Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> quan

👤 Tác giả quan tải lên 5 tài liệu

Tải miễn phí 5 tài liệu đóng góp bởi tác giả quan.

Thấu kính mỏng (tiết 1)

• 4,506 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 03/04/2012

Kiểm tra 15 phút lần 2 Vật lí 10

• 1,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/11/2011

Kiểm tra 15 phút Vật lí 11 chương 2

• 3,070 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/11/2011

4 đề kiểm tra 1 tiết chương 2 dòng điện không đổi + ma trận đề

• 13,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/11/2011

Tụ điện 11CB

• 1,796 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11.

• Ngày tải lên: 30/09/2011