Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 12:31:27 am Ngày 12 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20264Tiêu đề: Bài tập về phương trình dao động
Gửi bởi: congvinh667 trong 12:31:27 am Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Một con lắc đơn có chiều dài l=20 cm dao động tại nơi có g=9,8 m/s2. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1rad rồi truyền cho vật một vận tốc v=14 cm/s về VTCB. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB lần thứ nhất, chiều dương là chiều lệch vật thì phương trình li độ dài của vật là:
A. [tex]0,02\sqrt{2}sin(7t+\pi ) (cm)[/tex]
B. [tex]0,02\sqrt{2}sin(7t-\pi ) (cm)[/tex]

Em thấy cả 2 đáp án này đều như nhau thế mà trong tờ đáp án lại chọn là A chứ không phải B? Tại sao vậy ạ?Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phương trình dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:51:58 am Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Thông thường chúng ta sẽ chọn pha ban đầu sao cho: [tex]-\pi \leq \varphi \leq \pi[/tex]
Ở đây khi chuyển sang hàm cos thì đáp án A thỏa.