Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Huỳnh Thị Xuân Thắm

👤 Tác giả Huỳnh Thị Xuân Thắm tải lên 7 tài liệu

Tải miễn phí 7 tài liệu đóng góp bởi tác giả Huỳnh Thị Xuân Thắm.

[SKKN] Thiết kế trò chơi vật lí cho trường THPT

• 2,354 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 18/02/2012

Giáo án tự chọn Lý 12_ban cơ bản

• 7,933 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 08/02/2012

Bài tập tự chọn tham khảo VL10

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 08/02/2012

Trò chơi ô chữ chủ đề về mùa xuân

• 1,750 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 08/02/2012

Kiểm tra giữa hk1 Vật lí 10 - THPT Tân Phước

• 509 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/11/2011

Cấu tạo vũ trụ

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 26/11/2011

Giáo án tự chọn vật lý khối 10

• 6,936 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 27/11/2011