Cambridge English Young Learners 2 for Revised Exam from 2018 Starters Answer Booklet: Authentic Examination Papers

40k nay giảm giá chỉ còn 38k thôi.

Món này đang giảm chỉ có 5% thôi, nhưng mà có còn hơn không các bạn ạ.

Các bạn đừng quên áp mã shipping vào tính ra cũng giảm được nhiều.

  • Giảm giá Giảm 5% tối đa 2,000đ, Đơn tối thiểu 33,000đ
    Đã dùng 82% - còn 7 ngày nữa
    Chi tiết
  • Giảm giá Giảm 5% tối đa 10,000đ
    Đã dùng 43% - còn 2 ngày nữa
    Chi tiết

Authentic examination papers for learners preparing for the revised Cambridge English: Young Learners from 2018. This Answer Booklet accompanies Cambridge English: Starters 2 Student's Book and Audio CD. It contains answers for all three tests, the audioscripts and examples of the type of interchange to expect in the Speaking test. It also includes the Starters Vocabulary list, organised by theme. An Audio CD (which contains the listening sections of the tests) and the Student's Book are available separately.

Cambridge English Young Learners 2 for Revised Exam from 2018 Starters Answer Booklet: Authentic Examination Papers

Thứ 2 - Chủ Nhật 08:00 am - 05:00 pm
ONLINE 9 phút trước

NHẮN SHOP

CÙNG LOẠI NÈ