Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Thị Thanh Tâm

👤 Tác giả Trần Thị Thanh Tâm tải lên 40 tài liệu

Tải miễn phí 40 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Thị Thanh Tâm.

Chuyển động ném ngang

• 1,377 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 02/06/2014

SÓNG DỪNG

• 2,765 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/10/2013

Phản xạ âm. Tiếng vang

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

KIỂM TRA 1 TIẾT CẢM ỨNG TỪ VÀ KHÚC XẠ (Trần Triệu Phú)

• 1,715 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề kiểm tra 45phút phần Sóng ánh sáng (Lê Thanh Sơn)

• 4,693 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Kiểm tra phần quang học (dangquanghuy)

• 1,102 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Applied Quantum Mechanics

• 1,832 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 14/03/2009

2005 National Qualifying Exam Solution

• 2,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Kiểm tra 15 phút - 10 NC - Phần Tĩnh học (Nguyễn Văn Thìn)

• 3,040 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 04/03/2009

Giáo án 12

• 5,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 25/08/2009

Giáo án Vật lý 10 - Nâng cao (2)

• 14,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Giáo án lớp 11 PB (Bạch Công Khải)

• 5,754 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Giáo án 12 PB (Đỗ Hiếu Thảo)

• 7,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Giáo án lớp 10 PB (Đỗ Hiếu Thảo)

• 3,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tập chuyên đề Quang học (hiepkhachquay)

• 4,447 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 12/03/2009

555 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học

• 2,639 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 07/09/2008

Đề học sinh giỏi quốc gia - Bảng B năm 2005

• 2,324 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Đề học sinh giỏi quốc gia bảng B năm 2006

• 1,494 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Đề học sinh giỏi quốc gia bảng A năm 2006

• 2,951 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Đề học sinh giỏi quốc gia bảng B năm 2004

• 1,941 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Sơ đồ dòng điện, chiều dòng điện

• 1,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Tác dụng nhiệt và sự phát sáng của dòng điện

• 1,475 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Trọng lực

• 1,339 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2

• 1,407 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đề thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2003

• 1,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Kiểm tra 1 tiết - Lí 10 - Học kì 2 (ĐỖ HIẾU THẢO)

• 1,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2008

Gói đề kiểm tra Vật lý 10

• 5,518 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/03/2009

Kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Lí 10 (ĐỖ HIẾU THẢO)

• 1,200 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/09/2008