Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Thị Thùy Quyên

👤 Tác giả Nguyễn Thị Thùy Quyên tải lên 5 tài liệu

Tải miễn phí 5 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Thị Thùy Quyên.

Đề thi Cơ học lượng tử 2016-2017 HCMUE

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 20/01/2017

Giáo trình Vật lý nguyên tử và hạt nhân

• 1,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 05/12/2016

Sao biến quang

• 868 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 08/01/2016

Giải bài tập Những Nguyên lý Nhiệt động lực học

• 3,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 08/01/2016

Tiểu luận Thiên hà

• 953 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 08/01/2016