Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 11:00:07 pm Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7750Tiêu đề: Xin giúp bài điện xoay chiều có tần số thay đổi!!!
Gửi bởi: quocnh trong 11:00:07 pm Ngày 14 Tháng Tư, 2012
(http://nk4.upanh.com/b2.s25.d3/6ebb3cb784a37969153c8197feada711_43431084.vatly1.jpg) (http://www.upanh.com/vatly1_upanh/v/erxf4k8u8gi.htm)

xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều có tần số thay đổi!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:21:14 am Ngày 15 Tháng Tư, 2012
- Trước hết ta CM công thức giải nhanh: Khi f = f1 và f = f2 UC có cùng giá trị thì [tex]\omega 1^{2} + \omega 2^{2} = \frac{2}{L^{2}}(\frac{L}{C} - \frac{R^{2}}{2})[/tex] (1)

[tex]U_{C1} = U_{C2} \Rightarrow \frac{U}{\sqrt{(\frac{R}{Z_{C1}})^{2} + ((\frac{Z_{L1}}{Z_{C1}})^{2} - 1)}} = \frac{U}{\sqrt{(\frac{R}{Z_{C2}})^{2} + ((\frac{Z_{L2}}{Z_{C2}})^{2} - 1)}}[/tex]


==> [tex]R^{2}C^{2}\omega 1^{2} + (\omega 1^{2}LC - 1)^{2} = R^{2}C^{2}\omega 2^{2} + (\omega 2^{2}LC - 1)^{2}[/tex]

==> [tex]R^{2}C + L^{2}C(\omega ^{2}1 + \omega ^{2}2) = 2L[/tex] ==> [tex]\omega 1^{2} + \omega 2^{2} = \frac{2}{L^{2}}(\frac{L}{C} - \frac{R^{2}}{2})[/tex] CM xong :D

- [tex]U_{Cmax}[/tex] khi [tex]\omega = \frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^{2}}{2}}[/tex]  (2)

- Từ (1) và (2) ==> [tex]\omega ^{2}_{1} + \omega ^{2}_{2} = 2\omega ^{2}[/tex] Tới đây bạn tìm đáp án thui  :P. Hình như bài này có trong đề thi ĐH năm vừa rồi thì phải
Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều có tần số thay đổi!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:16:45 pm Ngày 15 Tháng Tư, 2012
QKS đã nói đúng, bài này giống một bài trong đề ĐH 2011, thầy Quốc xem thêm ở đây của thầy Phùng Nhật Anh:

Bài giải chi tiết đề 2011 (http://thuvienvatly.com/home/downloads/khotainguyentracnghiem/BaigiaichitietDeDH2011moi.12553.pdf)