Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:52:31 am Ngày 03 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6653Tiêu đề: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:52:31 am Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là [tex]60V,80V[/tex] và [tex]100V[/tex].Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là [tex]\frac{\pi }{3}[/tex].Điện áp hiệu dụng trên tụ là:

[tex]A.40V[/tex]

[tex]B.40\sqrt{3}V[/tex]

[tex]C.160V[/tex]

[tex]D.80V[/tex]

Bài 2:Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] treo thẳng đang dao động điều hoà với tần số góc là [tex]\omega =10rad/s[/tex] tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu .Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ là:

[tex]A.2,4N[/tex]

[tex]B.2N[/tex]

[tex]C.1,6N[/tex]

[tex]D.3,2N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:57:16 am Ngày 03 Tháng Hai, 2012
(http://[img])[/img]
Bài 1: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là [tex]60V,80V[/tex] và [tex]100V[/tex].Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là [tex]\frac{\pi }{3}[/tex].Điện áp hiệu dụng trên tụ là:

[tex]A.40V[/tex]

[tex]B.40\sqrt{3}V[/tex]

[tex]C.160V[/tex]

[tex]D.80V[/tex](http://)


[tex]U_{r}=U_{rL}.cos\frac{\pi }{3}=40[/tex]
[tex]U^{2}=(U_{r}+U_{R})^{2}+(U_{L} - U_{C})^{2}[/tex]


[tex]Uc = U_{L} = U_{rL}sin\frac{\pi }{3}=40\sqrt{3}[/tex]

(http://)
Tiêu đề: Trả lời: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:41:59 pm Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Bài 2:Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] treo thẳng đang dao động điều hoà với tần số góc là [tex]\omega =10rad/s[/tex] tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu .Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ [tex]80cm/s[/tex] là:

[tex]A.2,4N[/tex]

[tex]B.2N[/tex]

[tex]C.1,6N[/tex]

[tex]D.3,2N[/tex]

Em sửa lại rồi đó thầy


Tiêu đề: Trả lời: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 04:01:58 pm Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Bài 2:Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] treo thẳng đang dao động điều hoà với tần số góc là [tex]\omega =10rad/s[/tex] tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu .Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ [tex]80cm/s[/tex] là:

[tex]A.2,4N[/tex]

[tex]B.2N[/tex]

[tex]C.1,6N[/tex]

[tex]D.3,2N[/tex]

Em sửa lại rồi đó thầy
vận tốc của vật triệt tiêu =0 khi lò xo không biến dạng, nên đó là vị trí biên. khi vật đi qua VTCB thì vận tốc là cực đại. vậy:
Vmax=A.omega ->A=Vmax/omega =8.10^-2(m)
lúc này độ biến dạng dentaL cuả lò xo chính là A. nên lực đàn hồi khi đó là:
Fdh=k.A=3,2N


Tiêu đề: Trả lời: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:17:41 pm Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Bài 2:Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] treo thẳng đang dao động điều hoà với tần số góc là [tex]\omega =10rad/s[/tex] tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu .Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ [tex]80cm/s[/tex] là:

[tex]A.2,4N[/tex]

[tex]B.2N[/tex]

[tex]C.1,6N[/tex]

[tex]D.3,2N[/tex]

Em sửa lại rồi đó thầy
Thầy ngulau221 có lẽ bỏ qua câu v=80cm/s ở trên VTCB chứ không phải ở VTCB

+ [tex]\Delta L_0=\frac{g}{\omega}=10cm.[/tex]
+ Lò xo không biến dạng thì [tex]v=0 ==> A=\Delta L0=10cm.[/tex]
+ Vị trí trên VTCB có [tex]v=80cm/s ==>x = \sqrt{A^2-\frac{v^2}{\omega^2}}=6cm[/tex]
Vì nó ở trên VTCB [tex]==> F_{dh}=k(\Delta L_0-x)=1,6N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện và con lắc lò xo 2
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 04:38:17 pm Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Bài 2:Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] treo thẳng đang dao động điều hoà với tần số góc là [tex]\omega =10rad/s[/tex] tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu .Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ [tex]80cm/s[/tex] là:

[tex]A.2,4N[/tex]

[tex]B.2N[/tex]

[tex]C.1,6N[/tex]

[tex]D.3,2N[/tex]

Em sửa lại rồi đó thầy
Thầy ngulau221 có lẽ bỏ qua câu v=80cm/s ở trên VTCB chứ không phải ở VTCB

+ [tex]\Delta L_0=\frac{g}{\omega}=10cm.[/tex]
+ Lò xo không biến dạng thì [tex]v=0 ==> A=\Delta L0=10cm.[/tex]
+ Vị trí trên VTCB có [tex]v=80cm/s ==>x = \sqrt{A^2-\frac{v^2}{\omega^2}}=6cm[/tex]
Vì nó ở trên VTCB [tex]==> F_{dh}=k(\Delta L_0-x)=1,6N[/tex]
đúng rồi. ngulau tưởng 80cm/s là ở VTCB.cảm ơn thầy trieubeo