Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 01:48:05 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7786Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:48:05 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một bài của uocchothoigiantrolai_95:

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách nhau a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1} = 0,4 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{2} = 0,5 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{3} = 0,6 \mu m [/tex] chiếu vào hai khe S1S2. Trên màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20 cm. Hỏi trên màn quan sát tổng cộng có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thao ?.
A.   5 vân      B. 3 vân      C. 9 vân      D. 11 vân

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, có khoảng cách hai khe a = 2mm. Từ màn ảnh đến hai khe D = 2m chiếu đồng thời ba bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,64 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m thì trên bề rộng giao thoa có L = 40 mm của màn ảnh (có vân trung tâm ở giữa) sẽ quan sát thấy mấy vân sáng của bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] ?.
A.   45 vân      B. 44 vân      C. 42 vân      D. 41 vân

+
+
+
Xin nhờ Thầy, Cô, Smod, Mod giúp em bài này em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ, giải chi tiết cho em nha, thank

P/S uocchothoigiantrolai_95: Lần sau em nên đăng cho đúng topic. 7 topic kia không phải nơi để hỏi bài.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:00:47 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một bài của uocchothoigiantrolai_95:

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách nhau a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1} = 0,4 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{2} = 0,5 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{3} = 0,6 \mu m [/tex] chiếu vào hai khe S1S2. Trên màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20 cm. Hỏi trên màn quan sát tổng cộng có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thao ?.
A.   5 vân      B. 3 vân      C. 9 vân      D. 11 vân[tex]\lambda = BCNN\left(\lambda _1;\lambda _2;\lambda _3 \right)=6mm[/tex]
[tex]i=\frac{\lambda D}{a}=24mm[/tex]

công thức tính số vân sáng : [tex]n=2\left[\frac{L}{2i} \right]+1=9[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 02:05:30 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ôi bạn giải chi tiết cho mình với hic hic mình mới học mà BCNN là sao bạn , bạn có thể làm như tự luận được không hic hic hic, cảm ơn bạn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:24:41 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ôi bạn giải chi tiết cho mình với hic hic mình mới học mà BCNN là sao bạn , bạn có thể làm như tự luận được không hic hic hic, cảm ơn bạn nhiều

BCNN là bội chung nhỏ nhất đó bạn. ký hiệu này đc học từ hồi cấp 2 rồi mà. cách tính BCNN của 2 số k biết bạn biết chưa?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:34:06 pm Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một bài của uocchothoigiantrolai_95:


Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, có khoảng cách h[tex]\lambda_{12} =BCNN(\lambda _1 ; \lambda _2 )=17,28 mm \Rightarrow=i_{12}[/tex]
ai khe a = 2mm. Từ màn ảnh đến hai khe D = 2m chiếu đồng thời ba bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,64 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m thì trên bề rộng giao thoa có L = 40 mm của màn ảnh (có vân trung tâm ở giữa) sẽ quan sát thấy mấy vân sáng của bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] ?.
A.   45 vân      B. 44 vân      C. 42 vân      D. 41 vân[tex]\lambda 1=0,64 mm =i_1[/tex][tex]\Rightarrow n_1=63[/tex]
[tex]\lambda =BCNN(\lambda _1 ; \lambda _2 ; \lambda _3)=17,28=i_{123}\Rightarrow n_{123}=3[/tex]
[tex]\lambda_{12} =BCNN(\lambda _1 ; \lambda _2 )=17,28 mm =i_{12}[/tex][tex]\Rightarrow n_{12}=3[/tex]
[tex]\lambda_{13} =BCNN(\lambda _1 ; \lambda _3)=1,92 mm \Rightarrow=i_{13}[/tex][tex]\Rightarrow n_{13}=21[/tex]
số vân sáng bức xạ của [tex]\lambda _1[/tex] là n=n1+n123-n12-n23=42
Đ.án B
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:13:57 pm Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Tính BSCNN xem tại đây http://http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99i_s%E1%BB%91_chung_nh%E1%BB%8F_nh%E1%BA%A5t
 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:19:18 pm Ngày 17 Tháng Tư, 2012
ban giai chi tiet ra dum minh di. Wiki viet kho hieu qua a. Cam on

Bạn gõ bằng tiếng việt có dấu nhé! thank


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:56:43 pm Ngày 17 Tháng Tư, 2012
ban giai chi tiet ra dum minh di. Wiki viet kho hieu qua a. Cam on
BSCNN(so1,so2,so3)
Máy tính bấm nhé:
[tex]\frac{so1}{so2}=\frac{a}{b}[/tex]
[tex]\frac{so1.b}{so3}=\frac{c}{d}[/tex]
[tex]BSCNN(so1,so2,so3)=c.so3[/tex] hay [tex]d.so1.b[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: huyngo trong 10:01:29 am Ngày 23 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một bài của uocchothoigiantrolai_95:

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách nhau a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1} = 0,4 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{2} = 0,5 \mu m[/tex], [tex] \lambda _{3} = 0,6 \mu m [/tex] chiếu vào hai khe S1S2. Trên màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20 cm. Hỏi trên màn quan sát tổng cộng có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thao ?.
A.   5 vân      B. 3 vân      C. 9 vân      D. 11 vân[tex]\lambda = BCNN\left(\lambda _1;\lambda _2;\lambda _3 \right)=6mm[/tex]
[tex]i=\frac{\lambda D}{a}=24mm[/tex]

công thức tính số vân sáng : [tex]n=2\left[\frac{L}{2i} \right]+1=9[/tex]


Bài này em giải thế này sao ra đáp án là 6 vậy các thầy cô?
Vân trùng: 4k1 = 5k2 = 6k3 = 60
Suy ra k1 = 15, k2 = 12, k3 = 10 (vân trùng đầu tiên)
Xét tại điểm M ở biên của màn ta có k1 = L/2i1 = 62,5 nên số vân trùng của lamda1 có giá trị k1 trên màn là:15,30,60. Số vân giống màu trung tâm là 6 (không kể trung tâm).
Bài giải em sai chỗ nào với nữnhi vậy?
Cách giải của nữnhi thầy cô có thể nói rõ giùm em được không


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: huyngo trong 01:45:36 pm Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Vì là vân  trùng nên x1 = x2 = x3
4k1=5k2=6k3 = BCNN = 60
Nên vân trùng đầu tiên từ trung tâm ứng với k1 =15, k2 =12, k3 =10.
Vân trùng thứ 2 ứng với k1'=2k1, k2'=2k2, k3'=2k3
Vân trùng thứ 3 ta có k1''=60, k2'' = 48, k3''=30.
Xét tại vị trí biên của màn giao thoa, giả sử là vân sáng của lamda1.
Ta có k1 = L/2i1 = 62,5.Do đó từ trung tâm O đến biên màn chỉ có 3 giá trị K1 của lamda1 cho vân trùng. Suy ra 2 bên là 6.Cô nữ nhi thấy sao?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng ba bức xạ
Gửi bởi: huyngo trong 01:54:44 pm Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Vì là vân  trùng nên x1 = x2 = x3
4k1=5k2=6k3 = BCNN = 60
Nên vân trùng đầu tiên từ trung tâm ứng với k1 =15, k2 =12, k3 =10.
Vân trùng thứ 2 ứng với k1'=2k1, k2'=2k2, k3'=2k3
Vân trùng thứ 3 ta có k1''=3k1, k2'' =3k2, k3''=3k3.
Vân trùng thứ 3 ta có k1'''=4k1 =60, k2'' =4k2, k3''=4k3.
Xét tại vị trí biên của màn giao thoa, giả sử là vân sáng của lamda1.
Ta có k1 = L/2i1 = 62,5.Do đó từ trung tâm O đến biên màn chỉ có 4 giá trị K1 của lamda1 cho vân trùng. Suy ra 2 bên là 8.(không tính trung tâm).Cô nữ nhi thấy sao?
Mà cách của nunhi có thể nói rõ hơn không?