Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Bùi Gia Nội

👤 Tác giả Bùi Gia Nội tải lên 40 tài liệu

Tải miễn phí 40 tài liệu đóng góp bởi tác giả Bùi Gia Nội.

ÔN THI QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2018 - CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

• 6,331 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/03/2018

45 đề Quốc Gia môn Vật lý 2017- Bùi Gia Nội

• 1,481 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2017

THI THỬ KHỐI A VÀ A1 - 2014

• 2,403 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/05/2014

THI THỬ LẦN 1 - BÙI GIA NỘI

• 1,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/01/2014

THI THỬ LẦN 1- NĂM 2013 - BÙI GIA NỘI

• 1,183 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/01/2013

TÀI LIỆU TOÀN TẬP LTĐH MÔN VẬT LÝ 2013 - BÙI GIA NỘI

• 18,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/09/2012

Đáp án thi thử lần 4 - BÙI GIA NỘI

• 1,534 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2012

Đáp án thi thử lần 5 - BÙI GIA NỘI

• 1,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2012

Thi thử lần 5 - 2012 - Bùi Gia Nội

• 1,272 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/04/2012

THI THỬ LẦN 4 - 2012 - Bùi Gia Nội

• 1,226 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/04/2012

ĐỀ ÔN THI ĐỢT I NĂM 2012-BÙI GIA NỘI

• 2,020 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/12/2011

Điện xoay chiều-Sóng điện từ LTĐH 2012 - Bùi Gia Nội

• 2,720 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2011

Dao động cơ - Sóng cơ LTĐH 2012 - Bùi Gia Nội

• 4,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2011

Điện xoay chiều-Sóng điện từ LTĐH 2012 - Bùi Gia Nội

• 2,944 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/02/2012

Dao động cơ - Sóng cơ LTĐH 2012 - Bùi Gia Nội

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2011

THI THỬ ĐH ĐỢT 1 - 2011

• 1,722 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/01/2011

Thư gửi Học trò lớp 12 (Bùi Gia Nội)

• 1,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/03/2010