Các tài liệu Chuyên đề de kiem tra

pics.gif

Đáp án,Lý, mã đề 426, Đại học,2013

• 882 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 04/07/2013

pdf3.gif

Kiểm tra học kì I Lý 11 CB (Lê Thái Trung)

• 1,432 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thái Trung

• Ngày tải lên: 07/01/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kì 1

• 850 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hue

• Ngày tải lên: 23/11/2012

word.gif

Trắc nghiệm sóng cơ khó

• 2,388 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Tiến Thành

• Ngày tải lên: 10/01/2012

word.gif

Kiểm tra 1 tiết Dao động cơ

• 1,563 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Tan Dong

• Ngày tải lên: 06/07/2009

word.gif

PHÂN LOẠI THEO CHƯƠNG 4 NHÓM ĐỀ THPT QG 2018

• 7,200 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN DOANH

• Ngày tải lên: 04/07/2018

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 cb trường THPT Trường Chinh

• 1,404 lượt tải về

• Tải lên bởi: huỳnh trương bao long

• Ngày tải lên: 19/03/2013

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ 11

• 940 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 05/01/2022

word.gif

Đề Kiềm Tra 1 Tiết chung Khối 12 (Tran Cang)

• 2,283 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran Cang

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Kiểm tra 15 phút lần 1 Vật lí 10

• 1,097 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lâm Tín

• Ngày tải lên: 15/09/2010

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN HỌC VẬT LÝ LỚP 9

• 698 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Đình Hoàng

• Ngày tải lên: 13/12/2011

word.gif

THI HKI VẬT LÝ 10 - THPT SÀO NAM

• 527 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Can

• Ngày tải lên: 01/01/2012

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 11 CƠ BẢN

• 876 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị hằng

• Ngày tải lên: 25/12/2012

word.gif

Đề kiểm tra hệ số 1 - Lý 12 - Chương II - CB

• 522 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 06/11/2015

word.gif

Đề & đáp án thi học kì 1 VL10 (2010-2011) THPT Mộc Hóa

• 1,174 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu toan

• Ngày tải lên: 27/11/2011

word.gif

Kiểm tra 15 phút VL12 Điện xoay chiều

• 1,107 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van ngoc

• Ngày tải lên: 19/12/2011

document.gif

Đáp án Vật lý mã đề 859, năm 2013

• 625 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 04/07/2013

pdf3.gif

Đề kiểm tra chương 2,3,4,5

• 1,048 lượt tải về

• Tải lên bởi: AD Lê Văn Hải

• Ngày tải lên: 07/03/2015

word.gif

Đề thi học kỳ I - Vật lí 12CB (TTGDTX Đại Từ)

• 1,066 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Thái

• Ngày tải lên: 17/02/2011

word.gif

Đề Kiểm Tra chất lượng chương 1 VL 12NC

• 656 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đa Kim Vẻ

• Ngày tải lên: 24/06/2014

word.gif

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐỘNG HỌC VẬT RẮN

• 1,199 lượt tải về

• Tải lên bởi: trần hoàng đạt

• Ngày tải lên: 05/09/2011

word.gif

Đề kiểm tra 12 chương 1 - nâng cao

• 2,067 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 01/10/2008

pdf3.gif

Đề kiểm tra hệ chương 2 và 3 VL11 (tự luận)

• 646 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khoa

• Ngày tải lên: 16/12/2011

pdf1.gif

Đề kiểm tra con lắc lo xo (Nguyen Quang Dong)

• 2,362 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Quang Dong

• Ngày tải lên: 12/09/2008

pdf3.gif

ĐỀ KIỂM TRA HKII-VL 11 THAM KHẢO

• 2,276 lượt tải về

• Tải lên bởi: trinh van binh

• Ngày tải lên: 24/03/2013

word.gif

Đề kiểm tra học kì 2 Lý 11 CB năm học 2007-2008 (THPT Giồng Thị Đam, Đồng Tháp)

• 1,470 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngochuy

• Ngày tải lên: 21/02/2009

word.gif

Kiểm tra 1 tiết 11 CB Học kì 2 (Hoàng Văn Phương)

• 909 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangvanphuong

• Ngày tải lên: 17/03/2009

word.gif

Kiểm tra 1 tiết HKII Khối 11 - Có ma trận và đáp án

• 1,650 lượt tải về

• Tải lên bởi: VÕ THANH TÚ

• Ngày tải lên: 17/03/2012

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết HK I - THPT NCT (12 Cơ bản)

• 1,101 lượt tải về

• Tải lên bởi: J Tran

• Ngày tải lên: 01/11/2008

word.gif

Bài KT thường xuyên phần cơ học chất lưu

• 1,269 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Quoc Uy

• Ngày tải lên: 27/10/2011

word.gif

Bài kiểm tra chương 1+2

• 904 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 12/03/2009

word.gif

Đề khảo sát vật lí 10 học kì 1

• 630 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen thi hien

• Ngày tải lên: 07/02/2012

word.gif

Đề kiểm tra phần động học chất điểm

• 2,138 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết- Nhiệt học-lớp 10 Cơ Bản (nguyen hung)

• 3,802 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen hung

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

Bộ đề kiểm tra 15 phút VL12CBd

• 1,016 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tào Tuấn Sửu

• Ngày tải lên: 15/01/2011

word.gif

ĐỀ CƯƠNG LÍ THUYẾT VẬT LÝ 11 CUỐI KÌ 1

• 694 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 10/12/2011

word.gif

Trắc nghiệm suy luận chương 1 VL11NC

• 579 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ha Quynh Nhi

• Ngày tải lên: 18/08/2011

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT 12 CB

• 1,046 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị hằng

• Ngày tải lên: 25/12/2012

word.gif

Đề thi Vật lí 8 Học kì 2 - THCS Tân Thuận

• 1,983 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn minh hiệp

• Ngày tải lên: 02/10/2010

word.gif

Đề kiểm tra lần 1 Dao động điều hòa

• 820 lượt tải về

• Tải lên bởi: DŨ PHÙNG

• Ngày tải lên: 10/10/2015

word.gif

Hướng dẫn giải mã đề 210, thi THPT Quốc gia năm 2018

• 1,752 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 03/07/2018

word.gif

Đề ôn tập 12 THPT Lê Xoay

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Cao Tien Minh

• Ngày tải lên: 15/08/2011

archive_rar.gif

Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 11

• 2,045 lượt tải về

• Tải lên bởi: khải

• Ngày tải lên: 24/04/2015

word.gif

Ma trận đề kiểm tra vật lý 10

• 5,859 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 06/12/2009

word.gif

Kiểm tra 15 phút (12) - lượng tử ánh sáng

• 1,908 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 19/02/2012

archive_rar.gif

Kiểm tra 1 tiết 11 CB - Bài 1 (THPT Tiền Phong)

• 668 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 12/11/2009

word.gif

4 ĐỀ THI HK I CÓ ĐÁP ÁN (2010 - 2011) - THPT Trại Cau

• 811 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 17/12/2010

word.gif

Bộ đề15p;1T;HK-Lớp7 (Hà văn Chính)

• 2,595 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 15/04/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết hk2 VL12 -THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

• 683 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Hoang Anh

• Ngày tải lên: 06/04/2011

word.gif

Kiểm tra phần Điện xoay chiều

• 952 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 21/11/2009

word.gif

ĐỀ & ĐA KIỂM TRA HỌC KÌ 11 CB 2010-2011-THPT Quảng Trạch 2

• 1,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 05/01/2011

archive_rar.gif

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Chương IV và chương V

• 605 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 13/01/2012

word.gif

Kiểm tra học kì 2 lớp 10 NC

• 994 lượt tải về

• Tải lên bởi: hai dang

• Ngày tải lên: 12/05/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết quang hình

• 2,171 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sưu tầm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

word.gif

Kiểm tra 1 tiết - Nhiệt học

• 1,561 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhhuyen

• Ngày tải lên: 22/04/2010

word.gif

Ôn tập kiên thức tổng hợp từ chương 2 đến chương 5

• 510 lượt tải về

• Tải lên bởi: MAI QUYEN

• Ngày tải lên: 14/04/2010

word.gif

Đề thi Lý 10 HK1 trường THPT DL Thăng Long,TPHCM, 2010-2011

• 570 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 24/12/2010

word.gif

Đề kiểm tra 15 phút Dao động cơ Lớp 12 _ THPT Ân Thi, Hưng Yên

• 513 lượt tải về

• Tải lên bởi: dương

• Ngày tải lên: 27/09/2010

word.gif

Đề kiểm tra vật lí lớp 10 học kì 2 (word)

• 3,009 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 30/04/2012

word.gif

Đề kiểm tra 15 phút VL10 (Hk2)

• 906 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Kim Hạ

• Ngày tải lên: 07/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết số 2 ( vật lý 10)

• 1,012 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm đăng thịnh

• Ngày tải lên: 02/11/2009

word.gif

Khảo sát chất lượng 11 CB+NC (có đáp án - THPT Phan Bội Châu)

• 902 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 17/09/2011

word.gif

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 11 CB

• 837 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 11/11/2010

word.gif

Đề kiểm tra chương 1 - phần 1 lớp 11

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN CƯNG

• Ngày tải lên: 19/06/2016

word.gif

Bài kiểm tra chuyên số 3 - THPT Chuyên Hà Nam (Lan Hương)

• 1,186 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Thị Lan Hương

• Ngày tải lên: 15/01/2009

archive_rar.gif

Ma trận, dề & đáp án kiểm tra 10CB, 11CB&NC, 12CB học kì 1

• 721 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngoc huy

• Ngày tải lên: 05/01/2012

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2-3 lớp 11

• 3,453 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 30/11/2010

word.gif

Kiểm tra học kì 2 Vật lí 11NC

• 682 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Ngọc Hiếu

• Ngày tải lên: 14/05/2010

word.gif

Đề kiểm tra môn công nghệ lớp 8 (

• 3,138 lượt tải về

• Tải lên bởi: ho viet anh

• Ngày tải lên: 19/01/2010

word.gif

Đề Kiểm tra HK I lớp 10 2009-2010

• 891 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 12/12/2009

word.gif

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10

• 2,771 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 15/03/2019

word.gif

Bộ đề kiểm tra + đáp án Lý 9

• 3,808 lượt tải về

• Tải lên bởi: Võ Thạch Sơn

• Ngày tải lên: 06/02/2010

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA HK II

• 1,008 lượt tải về

• Tải lên bởi: Văn Sang

• Ngày tải lên: 14/05/2020

word.gif

400 CÂU CON LẮC LÒ XO CÓ ĐÁP ÁN

• 812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vuong

• Ngày tải lên: 27/10/2022

word.gif

Đề thi khảo sát chất lượng hk1 - VL10

• 1,063 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Tiến Thành

• Ngày tải lên: 03/01/2011

pdf3.gif

Đề kiểm tra Chương 1

• 537 lượt tải về

• Tải lên bởi: dangtim

• Ngày tải lên: 29/10/2016

word.gif

Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)

• 928 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 10/05/2010

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lí 12

• 1,551 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 13/12/2010

word.gif

Kiểm tra 45 Phút - Lượng tử ánh sáng & sóng ánh sáng

• 2,500 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TỚI

• Ngày tải lên: 21/12/2009

word.gif

KIỂM TRA VẬT LÝ HẠT NHÂN 12NC

• 733 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hiep

• Ngày tải lên: 20/04/2010

word.gif

Đề kiểm tra học kì II - Vật lí 10 GDTX

• 864 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Thái

• Ngày tải lên: 06/05/2011

archive_rar.gif

BỘ ĐỀ KT VẬT LÝ 12CB (15p,1T,HK2-08-09)

• 865 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Đề kiểm tra Định luật cu lông

• 611 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hải

• Ngày tải lên: 31/10/2018

word.gif

Kiểm tra phần quang học (dangquanghuy)

• 1,102 lượt tải về

• Tải lên bởi: dangquanghuy (huydienbien)Trường chuyên Lê Quý Đôn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 – NĂM 2011 Hóa 12 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 559 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ đức kiên

• Ngày tải lên: 26/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra học kỳ 1 vật lý 12 (THPT Nguyễn Đức Mậu)

• 811 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Văn Quyết

• Ngày tải lên: 22/12/2012

word.gif

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM LT CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 1,274 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 17/02/2012

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Vật lí 11 - THPT Tam Phước

• 2,423 lượt tải về

• Tải lên bởi: lethanhlam

• Ngày tải lên: 13/03/2012

word.gif

Đề thi học kì 1 Vật lý 10CB

• 1,450 lượt tải về

• Tải lên bởi: nam

• Ngày tải lên: 05/10/2011

pdf2.gif

Đề kiểm tra chương Mũ - Logarit - Lý Thường Kiệt

• 780 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Vĩnh Trị

• Ngày tải lên: 22/11/2017

word.gif

Đề kiểm tra học kì I lớp 6,8,9 có ma trận theo chuẩn mới

• 1,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Hoè

• Ngày tải lên: 18/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 10 chương động học chất điểm

• 812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hải

• Ngày tải lên: 27/10/2018

word.gif

Đề kiểm tra một tiết HKII.cơ bản

• 1,188 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngo thi hoang ket

• Ngày tải lên: 10/04/2011

word.gif

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011 (12NC) THPT THÁI PHIÊN

• 996 lượt tải về

• Tải lên bởi: vunga

• Ngày tải lên: 02/03/2012

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ HẠT NHÂN 12

• 1,499 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị hằng

• Ngày tải lên: 31/01/2013

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết VL 11 học kì 2

• 1,339 lượt tải về

• Tải lên bởi: VIENly

• Ngày tải lên: 15/04/2012

word.gif

Đề kiểm tra vật lý 11 chương 1+2

• 2,323 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen viet thuan

• Ngày tải lên: 30/10/2011

word.gif

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Các định luật bảo toàn

• 1,234 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hải

• Ngày tải lên: 31/10/2018