Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm soạn bài giảng

64 Tài liệu Phần mềm soạn bài giảng (Trang 2)

Từ khóa: Phần mềm soạn bài giảng điện tử, các bản trình chiếu

Tải miễn phí 64 tài liệu từ chuyên mục Phần mềm soạn bài giảng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Practical LaTeX - Geogre Gratzer

• 786 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Dương Anh Tài

• Ngày tải lên: 05/09/2016

Phần mềm tạo bài giảng Elearning iSpring Suite 8

• 2,080 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 07/12/2015

Vẽ sơ đồ tư duy với Imindmap 9

• 1,196 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 30/11/2015

Vẽ hình cho vật lý bằng phần mềm toán học GSP

• 1,706 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Hỗ trợ thẻ tab cho Office (từ 2003 đến 2016)

• 1,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 01/10/2015

PHẦN MỀM MATHTYPE-69

• 1,996 lượt tải về

• Tải lên bởi: HUỲNH PHÚ CƯỜNG

• Ngày tải lên: 15/08/2015

Slide mẫu soạn giáo án phong cách Windows 8

• 576 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trường THPT Phú Nhuận

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Phần mềm hỗ trợ vẽ hình toán lý hóa Science Helper 2.2

• 1,130 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Viết Hiếu

• Ngày tải lên: 26/03/2015

Imindmap 8 full - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

• 1,958 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 18/02/2015

Thêm thẻ TAB cho office mọi phiên bản (Office tab Enterprise 9.81 Full + crack)

• 2,314 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 08/02/2015

Trang hiện tại: 2 / 7

<< Quay lai trang 1

>> Qua Trang 3 / 7

Phần mềm soạn bài giảng điện tử, các bản trình chiếu