Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Đặng Thị Hồng Loan

👤 Tác giả Đặng Thị Hồng Loan tải lên 13 tài liệu

Tải miễn phí 13 tài liệu đóng góp bởi tác giả Đặng Thị Hồng Loan.

SAO BIẾN QUANG (1)-Tiểu luận thiên văn học đại cương

• 889 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 21/01/2016

HIỆN TƯỢNG MAO DẪN - Tiểu luận nhiệt học

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 20/01/2016

Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang

• 592 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 20/01/2016