Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> nguyễn trọng thế

👤 Tác giả nguyễn trọng thế tải lên 10 tài liệu

Tải miễn phí 10 tài liệu đóng góp bởi tác giả nguyễn trọng thế.

CÔNG THỨC CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 1,402 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 22/10/2010

DỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM VL12CB

• 604 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2010

Đề khảo sát kiến thức Cơ vật rắn

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 22/10/2010

Kiểm tra học kì 2 Lý 10 CB

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/03/2010

Bài tập trắc nghiệm chương Động lực học vật rắn

• 2,383 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Bộ câu hỏi lớp 10

• 1,188 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/07/2009

Kiểm tra 1 tiết Lí 10 - Bài số 1 (Nguyễn Trọng Thế)

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2008