Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phan Thanh Tâm

👤 Tác giả Phan Thanh Tâm tải lên 17 tài liệu

Tải miễn phí 17 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phan Thanh Tâm.

TÓM TẮT VẬT LÝ 11 - HK 1

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 06/11/2019

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương chất khí

• 1,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 14/03/2019

ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG CẤP TRƯỜNG LỚP 11

• 5,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 05/06/2018

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/01/2018

(FILE WORD + ĐÁP ÁN) BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 - LẦN 1

• 3,569 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2017

ĐỀ SỐ 1 + ĐÁP ÁN TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ

• 2,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/04/2017

ĐÊ (TN+TL) VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11

• 4,860 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/03/2017

ĐỀ + ĐÁP ÁN THI HSG VẬT LÝ 11 CẤP TRƯỜNG

• 5,914 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 17/02/2017

ĐỀ (TN VÀ TL) + ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 1 - VẬT LÝ 10

• 2,826 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 16/12/2016

TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 10/11/2016

BỘ ĐỀ 30 CÂU DỄ

• 858 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/06/2016