Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 11:17:32 pm Ngày 27 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14843Tiêu đề: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: thutu trong 11:17:32 pm Ngày 27 Tháng Ba, 2013
bài này dùng công thức gần đúng, nhưng theo mình thời gian 5 phút đâu có quá nhỏ so với 2,6h?bao nhiêu là có thể gọi là t<<T?

http://cunghocvatly.violet.vn/present/show/entry_id/5872178


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:54:14 pm Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Chúng tôi nghĩ có lẽ thầy/cô nên đăng nội dung bài lên, thay vì đưa một đường link như vậy.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: thutu trong 11:16:07 am Ngày 28 Tháng Ba, 2013
xin lỗi vì không dán qua được, mong thầy thông cảm


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: thutu trong 11:25:54 am Ngày 28 Tháng Ba, 2013
bài này có trên mạng cũng lâu, cứ truyền nhau là bài toán hay và khó trong học sinh, nhưng chẳng thấy ai thắc mắc cách áp dụng công thúc gần đúng trong trường hợp này liệu có đúng không?


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: kientri88 trong 07:16:45 pm Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Câu 47. Đồng vị   phóng xạ 14Si41 có phóng xạ bêta trừ. Một mẫu phóng xạ 14Si41   ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.
   A. 2,5 h.         B. 2,6 h.      C. 2,7 h.      D. 2,8 h.
*Trong 1 phút đầu : có 190/5 =38 nguyên tử bị phân rã.
  [tex]\Rightarrow[/tex] H1= 38 ph rã/phút
* Sau 3 h: H2= 17 ph rã/phút.
* mà H2= H1/2[tex]^{t/T}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] 2[tex]^{t/T}[/tex]= 38/17   vớ t = 3 h.
[tex]\Rightarrow[/tex] T = 2,585 h.


 


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc bài phóng xạ
Gửi bởi: thutu trong 09:16:47 pm Ngày 28 Tháng Ba, 2013
 cách trên chỉ đúng khi t<<T, vì trong 5 phút của giai đoạn sau,phút thứ 1 và phút thứ 5 chắc gì số hạt phân rã bằng nhau.?