Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> ĐOÀN VĂN CƯNG

👤 Tác giả ĐOÀN VĂN CƯNG tải lên 7 tài liệu

Tải miễn phí 7 tài liệu đóng góp bởi tác giả ĐOÀN VĂN CƯNG.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 VẬT LÍ 10 (Kết nối tri thức)

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 1O (HK2)

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/05/2020

KIỂM TRA CHƯƠNG 1 VÀ 2 (50P)

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/11/2016

Đề kiểm tra chương 2 (50p)

• 1,240 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2016

Đề kiểm tra chương 1 - phần 1 lớp 11

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/06/2016

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 VL11 CB

• 2,310 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/11/2012