Các tài liệu Chuyên đề chuyen vinh phuc

word.gif

Đề khảo sát ĐH lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,889 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 30/10/2008

word.gif

Đề thi thử ĐH lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,678 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 05/02/2013

word.gif

Bài tập tĩnh học vật rắn lớp 10_Chuyên Vĩnh Phúc

• 9,845 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 11/01/2010

pdf3.gif

KTCL lần 3 - Chuyên Vĩnh Phúc

• 951 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 19/02/2016

word.gif

Đáp án phần sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,719 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 31/01/2010

stuff1.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 641 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Hoàng Anh

• Ngày tải lên: 12/06/2018

word.gif

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 – NĂM 2011 Hóa 12 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 560 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ đức kiên

• Ngày tải lên: 26/12/2011

word.gif

Đáp án phần tĩnh điện_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,685 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 13/01/2010

word.gif

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 – NĂM 2011 Lý 12A - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 549 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ đức kiên

• Ngày tải lên: 26/12/2011

word.gif

Môn hoá Chuyên Vĩnh Phúc lần 04 năm 2012

• 1,273 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 24/04/2012

word.gif

Đáp án thi thử ĐH lần 2_Chuyên Vĩnh Phúc_2012

• 951 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 04/02/2012

word.gif

Thi thử lần cuối chuyên Vĩnh Phúc 25/6/2013

• 2,260 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/06/2013

word.gif

THPT chuyên Vĩnh Phúc, lần 4, 2012 + Đáp án

• 1,881 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Đức

• Ngày tải lên: 17/05/2012

word.gif

Đề thi thử đại học môn lý trường Chuyên Vĩnh Phúc lần 04 2012

• 2,288 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 24/04/2012

pdf3.gif

Thi thử môn Toán chuyên Vĩnh Phúc

• 864 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 20/05/2013

word.gif

Đáp án phần dụng cụ quang học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,159 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 20/01/2010

word.gif

Bài tập động học chất điểm_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,842 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 24/01/2010

word.gif

Đề thi thử THPTQG lần 4 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,455 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 04/06/2016

word.gif

Đề KSCL lớp 10 lần 1 Chuyên Vĩnh Phúc

• 870 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 21/01/2017

archive_rar.gif

Khảo sát Chuyên Vĩnh Phúc 2013 lần 1

• 518 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trường học số

• Ngày tải lên: 24/10/2012

word.gif

Bài tập phần dòng điện không đổi_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,901 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 15/01/2010

pdf3.gif

Thi thử môn toán khối B-D chuyên Vĩnh Phúc

• 1,606 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 10/11/2012

word.gif

KS ĐH Lần 2(08-09)_Chuyên Vĩnh Phúc.doc

• 1,138 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 06/02/2009

word.gif

Bài tập sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,143 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 31/01/2010

word.gif

Chuyên Vĩnh Phúc môn Hóa Học - Lần 3 - năm 2017

• 1,311 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiến Khiêm

• Ngày tải lên: 22/03/2017

pdf3.gif

Đề và đáp án thi thử Toán Chuyên Vĩnh Phúc 2013

• 520 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 27/02/2013

word.gif

Đề KS lần 2 lớp 10 của Trường Chuyên Vĩnh Phúc

• 908 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 04/02/2013

word.gif

Đề + Đáp án thi thử ĐH lần 2 - Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,876 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 06/02/2013

pdf3.gif

Thi thử lần 1 chuyên Vĩnh Phúc

• 1,558 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 13/12/2016

stuff1.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 606 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Hoàng Anh

• Ngày tải lên: 17/06/2018

word.gif

Đáp án phần dòng điện không đổi_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,174 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 15/01/2010

word.gif

Hường dẫn giải đề thi thử lần 1 trường chuyên Vĩnh Phúc

• 1,462 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 12/05/2018

pdf3.gif

Đề thi thử môn Vật lý chuyên Vĩnh Phúc 2014

• 759 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đức Anh

• Ngày tải lên: 08/12/2014

pdf3.gif

Cập nhật thêm một số bài giải chuyên Vĩnh Phúc

• 909 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 30/06/2012

word.gif

Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 5,548 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 20/01/2010

word.gif

Đề thi thử THPT QG 2018 Chuyên Vĩnh Phúc

• 978 lượt tải về

• Tải lên bởi: dethi

• Ngày tải lên: 18/01/2018

word.gif

Thi thử tốt nghiệp 2009 - THPT chuyên Vĩnh Phúc (ThS Phan Dương Cẩn)

• 1,061 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 22/05/2009

pdf3.gif

Thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 1

• 1,591 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 26/11/2016

archive_rar.gif

Đề thi thử ĐH lần 2 - Chuyên Vĩnh Phúc

• 826 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 15/01/2012

word.gif

Đề + đáp án kiểm tra học kì I lớp 10 Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,922 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Duy Đạo - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 25/12/2009

pdf3.gif

Đề thi thử môn Lý chuyên Vĩnh Phúc 2016 lần 3 giải chi tiết

• 1,086 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm văn tăng

• Ngày tải lên: 30/03/2016

word.gif

Bài tập nhiệt lớp 10_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,624 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 13/01/2010

word.gif

Đáp án đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010-2010 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 861 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 07/11/2010

word.gif

Đề TS vào lớp chuyên Lý - Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,219 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 24/06/2013

word.gif

Đáp án động học chất điểm_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,581 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 24/01/2010

word.gif

Đáp án đề khảo sát lần 1 Vật lí 11 - Chuyên Vĩnh Phúc

• 742 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 11/11/2010

archive_rar.gif

Chuyên Vĩnh Phúc 2012 lần 2(cuối) (Toán, lý, hóa - đề + đáp án)

• 2,822 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khangdx

• Ngày tải lên: 11/07/2012

word.gif

Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 3

• 1,597 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung Hiếu

• Ngày tải lên: 30/03/2019

word.gif

Thi thử ĐH lần 2_Chuyên Vĩnh Phúc_2012

• 1,447 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 15/02/2012

pdf3.gif

Thi thử môn Toán lần 5 chuyên Vĩnh Phúc

• 661 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/06/2013

word.gif

Đề, ĐA thi học kì I lớp 11_chuyên Vĩnh Phúc

• 874 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 11/12/2010

word.gif

ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN II

• 1,565 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 27/06/2013

archive_rar.gif

Chuyên Vĩnh Phúc 2012 lần 2(cuối) (Toán, lý, hóa - đề + đáp án)

• 1,871 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khangdx

• Ngày tải lên: 26/06/2012

word.gif

Đề thi thử Đại học, Trường chuyên Vĩnh Phúc Lần 1 (Phan Dương Cẩn)

• 1,702 lượt tải về

• Tải lên bởi: phan dương cẩn

• Ngày tải lên: 14/09/2008

pdf3.gif

Đề thi thử đại học Chuyên Vĩnh phúc ngày (23-06-2012)

• 1,091 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 24/06/2012

pdf3.gif

Giải chi tiết chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm học 2016-2017

• 1,284 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 08/03/2017

pdf3.gif

Thi thử môn toán chuyên Vĩnh Phúc lần 1

• 1,664 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 10/11/2012

word.gif

Đáp án thi thử lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,188 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 05/02/2013

pdf3.gif

Đề thi thử môn hóa Chuyên Vĩnh Phúc lần 2

• 819 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Nghĩa

• Ngày tải lên: 28/03/2012

word.gif

Đề khảo sát lần 1 Vật lí 11 - Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,094 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 11/11/2010

pdf3.gif

ĐỀ THI THỬ TOÁN CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 565 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Hòa Hiếu

• Ngày tải lên: 11/11/2013

pdf3.gif

Thi thử chuyên Vĩnh Phúc Lần 3 - 2017

• 1,088 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 13/03/2017

word.gif

Đề thi thử đại học (Đỗ Tuấn - THPT chuyên Vĩnh Phúc)

• 1,407 lượt tải về

• Tải lên bởi: dotuan

• Ngày tải lên: 14/09/2008

word.gif

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 1,430 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranthaonhi

• Ngày tải lên: 04/06/2018

word.gif

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 646 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Ngọc Nhi

• Ngày tải lên: 21/05/2018

stuff1.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 546 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Hoàng Anh

• Ngày tải lên: 14/06/2018

word.gif

Đề+Đáp án Chuyên Vĩnh Phúc lần 1 năm 2017

• 667 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 08/04/2017

word.gif

Khảo sát Lý Chuyên Vĩnh Phúc 2013 lần 1

• 1,748 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trường học số

• Ngày tải lên: 24/10/2012

word.gif

Đề thi thử THPTQG chuyên Vĩnh Phúc

• 960 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 03/03/2017

word.gif

Bài tập dụng cụ quang học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,162 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 20/01/2010

word.gif

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý - Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,016 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 06/04/2016

word.gif

Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2009 - 2010 _ Chuyên Vĩnh Phúc

• 981 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn - GV THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 23/11/2009

word.gif

Đề thi thử Đại học trường chuyên Vĩnh Phúc Lần 2 (PHAN DƯƠNG CẨN)

• 2,384 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHAN DƯƠNG CẨN

• Ngày tải lên: 14/09/2008

pdf3.gif

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018 LẦN 4

• 1,280 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Gia Tuệ

• Ngày tải lên: 06/05/2018

word.gif

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử lần 1 trường chuyên Vĩnh Phúc năm 2018

• 512 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 12/05/2018

pdf3.gif

50 câu trắc nghiệm Cơ vật rắn (Đỗ Tuấn, THPT chuyên Vĩnh Phúc)

• 2,629 lượt tải về

• Tải lên bởi: dotuanht

• Ngày tải lên: 23/03/2009

stuff1.gif

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC

• 1,125 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Bá Quát

• Ngày tải lên: 06/03/2019

word.gif

Đề khảo sát đại học lần 1 năm 2010-2010 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,255 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 07/11/2010

word.gif

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018 LẦN 2

• 640 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangngoc72007

• Ngày tải lên: 17/06/2018

word.gif

Đề+DA thi thử ĐH lần 4_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,315 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 14/05/2013

word.gif

Bài tập động lực học chất điểm_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,761 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 28/01/2010

pdf3.gif

Đề và đáp án thi HSG Vật lí 12 chuyên Vĩnh Phúc 2013

• 1,902 lượt tải về

• Tải lên bởi: thelong

• Ngày tải lên: 04/11/2013

archive_rar.gif

Chuyên Vĩnh Phúc 2012 lần 2(cuối) (Toán, lý, hóa - đề + đáp án)

• 891 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khangdx

• Ngày tải lên: 24/06/2012

word.gif

Thi thử ĐH Lần 3(08-09)_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,566 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 31/03/2009

pdf3.gif

ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN VĨNH PHÚC MÔN LÝ NĂM 2013 NGÀY 19-05-2013

• 2,899 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 21/05/2013

word.gif

Bài tập dòng điện trong các môi trường_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,364 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 16/01/2010

word.gif

File word - Đề Chuyên Vĩnh Phúc Lần 1

• 945 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/01/2017

word.gif

Đề thi thử lần 3 chuyên Vĩnh Phúc

• 2,320 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đinh Việt Hùng

• Ngày tải lên: 12/03/2013

pdf3.gif

Thi thử đại học môn Toán Chuyên Vĩnh Phúc lần 2 năm 2012 (ngày thi 23-06-2012)

• 924 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 24/06/2012

word.gif

Đáp án phần khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 20/01/2010

word.gif

Đề khảo sát ĐH lần 4-2009 _ THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,773 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn

• Ngày tải lên: 23/04/2009

word.gif

Bài tập dao động cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,357 lượt tải về

• Tải lên bởi: ThS. Phan Dương Cẩn, GV trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

• Ngày tải lên: 29/01/2010