Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Văn Tập

👤 Tác giả Lê Văn Tập tải lên 5 tài liệu

Tải miễn phí 5 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Văn Tập.

Đề và đáp án thi học kì 1 Vật lí 10 - THPT Thanh Chương 3

• 540 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/12/2010

Đề kiểm tra 12 NC 20 câu Dao động cơ và Sóng cơ

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/10/2009

Đề kiểm tra 1 tiết 12 lần 2 HK 1 (Lê Văn Tập)

• 1,203 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/03/2009