Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> nguyen thi bich

👤 Tác giả nguyen thi bich tải lên 12 tài liệu

Tải miễn phí 12 tài liệu đóng góp bởi tác giả nguyen thi bich.

Lí thuyết quang hình 11 (lăng kính, thấu kính,...)

• 2,942 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 16/05/2010

Lý thuyết và bài tập thấu kính

• 2,912 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 16/05/2010

Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11)

• 4,873 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

• 1,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Bài tập và cách tìm công thức tổng quát của dãy số

• 1,616 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Tính liên tục của hàm số (toán 11)

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Chuyên đề giới hạn

• 546 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Chuyên đề đạo hàm

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Đề thi thử đại học của một số trường

• 611 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010

Hệ thức Viet và các bài tập về phương trình bậc 2

• 3,177 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/05/2010