Các tài liệu Chuyên đề de trac nghiem

word.gif

Đề trắc nghiệm Các lực cơ học

• 4,180 lượt tải về

• Tải lên bởi: STAR TREK

• Ngày tải lên: 20/12/2009

pdf3.gif

Lời giải cho một bài khó về phóng xạ

• 2,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van dat

• Ngày tải lên: 04/01/2011

pdf2.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Vật lý 10

• 1,358 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Thanh

• Ngày tải lên: 18/12/2019

word.gif

Đề trắc nghiệm hay Ôn tập điện xoay chiều

• 1,418 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐTAnh

• Ngày tải lên: 23/06/2012

archive_zip.gif

Đề khảo sát chất lượng 10 HK 2 (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

• 3,306 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn quân

• Ngày tải lên: 13/03/2009

pdf3.gif

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng dạng. Chủ đề : GIAO THOA SÓNG

• 3,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 03/11/2012

word.gif

Trắc nghiệm LTAS12NC

• 851 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hiep

• Ngày tải lên: 26/03/2012

word.gif

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP SÓNG ÁNH SÁNG (có đáp án)

• 1,987 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Dương

• Ngày tải lên: 14/06/2011

word.gif

Bài tập trắc nghiệm lớp 10 - Các định luật bảo toàn

• 2,359 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn tuấn

• Ngày tải lên: 26/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra học kì II - Vật lí 10 GDTX

• 866 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Thái

• Ngày tải lên: 06/05/2011

word.gif

Trắc nghiệm Máy biến áp, máy điện

• 10,200 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 27/11/2013

pdf2.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập lý thuyết vật lý 12 số 01

• 770 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Thanh

• Ngày tải lên: 04/05/2019

word.gif

Đề ôn thi học kì 1 - VL 12

• 1,560 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm thị Phượng

• Ngày tải lên: 17/12/2009

archive_rar.gif

Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng

• 3,760 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 18/02/2009

word.gif

Trắc nghiệm Vật lí 10 cả năm

• 3,302 lượt tải về

• Tải lên bởi: thinu

• Ngày tải lên: 15/07/2011

word.gif

Phiếu học tập số 1 phần dao động điều hòa

• 569 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoang Hong Minh

• Ngày tải lên: 05/10/2011

word.gif

ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 695 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 10/12/2011

archive_rar.gif

Bảng tính trọng số xây dựng ma trận đề trắc nghiệm

• 1,751 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hạ Nhất Sỹ

• Ngày tải lên: 27/10/2017

word.gif

Các bài toán điện xoay chiều

• 1,517 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong

• Ngày tải lên: 22/01/2011

word.gif

Trắc nghiệm Máy biến áp, máy điện

• 3,955 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 15/10/2012

pdf1.gif

114 Chủ đề trắc nghiệm - Vũ Duy Phương

• 3,493 lượt tải về

• Tải lên bởi: VŨ DUY PHƯƠNG

• Ngày tải lên: 14/06/2014

pdf2.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập

• 1,243 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Thanh

• Ngày tải lên: 10/11/2019

pdf1.gif

Câu hỏi trắc nghiệm phần Sóng cơ

• 634 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN TRỌNG HÙNG

• Ngày tải lên: 02/08/2010

word.gif

Đề ôn tổng hợp: quang hình, vật rắn, dao động

• 763 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hangapu

• Ngày tải lên: 26/02/2009

word.gif

Phiếu học tập số 3 phần dao động điều hòa

• 1,326 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoang Hong Minh

• Ngày tải lên: 05/10/2011

word.gif

Đề của VLTT-02 (Khó và Hay)

• 2,060 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung An

• Ngày tải lên: 17/03/2009

word.gif

Đề trắc nghiệm tc sóng của ánh sáng có đáp án chi tiết

• 2,538 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran van hung

• Ngày tải lên: 04/04/2011

word.gif

Trắc nghiệm sóng âm

• 1,006 lượt tải về

• Tải lên bởi: vananh333

• Ngày tải lên: 28/06/2011

word.gif

Đề 50 câu từ đầu đến Giao thoa ánh sáng (Phan Sanh, THPT chuyên Phan Bội Châu)

• 1,096 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan xuan sanh

• Ngày tải lên: 14/03/2009

pdf3.gif

120 câu Trắc nghiệm con lắc lò xo

• 3,819 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Việt Hùng

• Ngày tải lên: 14/07/2010

archive_rar.gif

Phần mềm đảo đề trắc nghiệm

• 10,590 lượt tải về

• Tải lên bởi: bui thai hoc

• Ngày tải lên: 14/04/2009

word.gif

Đề trắc nghiệm Chuyển động ném ngang

• 4,841 lượt tải về

• Tải lên bởi: Boulevard of dreams

• Ngày tải lên: 20/12/2009

archive_rar.gif

Bộ đề trắc nghiệm 12 toàn tập - test all

• 110,659 lượt tải về

• Tải lên bởi: ALL

• Ngày tải lên: 25/02/2009

pdf3.gif

Phương trình dao động - 2

• 813 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 30/06/2011

word.gif

Đề kiểm tra Sóng ánh sáng (60 câu)

• 4,130 lượt tải về

• Tải lên bởi: phantý

• Ngày tải lên: 11/02/2009

word.gif

Bài tập Lý 10 NC - CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

• 9,128 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamlam35

• Ngày tải lên: 01/10/2009

pdf3.gif

Bài tập dao động cơ (có đáp án)

• 1,171 lượt tải về

• Tải lên bởi: vieng

• Ngày tải lên: 01/12/2011

word.gif

Trắc nghiệm Dao động điện từ và Sóng điện từ 2

• 922 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bach van quoc trung

• Ngày tải lên: 17/11/2010

word.gif

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM_PHÂN LOẠI

• 4,178 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Can

• Ngày tải lên: 31/10/2011

word.gif

Đề trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực

• 5,428 lượt tải về

• Tải lên bởi: STAR TREK

• Ngày tải lên: 20/12/2009

word.gif

Đề kiểm tra phần Giao thoa ánh sáng (Phan Sanh, THPT chuyên Phan Bội Châu)

• 3,286 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan xuan sanh

• Ngày tải lên: 14/03/2009

word.gif

Bài tập tự luận ôn tập chương 5 (sóng ánh sáng)

• 2,986 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị như tâm

• Ngày tải lên: 24/03/2011

word.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập chương I, II, III-Lớp 12-Kèm đáp án-Vũ Công Doanh

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Công Doanh (cavacar)

• Ngày tải lên: 04/11/2008

word.gif

Trắc nghiệm về dao động điều hoà

• 1,032 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 15/07/2011

word.gif

Bài tập sóng cơ

• 972 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiến

• Ngày tải lên: 23/09/2011

word.gif

Đề của VLTT-03 (Khó và Hay)

• 1,492 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung An

• Ngày tải lên: 17/03/2009

word.gif

Bài tập về dao đọng cơ học

• 511 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiến

• Ngày tải lên: 12/09/2011

archive_rar.gif

Dao động cơ (bản .doc, đầy đủ)

• 795 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOANGTU.codon

• Ngày tải lên: 28/12/2011

word.gif

108 câu Dao động cơ học

• 10,543 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quang Sơn

• Ngày tải lên: 06/02/2009

word.gif

Bài tập Từ trường (& đáp án)

• 6,503 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Tuan

• Ngày tải lên: 18/08/2010

word.gif

20 câu trắc nghiệm Dao động cơ & Sóng cơ

• 826 lượt tải về

• Tải lên bởi: Le Ha Thi My Trinh

• Ngày tải lên: 07/07/2010

archive_rar.gif

Bộ đề trắc nghiệm & tự luận Vật lý 9 (Cơ bản)

• 10,799 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 24/06/2014

word.gif

Kiểm tra 45 phút VL11 kì 2

• 789 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran van hung

• Ngày tải lên: 04/04/2011

archive_zip.gif

Soạn đề trắc nghiệm đa tính năng

• 1,067 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Trung

• Ngày tải lên: 14/04/2009

word.gif

Hệ thống câu hỏi phần động lượng

• 1,959 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 05/03/2009

pdf3.gif

Đề trắc nghiệm vật lý 11 theo chương

• 3,104 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 26/04/2018

word.gif

Trắc nghiệm VL 10 nâng cao+cơ bản

• 2,001 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Đình Thịnh

• Ngày tải lên: 08/01/2011

word.gif

Lý thuyết & bài tập chương sóng ánh sáng

• 5,990 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Thành

• Ngày tải lên: 29/12/2010

generic.png

Phần mềm đảo đề trắc nghiệm trên Word

• 14,560 lượt tải về

• Tải lên bởi: LTH

• Ngày tải lên: 17/08/2010

word.gif

Đề kiểm tra 45 phút 11 CB - Học kì 1

• 1,022 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhmai

• Ngày tải lên: 05/02/2010

word.gif

100 câu ôn tập kì 2 Lí 10 NC (nguyễn thị thu trang)

• 4,272 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị thu trang

• Ngày tải lên: 05/03/2009

pdf2.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập lý thuyết vật lý 12 số 02

• 1,092 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Thanh

• Ngày tải lên: 13/05/2019

word.gif

Mạch dao động LC 3

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: cariot2

• Ngày tải lên: 12/11/2011

word.gif

Bài Tập Sóng Cơ

• 1,194 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Bảo Trân

• Ngày tải lên: 10/12/2011

word.gif

Bộ đề trắc nghiệm lớp 12 học kì 2 (Phan Tấn Lực)

• 946 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan tấn lực

• Ngày tải lên: 06/08/2009

word.gif

Dao động điều hòa

• 1,530 lượt tải về

• Tải lên bởi: dung

• Ngày tải lên: 01/11/2011

word.gif

Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm)

• 1,977 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranquoclam

• Ngày tải lên: 06/04/2009

pdf1.gif

Đề trắc nghiệm-Con lắc lò xo-kèm đáp án (Nguyen Quang Dong)

• 4,253 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Quang Dong

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Bài tập tự luận Lực đàn hồi lò xo-năng lương lò xo

• 919 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 08/07/2010

word.gif

146 câu ôn tập Dao động điện từ

• 2,453 lượt tải về

• Tải lên bởi: langtu

• Ngày tải lên: 20/01/2011

word.gif

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ

• 1,897 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 24/03/2016

archive_rar.gif

Đề trắc nghiệm vật lý - thi thử đại học chuyên Hạ Long

• 1,364 lượt tải về

• Tải lên bởi: Van Duong

• Ngày tải lên: 02/01/2013

word.gif

ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ

• 1,341 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen hoai chien

• Ngày tải lên: 27/11/2011

word.gif

Đề ôn thi hk2 VL11 (trắc nghiệm)

• 2,983 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen thi phu thinh

• Ngày tải lên: 02/04/2011

word.gif

CÂU HỎI & BÀI TẬP TNKQ CÓ ĐÁP ÁN – CHƯƠNG VI VẬT LÝ 12

• 2,263 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM VĂN QUỐC

• Ngày tải lên: 23/02/2009

word.gif

30 câu hỏi tĩnh học (Nguyen Quoc Uy)

• 6,042 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Quoc Uy

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Định luật bảo toàn động lượng

• 2,890 lượt tải về

• Tải lên bởi: dothilieu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Trắc nghiệm Động học 10 (Ho Thanh Phi)

• 1,471 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ho Thanh Phi

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Đề phần giao thoa ánh sáng (Phan Sanh)

• 2,383 lượt tải về

• Tải lên bởi: sanh phan

• Ngày tải lên: 18/02/2009

pdf3.gif

50 câu trắc nghiệm Cơ vật rắn điền đáp án (Đỗ Tuấn, THPT chuyên Vĩnh Phúc)

• 2,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: dotuanht

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

Trắc nghiệm Động học 10 Nâng cao

• 2,383 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Trắc nghiệm tĩnh điện có đáp án

• 2,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 03/10/2011

pdf3.gif

Các đại lượng đặc trưng của con lắc đơn - Tập 2

• 727 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 18/07/2011

pdf3.gif

Các dạng bài tập điện xoay chiều tự luận và trắc nghiệm

• 3,708 lượt tải về

• Tải lên bởi: dang van than

• Ngày tải lên: 13/02/2011

word.gif

Đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ II. lớp 10

• 1,278 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen tien thanh

• Ngày tải lên: 29/07/2010

pdf3.gif

50 câu trắc nghiệm Cơ vật rắn (Đỗ Tuấn, THPT chuyên Vĩnh Phúc)

• 2,629 lượt tải về

• Tải lên bởi: dotuanht

• Ngày tải lên: 23/03/2009

word.gif

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 2,009 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 24/03/2016

word.gif

Trắc nghiệm sóng ánh sáng (có đáp án)

• 3,875 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 27/08/2011

word.gif

Các lực cơ học-Tổng hợp và phân tích lực (Nguyễn Đức Tùng)

• 3,996 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Duc Tung

• Ngày tải lên: 04/03/2009

pdf3.gif

50 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

• 1,970 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang Van

• Ngày tải lên: 23/03/2010

word.gif

Đề trắc nghiệm Điện xoay chiều

• 690 lượt tải về

• Tải lên bởi: vieng

• Ngày tải lên: 01/12/2011

archive_rar.gif

Đáp án đề thi HSG khối 12 - Thái Bình 2011-2012

• 2,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Đức

• Ngày tải lên: 17/02/2012

word.gif

42 câu Từ vi mô đến vĩ mô

• 1,369 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Thúy Hoài

• Ngày tải lên: 15/09/2010

word.gif

Ôn tập VẬT LÝ HẠT NHÂN BAN CƠ BẢN

• 2,961 lượt tải về

• Tải lên bởi: LE VAN HUNG

• Ngày tải lên: 27/02/2009

word.gif

Trắc nghiệm Dao động điện từ và Sóng điện từ

• 1,182 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bach van quoc trung

• Ngày tải lên: 17/11/2010

pdf3.gif

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng dạng. Chủ đề : SÓNG DỪNG

• 1,582 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 06/10/2011

word.gif

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ HỌC

• 2,353 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 24/03/2016