Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Tran Ngoc Tan

👤 Tác giả Tran Ngoc Tan tải lên 1 tài liệu

Tải miễn phí 1 tài liệu đóng góp bởi tác giả Tran Ngoc Tan.

Bài tập đại cương về dao động điều hòa

• 5,740 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/11/2013