Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Dương Minh Lâm

👤 Tác giả Dương Minh Lâm tải lên 55 tài liệu

Tải miễn phí 55 tài liệu đóng góp bởi tác giả Dương Minh Lâm.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - SÓNG CƠ

• 1,591 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2019

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 5,219 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/09/2019

ĐỀ ÔN THI THPTQG 2020 - SỐ 1

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2019

ĐỀ QUỲNH LƯU 1 - LẦN 2 - 2019

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/04/2019

ĐỀ THANH CHƯƠNG 1 - LẦN 2 - 2019

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/04/2019

ĐỀ CHUYÊN VINH - LẦN 2 - 2019

• 2,588 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2019

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỞ NAM ĐỊNH 2019

• 2,733 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/03/2019

TỔNG HỢP CÁCH GIẢI CÂU 40 - ĐỀ TVVL 2019 - LẦN 4

• 902 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/03/2019

ĐỀ CHUYÊN SPHN LẦN 2 - 2019

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2019

ĐỀ CHUYÊN VINH - LẦN 1 - 2019

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/03/2019

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 23

• 856 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/02/2019

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 23

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/02/2019

THI THỬ ĐHSPHN 2019 - LẦN 1

• 910 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/01/2019

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 21

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/01/2019

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 20

• 910 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2019

ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ NAM ĐỊNH

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/01/2019

ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ NAM ĐỊNH

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/01/2019

ĐỀ THI HKI VẬT LÝ - 2018 - 2019 - SỞ HUẾ

• 751 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/12/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 17

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/12/2018

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG

• 946 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 22/12/2018

ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 5

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/12/2018

ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 4

• 947 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/12/2018

ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 3

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/12/2018

ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 2

• 859 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

ĐỀ ÔN HKI - K12 - SỐ 1

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 16

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 16

• 870 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 15

• 844 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/11/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 15

• 875 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/11/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ÔN THPTQG 2019 SỐ 11

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/11/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 13

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/11/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 13

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/11/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ GIỮA KÌ NAM TRỰC - NAM ĐỊNH - 1

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/10/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 11

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 10

• 887 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/10/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/10/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 8

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 7

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/09/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 6

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 6

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/09/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2019

• 776 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/09/2018

ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2019

• 607 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 5

• 1,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 4

• 845 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/09/2018

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

• 1,608 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 16/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 3

• 803 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 2

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/09/2018

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 1

• 942 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/09/2018