Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Hải Yến

👤 Tác giả Hải Yến tải lên 7 tài liệu

Tải miễn phí 7 tài liệu đóng góp bởi tác giả Hải Yến.

Dòng điện trong kim loại

• 1,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 13/03/2010

Hiện tượng quang - phát quang

• 1,672 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/03/2010

Động năng. Định lí động năng

• 2,905 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 16/07/2009

Chương trình đọc file PPT

• 9,755 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 31/05/2009

Lăng kính (Hải Yến)

• 955 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 27/04/2009