Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Bùi Thanh Dương

👤 Tác giả Bùi Thanh Dương tải lên 9 tài liệu

Tải miễn phí 9 tài liệu đóng góp bởi tác giả Bùi Thanh Dương.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THPTQG VẬT LÝ 2020

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2020

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ 11 NĂM 2020

• 2,838 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/01/2020

Chuyên đề Dao động cơ (Bùi Thanh Dương)

• 2,679 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/07/2009

Chuyên đề: Cơ học vật rắn (Bùi Thanh Dương)

• 2,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 04/07/2009