Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Đình Can

👤 Tác giả Nguyễn Đình Can tải lên 12 tài liệu

Tải miễn phí 12 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Đình Can.

TỰ LUẬN CHƯƠNG 1 + 2 LỚP 10

• 2,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 05/11/2013

Đáp án đề thi thử lần 3 Sào Nam

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2013

ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,100 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/12/2012

KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/12/2012

THI THỬ ĐẠI HỌC

• 847 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2012

THI THỬ LẦN 2_SÀO NAM_QN

• 531 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2012

ÔN TẬP CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

• 5,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 31/10/2011

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM_PHÂN LOẠI

• 4,177 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 31/10/2011

78 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Không Đổi

• 3,716 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 12/09/2011

7 CHỦ ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC

• 1,923 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2011

Kiểm tra 45 phút - VL12 NC - Chương I & II (THPT Sào Nam)

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/11/2009