Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Lan Hạ

👤 Tác giả Nguyễn Lan Hạ tải lên 32 tài liệu

Tải miễn phí 32 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Lan Hạ.

Đề HSG Lí 12 Vĩnh Phúc 2013-2014

• 2,420 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/11/2013

Các dạng bài tập chương cơ học vật rắn

• 4,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/07/2013

Đề kiểm tra 15 phút cơ học vật rắn

• 967 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/05/2013

Đề thi HSG lí 10 Vĩnh Phúc 2012-2013

• 1,744 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/04/2013

Đề, đáp án HSG lí 11 Vĩnh Phúc 2012-2013

• 2,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/04/2013

Tuyển tập đề thi hsg 12 (các tỉnh+trường)

• 4,537 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 06/04/2013

Đề thi thử HSG 11

• 1,412 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/03/2013

Đề, đáp án HSG 12 Vĩnh phúc 2012-2013 khối chuyên

• 1,938 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 10/11/2012

Kiểm tra 15 phút phần rắn, lỏng, chuyển thể

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/04/2012

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4,5 10 cơ bản

• 6,722 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/04/2012

Kiểm tra 1 tiết chương 4,5 10NC 3 mã đề và đáp án

• 1,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/04/2012

Đề thi khảo sát chọn đầu vào khối 10 năm học 2011-2012

• 1,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/08/2011