145280171734400D. Khi ω tăng từ giá trị ω2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở tăng đến 120V rồi giảm. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây tăng đến khi ω = ω = 255 (rad/s) thì giảm.

Câu 23: Sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi, dọc

theo

chiều dương của trục Ox, vào thời điểm t hình dạng sợi dây như hình vẽ. O là tâm sóng, M là điểm trên dây.

Hỏi vào thời điểm t nói trên khoảng cách giữa hai điểm OM là bao nhiêu?

A. OM=15

,9

cm. B. OM=36

,4

cm.

C. OM=35

,9

cm. D. OM=17

,0

cm.

Câu 24: Một dòng điện xoay chiều được sử dụng phổ biến trong mỗi gia đình có tính chất nào kể sau?

A. Giá trị điện áp tức thời biến đổi từ 0 V đến 220 V.

B. Có giá trị hiệu dụng của điện áp khoảng 500 kV.

C. Trong mỗi giây đổi chiều 50 lần.

D. Giá trị điện áp hiệu dụng biến đổi từ 0 V đến 220 V.

Câu 25: Cho mạch R-L-C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi rôto quay với tốc độ

n(

vòng/phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là I, độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch là π/6. Khi rôto quay với tốc độ

2n(

vòng/phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là 2I.

Hỏi khi rôto quay với tốc độ n2 (vòng/phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?

A. I' = 2I23 B. I' = I613C. I' = I6D. I' = 3I

Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ, vật dao động điều hòa, khi vật tới vị trí cân bằng lần đầu thì hết thời gian 0,125(s). Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Tốc độ trung bình của vật trong một

chu

kì bằng

A. 25 cm/s.

B. 20 cm/s.

C. 40 cm/s.

D. 50 cm/s.

Câu 27: Cho mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện điện áp xoay chiều u = 1002 cos100πt (V). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là UC = 100 V, điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch

pha

π6 so với dòng điện. Cho C= 10-4πF. Tính các giá trị r, L.

A. L= 12π H; r = 50 Ω. B. L= 1π H; r = 50 Ω. C. L= 12π H; r = 503 Ω. D. L= 1π H; r = 503 Ω.

Câu 28: Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên

theo

chiều dương.

Điều nào sau đây là sai?

A. Vận tốc và gia tốc luôn trái dấu. B. Vận tốc và gia tốc cùng có giá trị dương.

C. Véctơ vận tốc ngược chiều với véctơ gia tốc.

D. Độ lớn vận tốc giảm và độ lớn gia tốc tăng.

Câu 29: Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng trọng trường được chọn là mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân bằng của vật nặng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì

A. thế năng gấp ba lần động năng của vật nặng.

B. thế năng gấp hai lần động năng của vật nặng.

C. động năng bằng thế năng của vật nặng.

D. động năng của vật đạt giá trị cực đại.

Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa 2 khe sáng S1 và S2 là 0

,8

mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D. Chiếu vào khe F chùm sáng đơn sắc có bước sóng là λ thì khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 6 ở cùng phía so với vân trung tâm là 2,16 mm. Dịch màn theo phương vuông góc với màn sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi. Khi màn vào gần hay ra xa cùng một đoạn bằng nhau là 48 cm thì khoảng vân trên màn (ứng với hai lần dịch màn) hơn kém nhau 1

,5

lần. Bước sóng λ bằng

A. 0

,56

μm. B. 0

,48

μm. C. 0

,4

μm. D. 0

,64

μm.

Câu 31: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt x1=

4cos(

10t + π2) (cm) và x2= Asin(10t + π2)(cm).

Biết vận tốc cực đại của chất điểm là 50 cm/s.

A có giá trị bằng

A. 1 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.

Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều u = 1002

sin(

ωt + π2)(V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch khi đó

là :

i = 1sin(ωt + π6)(A). Để cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch tăng ta có thể

A.

tăng

C trong khi ω không đổi. B. Giảm ω trong khi C không đổi.

C. tăng cả ω và C.

D. tăng ω trong khi C không đổi.

4293870493726

right7418500Câu 33: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của hai đại lượng trong mạch dao động điện từ (L

,C

), chọn chiều của dòng điện (i) trong mạch và điện tích trên bản tụ điện (q) sao cho i và q thỏa mãn hệ hệ thức i = q’; hai đại lượng đó có thể là những đại lượng vật lí nào ?

A.

Đường nét liền biểu diễn hàm số điện áp trên cuộn dây uL; Đường nét đứt biểu diễn hàm số điện tích trên bản tụ điện.

B.

Đường nét liền biểu diễn hàm số cảm ứng từ B trong cuộn dây; Đường nét đứt biểu diễn hàm số cường độ điện trường trong tụ điện.

C. Đường nét liền biểu diễn hàm số cường độ dòng điện trong cuộn dây; Đường nét đứt biểu diễn hàm số điện áp tức thời hai đầu cuộn dây.

right17528700 D.

Đường nét liền biểu diễn hàm năng lượng điện trường trong tụ điên; đường nét đứt biểu diễn hàm năng lượng từ trường trong cuộn dây.

Câu 34: Bộ dụng cụ thí nghiệm cho ở hình bên dùng để xác định tốc độ truyền âm trong không khí. Hãy chọn phương

án

sai trong các điều sau mô tả về thí nghiệm tiến hành với bộ dụng cụ thí nghiệm này.

A.

Khi làm thí nghiệm ta di chuyển chậm pitton tìm khoảng cách giữa 2 vị trí liên tiếp của pitton mà âm nghe được là to nhất, khoảng cách ấy là một nửa bước sóng (λ/2).

B.

Cơ sở lý thuyết của phương pháp là xác định vận tốc truyền âm trong không khí dựa và hiện tượng tạo thành sóng dừng ở cột không khí trong ống với một đầu là bụng, một đầu là nút sóng dừng.

C. Trong các thao tác thực hành thì kĩ năng quan trọng nhất để giảm thiểu sai số trong bài thực hành là di chuyển chậm pitton để xác định chính xác vị trí pitton mà âm nghe được là to nhất.

D. Nguyên nhân dẫn đến sai số nhiều nhất của bài thực hành là việc ta đọc không chính xác vị trí của pitton trên thước chia do thước chỉ chia được đến milimet mà không chia được chính xác hơn.

Câu 35: Tại hai điểm

A

và B trên mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp giống nhau. Sóng trên mặt nước có bước sóng λ, khoảng cách AB = 16,5λ. M và N là hai điểm trên đoạn AB, đối xứng nhau qua trung điểm O của AB, khoảng cách MN = 13λ. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN và dao động ngược

pha

với phần tử sóng tại O bằng

A. 14. B. 13. C. 15. D. 12.

Câu 36: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Ở cùng một nhiệt độ, miếng sắt và miếng sứ trong lò nung cho ta quang phổ vạch giống nhau.

B.

Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.

C. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ do chất khí áp suất nhỏ phát ra khi bị kích thích.

Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều có u=1006

cos(

100πt + π6)(V) đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 30Ω mắc nối tiếp với hộp kín X (hộp X ba phần tử r, L, C mắc chứa hai trong nối tiếp). Cường độ hiệu dụng dòng điện qua

mạch

bằng 3A. Tại thời điểm t cường độ dòng điện qua mạch bằng 32 A, đến thời điểm t’= t+ 1/300 (s) điện áp hai đầu đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên hộp kín X là

A. 180W B. 90W C. 260W D. 270W

Câu 38: Bước sóng ngắn nhất của

tia

X mà một ống phát tia X có thể phát ra là 1A0. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống đó là

A. 1 kV. B. 10 kV. C. 12422 mV. D. 12,412 kV.

Câu 39: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, cho hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng

pha

, cùng biên độ. Gọi I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB cách I một đoạn 2 cm. Biết bước sóng là λ = 24 cm. Khi I có li độ - 6mm thì li độ của M là

A. -3 mm. B. 33

mm .

C. -33 mm. D. 3 mm.

Câu 40: Có ba nguồn âm phát ra âm có tần số 50Hz, 150Hz và 200Hz âm tổng hợp của các âm này có tần số

right8605600A. 50Hz B. 150Hz

C. 200Hz D. 600Hz

Câu 41: Cho mạch điện xoay chiều gồm các phẩn tử R, L, C. Hình bên biểu diễn đồ thị điện áp u đặt vào hai đầu đoạn mạch

( đường

nét đứt) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch ( đường nét liền). Hãy chọn phương

án

có thể phù hợp với đồ thị đã cho đối với về đoạn mạch nói trên.

A. Đoạn mạch chỉ có tụ có điện dung C = 3.10-44π (F)

B. Đoạn mạch có thể gồm cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện L = 43π(H); C = 3.10-48π (F)

C. Đoạn mạch có thể gồm cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện L = 83π(H); C = 3.10-44π (F)

D. Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L = 0,043π (H)

Câu 42: Một sóng nước có bước sóng λ = 1 cm được truyền đi tại O. Gọi A, C là hai điểm trên mặt nước với OA = 10 cm, AC dài 5 cm. Biết AC hợp với OA góc 600. Số điểm dao động cùng pha với nước với OA=10cm, AC dài 5cm biết nguồn trên đoạn AC

là :

A. 4. B. 2. C. 6. D. 5.

Câu 43: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có CR2<2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u =

U0cos(

ωt) (V), trong đó U không đổi, ω biến thiên. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó UL=0,1UR.

Tính hệ số công suất của mạch khi đó.

A. 16B. 213C. 126D. 117

46116744494700Câu 44: Con lắc đơn gồm 1 quả cầu khối lượng m1= 200g và sợi dây không giãn chiều dài

ℓ =

1m. Con lắc lò xo gồm 1 lò xo có khối lượng không đáng kể độ cứng k = 80 (N/m) và 1 quả cầu khối lợng m2 = m1= m =200g. Kéo m1 lệnh khỏi VTCB 1 góc α = 0

,1

(rad) rồi buông tay. Coi

va

chạm giữa hai quả cầu là hoàn toàn đàn hồi. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí.

Điều nào sau đây mô tả không đúng đặc điểm chuyển động của hệ?

Lấy g = 10m/s2.

A. Sức căng T của sợi dây treo con lắc ngay trước và sau va chạm là: 2,5N, 2N.

B. Trong quá trình

va

chạm các vật trao đổi vận tốc cho nhau.

C. Độ nén cực đại của lò xo

là :

A = 1,58cm.

D. Chu kì dao động riêng của hệ

là :

1,157(s)

Câu 45: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cách nhau 13

,2

cm giao thoa với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Trong vùng giao thoa, số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm O ( là trung điểm của AB) bán kính 3 cm là

A. 13. B. 26. C. 12. D. 14.

Câu 46: Một sóng dừng trên dây có dạng u=

2sin(

2πxλ )cos(2πt- π/2) (mm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử P trên dây, x tính

bằng cm

là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm P. Điểm trên dây dao động với biên độ bằng 2 mm cách bụng sóng gần nhất đoạn 2 cm. Vận tốc dao động của điểm trên dây cách nút 4 cm ở thời điểm t = 1 s là

A. - 4π mm/s.

B. 4π mm/s.

C. 0,5π mm/s.

D. -π2 mm/s.

Câu 47: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 và λ2 trong đó λ2 =1,2λ1.

Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5m.

Trên bề rộng L = 1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân, và hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Bước sóng λ1và λ2 lần lượt bằng

A. 0,579μm và 0,695μm B. 0,60μm và 0,72μm C. 0,50μm và 0,60μm D. 0,48μm và 0,576μm

Câu 48: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 35V, 303 V và 80V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây lệch

pha

so dòng điện là π/6. Điện áp hiệu dụng trên tụ bằng

A. 30V B. 153 V C. 502 V D. 45V

Câu 49: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động là x =

8cos(

4πt+π/3) (cm).

Trong khoảng thời gian 1/3 (s) thì tốc độ trung bình của vật nhỏ có thể đạt được giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. 64

,8

cm/s. B. 77

,5

cm/s. C. 54

,0

cm/s. D. 45

,6

cm/s.

Câu 50: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng m = 0

,5

kg tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0 cos10πt . Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định trên một đoạn thẳng dài 10 cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng

A. 50 cm/s.

B. 50π cm/s.

C. 100 cm/s.

D. 100π cm/s.

----------- HẾT ----------

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* 250 bài dao động cơ hay và khó
Ngày 27/09/2013
* 15 Vấn Đề Cốt Lỏi - Dao Động Cơ 2019 - Giải Chi Tiết
Ngày 27/09/2018
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 23/09/2019
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 25/09/2019
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 23/09/2019
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (60)