Các tài liệu Chuyên đề de thi hoc ki

word.gif

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II LÓP 11BC

• 792 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 03/04/2012

archive_rar.gif

Đề thi học kì II lớp 10 NC - THPT Buôn Ma Thuột

• 1,947 lượt tải về

• Tải lên bởi: Le Thi Mao

• Ngày tải lên: 26/01/2011

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 môn lý lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

• 2,205 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Hoàng Nhựt

• Ngày tải lên: 21/02/2013

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 1,292 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2021

pdf3.gif

ĐỀ THI HỌC KÌ II

• 532 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Đình Chiểu

• Ngày tải lên: 12/05/2020

archive_rar.gif

Kiểm tra 1 tiết 12CB-HK 2 (Có Đáp án)

• 935 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 04/03/2011

word.gif

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II - Vật lí 10 CB + NC

• 1,730 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 24/04/2012

word.gif

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 11CB

• 673 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh sang

• Ngày tải lên: 08/05/2010

pdf3.gif

Đề thi học kì 1 vật lý 11

• 1,332 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran dinh sam

• Ngày tải lên: 10/01/2019

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 10CB

• 1,024 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề thi số 2 (Rắn -dao động cơ)

• 1,320 lượt tải về

• Tải lên bởi: Xa Văn Lan

• Ngày tải lên: 04/09/2010

word.gif

ĐỀ THI HỌC KÌ II VẬT LÝ 10

• 2,226 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn cao viễn

• Ngày tải lên: 02/05/2019

archive_rar.gif

Đề thi hk 1 VL 11

• 773 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang trung sy

• Ngày tải lên: 29/12/2009

word.gif

Đề thi Học kì 1 - Lí 10 - THPT Gia Hội (Nguyễn Thanh Cư)

• 1,735 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyên Thanh Cư

• Ngày tải lên: 07/10/2008

word.gif

Kiểm tra tập trung VL12 HKI ( 2010-2011)-Bình thuận

• 1,309 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Gia Trang

• Ngày tải lên: 23/12/2010

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HOC KÌ I LÝ 12 ĐẾ SỐ 8

• 746 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN ĐẠI SONG

• Ngày tải lên: 20/12/2013

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1

• 641 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 03/01/2020

word.gif

Đề thi học kì 1 - THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

• 890 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen loc

• Ngày tải lên: 14/12/2013

pdf3.gif

Đề thi học kì VL12 - Đề 1 (Lê Hải Sơn)

• 738 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hải Sơn

• Ngày tải lên: 16/12/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì I Lý 11 - THPT Nguyễn Huệ (Huế)

• 1,665 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Ngọc Ánh

• Ngày tải lên: 14/01/2009

word.gif

Đề thi học kì 1 lớp 12

• 4,256 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 09/12/2014

word.gif

Đề thi học kì II lớp 11 - Đáp án

• 5,078 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 30/04/2012

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 lớp 11 năm học 2018-2019

• 1,970 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoàng bách

• Ngày tải lên: 18/12/2018

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 1,110 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2021

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 10NC (Hà Văn Chính)

• 838 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)

• 928 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 10/05/2010

archive_rar.gif

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 12CB

• 1,337 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Hữu Thiện

• Ngày tải lên: 02/05/2010

word.gif

10 đề thi học kì 2 Vật lí 12

• 14,228 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê Phương6620

• Ngày tải lên: 21/03/2016

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 của các trường THPT ở Sài Gòn

• 1,611 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tào A Man

• Ngày tải lên: 01/10/2008

word.gif

Đề thi học kì 1 VL 10 - THPT Bắc Duyên Hà

• 821 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenlehai

• Ngày tải lên: 13/01/2010

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 12 tỉnh Bắc Giang 2015- 2016

• 1,000 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Anh

• Ngày tải lên: 29/12/2015

word.gif

Kiểm tra 1 tiết tuần 33 lý 11

• 1,186 lượt tải về

• Tải lên bởi: y yin

• Ngày tải lên: 04/05/2010

word.gif

Kiểm tra 1 tiết lý lớp 11-Kì II

• 546 lượt tải về

• Tải lên bởi: y yin

• Ngày tải lên: 04/05/2010

word.gif

Đề thi học kì 2 Lý 10 - THPT Mỹ Lộc (tự luận)

• 1,390 lượt tải về

• Tải lên bởi: dinhgiap87

• Ngày tải lên: 14/05/2012

archive_zip.gif

Bộ đề thi VẬT LÝ THCS HK2 (chuẩn KTKN))

• 4,084 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tấn Lập

• Ngày tải lên: 11/04/2011

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 lớp 10, 11, 12 - THPT Dầu Giây

• 2,335 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thanh Le

• Ngày tải lên: 22/09/2010

archive_rar.gif

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11CB

• 1,611 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Hưu Thiện

• Ngày tải lên: 02/05/2010

word.gif

Đề thi học kì II tinh Quảng Bình 2014

• 730 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Đăng

• Ngày tải lên: 28/04/2014

word.gif

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10

• 1,777 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Phúc Hoàng

• Ngày tải lên: 07/06/2019

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 12

• 1,551 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 13/12/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì 2 Vật lí 11

• 1,683 lượt tải về

• Tải lên bởi: lần

• Ngày tải lên: 26/05/2010

word.gif

4 đề thi học kì 1 VL12 (có đáp án) - THPT Trại Cau

• 916 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 23/12/2011

word.gif

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ

• 2,573 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 10/05/2014

word.gif

Đề khảo sát vật lí 10 học kì 1

• 630 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen thi hien

• Ngày tải lên: 07/02/2012

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 9 (Hà Văn Chính)

• 1,100 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề kiểm tra Học kì 1 2009 - 2010 (THPT Kiên Lương, Kiên Giang)

• 861 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hàn Lô

• Ngày tải lên: 12/12/2009

word.gif

Đề thi học kì 2 vật lý 7 (nguyễn tri phương huế

• 941 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN CƯNG

• Ngày tải lên: 22/04/2022

word.gif

Đề thi học kì 1 lớp 12 hệ GDTX

• 698 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị cẩm nhi

• Ngày tải lên: 21/02/2014

word.gif

Bộ đề kiểm tra 15 phút VL12CBd

• 1,016 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tào Tuấn Sửu

• Ngày tải lên: 15/01/2011

pdf1.gif

Đề thi học kì II - THPT Đông Sơn 2 -Thanh Hóa (thaiquyet)

• 990 lượt tải về

• Tải lên bởi: thaiquyet

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Đề thi học kì 1

• 1,274 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran dinh sam

• Ngày tải lên: 10/01/2020

word.gif

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11

• 10,068 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van ngoc

• Ngày tải lên: 12/12/2013

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lý 10CB

• 1,450 lượt tải về

• Tải lên bởi: nam

• Ngày tải lên: 05/10/2011

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết quang hình

• 2,171 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

word.gif

Một số đề thi học kì 1 Vật lí 11 (Sưu tầm)

• 2,453 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 02/12/2010

word.gif

Đề thi giữa kì 1 2009 - 2010 - THPT Bình Thanh, Thái Bình

• 764 lượt tải về

• Tải lên bởi: lenovog4300

• Ngày tải lên: 25/01/2010

pdf3.gif

Đề thi học kì VL12 - Đề 2 (Lê Hải Sơn)

• 693 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hải Sơn

• Ngày tải lên: 16/12/2010

archive_rar.gif

ĐỀ THI HỌC KÌ II LÍ 10, THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

• 2,390 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong

• Ngày tải lên: 29/04/2013

word.gif

Ma trận đề thi học kì 1 VL11CB 012-2013

• 1,195 lượt tải về

• Tải lên bởi: honhanghi

• Ngày tải lên: 29/11/2012

word.gif

Kiểm tra học kì 2 VL10

• 1,411 lượt tải về

• Tải lên bởi: mai ngoc qui

• Ngày tải lên: 11/02/2011

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 1,048 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

word.gif

Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 11

• 964 lượt tải về

• Tải lên bởi: huỳnh văn mẫn

• Ngày tải lên: 21/08/2010

word.gif

Kiểm tra học kì 2 Vật lí 11NC

• 682 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Ngọc Hiếu

• Ngày tải lên: 14/05/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 Lý 12 _ THPT Hồ Tùng Mậu, Hà Nội (Lê Thái Hưng)

• 1,031 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thái Hưng

• Ngày tải lên: 18/12/2008

word.gif

Đề thi HK II Vật lý 12 (09-10)

• 597 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 06/05/2010

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 9

• 1,419 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Sơn

• Ngày tải lên: 29/12/2015

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 8 (Hà Văn Chính)

• 996 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 12CB (Hà Văn Chính)

• 863 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề kiểm tra HKi II lớp 10 NC

• 1,008 lượt tải về

• Tải lên bởi: hai tho

• Ngày tải lên: 15/09/2009

archive_rar.gif

Bộ đề thi học kì 1 Vật lí 11 của tỉnh Đồng Tháp

• 1,266 lượt tải về

• Tải lên bởi: DANH HOÀNG KHẢI

• Ngày tải lên: 16/12/2012

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 10

• 644 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 10/01/2021

word.gif

Đề thi khảo sát kỳ 1 VL12 2009-2010 của trường chuyên Hà Tĩnh

• 779 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhnhatht

• Ngày tải lên: 30/12/2009

word.gif

Đề khảo khát giữa kỳ, cuối kỳ - Lớp 9

• 1,720 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh hạnh

• Ngày tải lên: 07/07/2009

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 1,050 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

word.gif

Đề thi học kì 1 lớp 10 _ NH 2006-2007 (Nguyễn Thanh Cư)

• 1,139 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyên Thanh Cư

• Ngày tải lên: 07/10/2008

archive_rar.gif

Ma trận + đề thi học kì 2 Vật lí 11

• 6,125 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐẶNG HOÀI TẶNG

• Ngày tải lên: 11/08/2012

word.gif

Ma trận đề thi học kì 2 VL10CB

• 3,409 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Thị Mỹ Nhi

• Ngày tải lên: 13/04/2012

word.gif

Đề thi HKI Vật lý 11

• 1,397 lượt tải về

• Tải lên bởi: doan thi thu cuc

• Ngày tải lên: 08/05/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 Khối 10, 11, 12

• 751 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 01/09/2010

pdf3.gif

Đề thi học kì II Vật Lý 10

• 1,116 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/05/2021

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 môn lý lớp 11 tỉnh Đồng Tháp

• 1,466 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Hoàng Nhựt

• Ngày tải lên: 21/02/2013

word.gif

Đề thi HK 2 Vật lí 10 NC

• 1,617 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu hung

• Ngày tải lên: 03/11/2009

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 6

• 4,969 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong thi kien

• Ngày tải lên: 18/12/2011

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 11NC (Hà Văn Chính)

• 836 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề thi học kì 2 vật lí 11

• 1,458 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn tuấn Anh

• Ngày tải lên: 10/05/2013

archive_rar.gif

Đề thi học kì 2 năm 2018 vat li gia lai

• 822 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 18/05/2018

word.gif

Đề thi học kì 2 VL10 (2007-2008) THPT Chuyên ĐH Vinh

• 844 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Đình Thịnh

• Ngày tải lên: 28/12/2010

word.gif

Đề thi học kì 1 lớp 10 cb - THPT Buôn Mê Thuột

• 653 lượt tải về

• Tải lên bởi: mao

• Ngày tải lên: 11/02/2011

word.gif

Đề thi học kì 1 lớp 12

• 1,243 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hải

• Ngày tải lên: 27/10/2018

word.gif

Đề ôn tập cuối năm lớp 10

• 1,518 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRan Quoc Hieu

• Ngày tải lên: 05/06/2010

word.gif

Đề thi học kì 1 vật lý 10 cơ bản

• 2,463 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoang Hong Minh

• Ngày tải lên: 16/12/2015

word.gif

Đề thi học kì 2 Vật lí 11 - THPT Nguyễn Huệ

• 1,075 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Gia Trang

• Ngày tải lên: 20/04/2010

word.gif

Đề thi HK 1 VL 10 và 11 (THPT Nguyễn Khuyến, An Giang)

• 911 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 23/12/2009

word.gif

Đề kiểm tra Lý 8 Tuần 23

• 572 lượt tải về

• Tải lên bởi: y yin

• Ngày tải lên: 04/05/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 môn lý lớp 12 tỉnh Đồng Tháp

• 2,103 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Hoàng Nhựt

• Ngày tải lên: 21/02/2013

word.gif

Khảo sát giữa kì II lý 9- PT DTNT Đăk Hà

• 838 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đinh Tuấn Thành

• Ngày tải lên: 26/03/2011

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lý 12 Năm 2009-2010 (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa)

• 2,935 lượt tải về

• Tải lên bởi: Châm

• Ngày tải lên: 08/12/2009

archive_rar.gif

Bộ đề 15p,1T,Thi HK2 08-09-Hóa 12NC (Hà Văn Chính)

• 742 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề thi học kì 2 Vật lí 11

• 7,657 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van huy

• Ngày tải lên: 19/04/2011