Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Võ Quyết Thắng

👤 Tác giả Võ Quyết Thắng tải lên 29 tài liệu

Tải miễn phí 29 tài liệu đóng góp bởi tác giả Võ Quyết Thắng.

Đề học sinh giỏi lớp 10 Nghi Lộc 2 năm 2010-2011

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 16/04/2011

Đề khảo sát giữa kỳ 2 vật lý 11 có đáp án

• 3,067 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 13/03/2011

Đề thi thử học sinh giỏi 2010-2011 (THPT Nghi Lộc 2)

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 22/01/2011

Đề thi thử học sinh giỏi Nghi Lộc 2 NH 2010-2011

• 532 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 24/09/2010

Đề thi thử học sinh giỏi Nghi Lộc 2 năm 2010-2011

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 18/09/2010

Đề học sinh giỏi vật lý 10 Nghi Lộc 2 09-10

• 961 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 22/03/2010

Trắc nghiệm Điện xoay chiều

• 893 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 14/12/2009

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 và 2 VL12

• 1,484 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2009

Đề và đáp án học sinh gỏi nghi lộc 2 năm 2009-2010

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/10/2009

Giáo trình Microsoft Word 2003

• 7,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Đề thi giáo viên giỏi Thanh Hoá 2007-2008

• 1,730 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 29/07/2009

Sử dụng powepoint thiết kế giáo án điện tử

• 1,122 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 24/07/2009

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 08-09, THPT Nghi Lộc 2

• 1,958 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 17/07/2009

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 08-09, THPT Nghi Lộc 2

• 3,565 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 17/07/2009

Câu hỏi trắc nghiệm động lực học vật rắn có đáp án

• 3,288 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 13/07/2009

Giáo án 12 nâng cao (Võ Quyết Thắng)

• 3,573 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/07/2009

Nhúng Flash vào Powepoint

• 1,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 14/06/2009

Giáo án tự chọn 11 nâng cao-Phần tĩnh điện

• 3,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009