Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Le Minh

👤 Tác giả Le Minh tải lên 13 tài liệu

Tải miễn phí 13 tài liệu đóng góp bởi tác giả Le Minh.

KIểm tra giữa kỳ 1 - vật lý 10

• 902 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Điện tích. Định luật Coulomb

• 769 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Cơ học chất lưu - Vật Lý 10 NC

• 921 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 01/06/2019

Ôn tâp học kỳ 1 - vật lý 10

• 1,328 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 03/02/2016

Dòng điện xoay chiều (CB)

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 10/05/2013

VL10 - Động năng

• 2,548 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 31/07/2012

Ôn tập hè - VL9

• 1,437 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 30/07/2012

Đề cương ôn tập học kỳ II - VL8

• 3,726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 30/07/2012

10 - HK1 - Bài tập tự luận

• 3,408 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 28/07/2011

Vật lý 12 - Bài tập tự luận

• 3,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 28/07/2011