Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Đề kiểm tra vật lý 10

505 Tài liệu Đề kiểm tra vật lý 10 (Trang 2)

Từ khóa: de kiem tra, vat li 10, trac nghiem

Tải miễn phí 505 tài liệu từ chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 10. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Đề thi hk1 môn vật lí 10 năm học 2020-2021

• 1,331 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị xuân thanh

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Kiểm tra Vật lý 10 HKI năm học 2020-2021

• 802 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Bi

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Kiểm tra Vật lý 10 HKII năm học 2020-2021

• 643 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Bi

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 10) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 711 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 09) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 669 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 08) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 952 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 07) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 771 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 06) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 675 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 04) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 722 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 03) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Trang hiện tại: 2 / 51

<< Quay lai trang 1

>> Qua Trang 3 / 51

Thư viện đề kiểm tra vật lý lớp 10. Đề  kiềm tra15 phút vật lí 10, đề kiểm tra 1 tiết, đề kiểm tra học kì, đề khảo sát chất lượng, đề kiểm tra định kì vật li lớp 10.

Đề dạng trắc nghiệm, đề tự luận, đề trắc nghiệm và tự luận kết hợp kiểm tra kiến thức vật lý lớp 10.