Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Hangapu

👤 Tác giả Hangapu tải lên 3 tài liệu

Tải miễn phí 3 tài liệu đóng góp bởi tác giả Hangapu.

Đề ôn tổng hợp: quang hình, vật rắn, dao động

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/02/2009

Bài tập Con lắc đơn

• 2,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/02/2009

Bài tập Dao động điều hòa

• 11,070 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/02/2009