Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Văn Ngọc

👤 Tác giả Nguyễn Văn Ngọc tải lên 22 tài liệu

Tải miễn phí 22 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Văn Ngọc.

Giao Thoa Sóng

• 979 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 27/10/2019

Khảo sát chất lượng 11 lần 1 (2014-2015)

• 2,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/11/2014

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11

• 10,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2013

Kiểm tra 1 tiết Lý 10NC

• 1,438 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/11/2012

Kiểm tra 1 tiết Lý 10CB

• 1,580 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/11/2012

Kiểm tra 1 tiết Lý 11

• 1,721 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2012

Kiểm tra 15 phút lớp 11 lần 1

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/10/2012

Kiểm tra 15 phút lớp 10 lần 1

• 1,825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/10/2012

Công thức cộng vận tốc

• 2,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 12/10/2012

Đề thi học kì 2 VL12 - THPT Lục Ngạn 2

• 1,136 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/04/2012

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HSG KHỐI 12 Năm Học 2011-2012 (Đề 2)

• 1,758 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 25/04/2012

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HSG KHỐI 12 Năm Học 2011-2012 (Đề 1)

• 2,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 24/04/2012

Kiểm tra 15 phút VL12 Điện xoay chiều

• 1,661 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/12/2011

Kiểm tra 1 tiết VL10 hk1 - THPT Lục Ngạn 2

• 993 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 19/12/2011

Kiểm tra 15 phút Vật lí 12 (bài 1)

• 887 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2011

Kiểm tra 15 phút Lí 10 chương 1

• 3,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/10/2011

Đề thi HSG VL11 - THPT Lục Ngạn 2

• 2,287 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 16/05/2011

Kiểm tra 1 tiết VL 11 lần 2 - THPT Lục Ngạn 2

• 1,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/05/2011

Chuyên đề Phương pháp động lực học

• 7,594 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 24/03/2010

Bài 44. Phản xạ toàn phần

• 2,609 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/03/2010