Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 01:26:24 am Ngày 10 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5787Tiêu đề: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: quocnh trong 01:26:24 am Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
CLLX thẳng đứng:
 F(min) = k(Delta L - A)  ( delta L > A)
 F(min) = 0  ( delta L < A)

Vậy vấn đe này đúng hay là sai??? xin các thầy cô cho ý kiến
vậy thì bài này tác giả đúng hay sai???

Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình [tex]x = 6\sqrt{2}cos(5\pi t) cm[/tex].  Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:14:47 am Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
CLLX thẳng đứng:
 F(min) = k(Delta L - A)  ( delta L > A)
 F(min) = 0  ( delta L < A)

Vậy vấn đe này đúng hay là sai??? xin các thầy cô cho ý kiến
vậy thì bài này tác giả đúng hay sai???

Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình x = 6 căn 2 cos(5πt  ) cm. Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.

Thế này nhé:
(lực đàn hôi) = (độ cứng) nhân (độ biến dạng)
lực đàn hồi nhỏ nhất khi độ biến dạng ít nhất
Như vậy hai ý trên là đúng.
ở bài tập: thì lực tác dụng lên điểm treo chính là lực đàn hồi


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:36:04 am Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình [tex]x = 6\sqrt{2}cos(5\pi t) cm[/tex].  Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.

Độ cứng k của lò xo
[tex]k = m.\omega ^{2}= 24,674 N/m[/tex]
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB
[tex]\Delta _{0}=\frac{mg}{k} \approx 4cm[/tex]
Khi vật ở vị trí cao nhất lò xo bị nén một đoạn
[tex]\Delta l= A-\Delta l_{0}[/tex]
Vậy lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo hướng lên và có độ lớn
[tex]F = k.\Delta l = k ( A - \Delta l_{0})\approx[/tex] ?
Các bài có đáp án nhu thế này dễ gây hoang mang cho các em HS !


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: quocnh trong 11:36:52 am Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
CLLX thẳng đứng:
 F(min) = k(Delta L - A)  ( delta L > A)
 F(min) = 0  ( delta L < A)

Vậy vấn đe này đúng hay là sai??? xin các thầy cô cho ý kiến
vậy thì bài này tác giả đúng hay sai???

Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình [tex]x = 6\sqrt{2}cos(5\pi t) cm[/tex].  Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.

cho em hỏi nếu như công thức này F(min) = 0  ( delta L < A) đúng thì bài toán này HS sẽ lấy kết quả bằng 0 chứ??? 


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:12:44 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Trong bài toán này người ta không hỏi lực đàn hồi cực tiểu mà chỉ yêu cầu xác định lực ( đàn hồi ) tác dụng vào điểm treo khi vật có vị trí cao nhất !


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 04:05:20 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình [tex]x = 6\sqrt{2}cos(5\pi t) cm[/tex].  Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.

Độ cứng k của lò xo
[tex]k = m.\omega ^{2}= 24,674 N/m[/tex]
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB
[tex]\Delta _{0}=\frac{mg}{k} \approx 4cm[/tex]
Khi vật ở vị trí cao nhất lò xo bị nén một đoạn
[tex]\Delta l= A-\Delta l_{0}[/tex]
Vậy lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo hướng lên và có độ lớn
[tex]F = k.\Delta l = k ( A - \Delta l_{0})\approx[/tex] ?
Các bài có đáp án nhu thế này dễ gây hoang mang cho các em HS !


Còn một trường hợp nữa thầy ạ. Đó là tại vị trí cân bằng lò xo bị nén thầy Dương ạ. Vì con lắc lò xo treo thẳng đứng mà.
Nhưng cả hai trường hợp này khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi tác dụng vào điểm dây treo dều hướng lên thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 04:20:39 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng với phương trình [tex]x = 6\sqrt{2}cos(5\pi t) cm[/tex].  Khối lượng của vật nặng m = 100g. Chọn chiều (+) hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo con lắc có
A. độ lớn  3,12 N,  hướng lên.                                   B. độ lớn  3,12 N,   hướng xuống.
C. độ lớn 1,12 N,   hướng xuống.                           D. độ lớn 1,12 N,  hướng lên.

Độ cứng k của lò xo
[tex]k = m.\omega ^{2}= 24,674 N/m[/tex]
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB
[tex]\Delta _{0}=\frac{mg}{k} \approx 4cm[/tex]
Khi vật ở vị trí cao nhất lò xo bị nén một đoạn
[tex]\Delta l= A-\Delta l_{0}[/tex]
Vậy lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo hướng lên và có độ lớn
[tex]F = k.\Delta l = k ( A - \Delta l_{0})\approx[/tex] ?
Các bài có đáp án nhu thế này dễ gây hoang mang cho các em HS !


Còn một trường hợp nữa thầy ạ. Đó là tại vị trí cân bằng lò xo bị nén thầy Dương ạ. Vì con lắc lò xo treo thẳng đứng mà.
Nhưng cả hai trường hợp này khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi tác dụng vào điểm dây treo dều hướng lên thầy ạ.

xin lỗi, có lầm kô vậy ???


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 04:30:11 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Nhầm như thế nào ạ. Xin nói rõ cho Lâm Nguyễn được không? Vì con lắc lò xo treo thẳng đứng mà không nói rõ tại vị trí cân bằng lò xo bị biến dạng nén hay dãn. Thì có thể có cả 2 trường hợp chứ ạ.
( Tức là bài toán trên có 2 cách bố trí để được con lắc lò xo treo thẳng đứng)
TH1. Vật ở dưới lò xo. Khi cân bằng lò xo bị giãn
TH2. Vật ở trên lò xo. Khi cân bằng lò xo bị nén.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 04:30:38 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Nhầm như thế nào ạ. Xin nói rõ cho Lâm Nguyễn được không? Vì con lắc lò xo treo thẳng đứng mà không nói rõ tại vị trí cân bằng lò xo bị biến dạng nén hay dãn. Thì có thể có cả 2 trường hợp chứ ạ.
( Tức là bài toán trên có 2 cách bố trí để được con lắc lò xo treo thẳng đứng)
TH1. Vật ở dưới lò xo. Khi cân bằng lò xo bị giãn
TH2. Vật ở trên lò xo. Khi cân bằng lò xo bị nén.


hj, lúc nãy chưa hiểu ý của Lâmnguyen, giờ thì hiểu rồi
Nhưng lò xo ở đây dc treo mà, vật ở dưới lò xo chứ


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 05:03:47 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Lâm Nguyễn đọc không kỹ rồi. Đúng rồi khi ấy bài toán này là còn lắc lò xo treo thẳng đứng. Tại vị trí cân bằng lò xo bị giãn.
Hic~~

Vậy nói như thế nào thì hiểu là lò xo bị nén khi cân bằng nhỉ? Xác định lực đàn hồi tác dụng lên giá đỡ của lò xo nhỉ?

Xin lỗi thầy Dương Lâm Nguyễn không đúng ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: quocnh trong 11:05:38 am Ngày 12 Tháng Bảy, 2011
Trong bài toán này người ta không hỏi lực đàn hồi cực tiểu mà chỉ yêu cầu xác định lực ( đàn hồi ) tác dụng vào điểm treo khi vật có vị trí cao nhất !
Vậy cho em hỏi lực đàn hồi cực tiểu CLLX treo thẳng đứng khi vật nằm tại vị trí nào???


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:14:51 am Ngày 12 Tháng Bảy, 2011
Vậy cho em hỏi lực đàn hồi cực tiểu CLLX treo thẳng đứng khi vật nằm tại vị trí nào???
lực đàn hồi cực tiểu khi vật ở vị trí gần vị trí lò xo không biến dạng nhất
trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng:
     nếu A  [tex]\geq \Delta l_{0}[/tex] thì Fdh min khi vật ở vị trí lò xo không biến dạng và = 0
     Nếu A [tex]< \Delta l_{0}[/tex] thì Fdh min khi vật ở vị trí cao nhất và bằng [tex]k(\Delta l_{0} - A)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về lực đàn hồi???
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:23:39 am Ngày 12 Tháng Bảy, 2011
bài toán quocnh đưa ra [tex]A > \Delta l_{0}[/tex] vì vậy Fdh min ở vị trí LX không biến dạng và = 0, còn khi vật ở vị trí cao nhất Fdh khác 0 và bằng [tex]k(A - \Delta l_{0})[/tex]