Các tài liệu Chuyên đề Mon Li

pdf3.gif

Gợi ý giải đề thi đại học môn Lí năm 2009 (báo Tuổi Trẻ)

• 2,668 lượt tải về

• Tải lên bởi: Báo Tuổi Trẻ

• Ngày tải lên: 06/07/2009

word.gif

Giải chi tiết đề thi ĐH 2013 - Môn Lí

• 20,518 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 06/07/2013

pdf3.gif

Bộ đề ôn TN môn lí 2022 - Mức 7 điểm

• 1,173 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/05/2022

pdf3.gif

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Vật lý

• 739 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lê Anh

• Ngày tải lên: 15/01/2014

pdf3.gif

49 đề mức 7 môn lí 2021

• 1,909 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 25/04/2021

pdf3.gif

Kiểm tra giữa HK2 môn lí 12 (2020 - 2021) + Giải

• 1,056 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 13/03/2022

word.gif

File word 40 chuyên đề ôn thi quốc gia môn lí 2015

• 4,833 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 09/03/2015

pdf3.gif

Đáp án đề thi tốt nghiệp 2009 môn Lí (Báo Tuổi Trẻ)

• 3,976 lượt tải về

• Tải lên bởi: quang

• Ngày tải lên: 05/06/2009

archive_rar.gif

File word, 5 đề thi thử, dự đoán môn lí 2015

• 2,481 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/04/2015

word.gif

2 đề thi thử đại học môn Lí

• 1,438 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lâm Hồng

• Ngày tải lên: 18/02/2011

pdf3.gif

Đề thi môn Lịch sử Vật lý trường ĐHSP TPHCM

• 1,181 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Lê Anh

• Ngày tải lên: 21/06/2012

word.gif

Tuyển chọn 5 đề thi thử đại học môn lí của Thầy Đặng Việt Hùng

• 5,470 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 19/06/2014

archive_rar.gif

Đề & đáp án TN THPT 2010 môn Vật lí Hệ GDPT

• 4,709 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 04/06/2010

archive_rar.gif

Đề & đáp án chính thức Đại học môn Lí 2009

• 5,011 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

• Ngày tải lên: 06/07/2009

pdf2.gif

40 đề thi thử đại học môn lí

• 8,453 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/04/2015

pdf3.gif

Bộ đề luyện thi THPT QG gia môn lí

• 1,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 18/05/2018

archive_rar.gif

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 5,625 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 23/12/2014

archive_rar.gif

Đề và bài giải chi tiết môn lí, TN THPT 2014

• 833 lượt tải về

• Tải lên bởi: duhoaibao

• Ngày tải lên: 03/06/2014

archive_rar.gif

File word 35 đề thi thử quốc gia môn lí 2015- Thầy Bùi Gia Nội

• 2,392 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 28/05/2015

pdf2.gif

40 đề thi thử đại học môn lí

• 4,777 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/01/2015

word.gif

30 đề thi thử đại học môn lí của Bùi Gia Nội

• 1,239 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 01/05/2014

pdf3.gif

Luyện giải đề trước kỳ thi đại học môn lí

• 11,296 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 23/03/2014

pdf3.gif

Đáp án & hướng dẫn giải nhanh đề thi đại học môn Lí 2009

• 7,460 lượt tải về

• Tải lên bởi: maituan

• Ngày tải lên: 06/07/2009

word.gif

Bài giải chi tiết đề thi THPT quốc gia môn lí 2015

• 2,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: duhoaibao

• Ngày tải lên: 04/07/2015

archive_rar.gif

Đề & đáp án TN THPT 2010 môn Vật lí Hệ GDTX

• 5,232 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 04/06/2010

word.gif

ĐỀ THI THỬ L1 NĂM 2015 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT XUÂN LỘC ĐỒNG NAI

• 549 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen quang nong

• Ngày tải lên: 24/03/2015

pdf3.gif

15 năm đề thi học giỏi quốc gia môn lí 2000-2014

• 6,990 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 01/04/2014

word.gif

Đề và đáp án KSCL giáo viên môn lí tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

• 1,129 lượt tải về

• Tải lên bởi: nam

• Ngày tải lên: 29/12/2015

archive_rar.gif

Tổng hợp đề thi thử môn lí 2016 của nhiều trường

• 3,396 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 12/01/2016

pdf3.gif

Tổng hợp đề thi + Giải môn lí 2017

• 1,124 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 28/02/2017

pdf3.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐH 2012 - MÔN LÍ - MÃ ĐỀ 749- GV NGUYỄN BÁ LINH.

• 4,483 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 05/07/2012

archive_rar.gif

(Đề gốc + Đề Word) Đề tham khảo môn lí của BGD 2022

• 672 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/04/2022

archive_rar.gif

Tổng hợp đề thi thử môn lí 2016 của nhiều trường

• 522 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 10/01/2016

archive_rar.gif

Đề thi minh họa của BGD 2015 môn lí

• 3,304 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 03/04/2015

word.gif

File word Đề thi thử môn lí lần 2 - Nguyễn Quang Diêu

• 719 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 05/06/2015

word.gif

File word 40 chuyên đề ôn thi quốc gia môn lí 2015

• 12,264 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 19/04/2015

archive_rar.gif

30 đề thi môn lí của thầy Chu Văn Biên

• 4,620 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 16/12/2015

pdf3.gif

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 972 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 29/06/2018

word.gif

ĐỀ LÍ ĐẠI HỌC KHỐI A CHÍNH THỨC 2012

• 2,612 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 04/07/2012

word.gif

30 đề thi thử đại học môn lí của Bùi Gia Nội

• 3,025 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/05/2014

pdf3.gif

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 28/06/2018

word.gif

Đề thi Olympic 10/3 môn lí 10 và 11 tỉnh ĐăkLăk năm 2016

• 1,859 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Huy Hùng

• Ngày tải lên: 14/12/2016

pdf3.gif

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐH 2012 - MÔN LÍ - MÃ ĐỀ 749- GV NGUYỄN BÁ LINH.

• 540 lượt tải về

• Tải lên bởi: linhvc

• Ngày tải lên: 05/07/2012

archive_rar.gif

Bài giải đề thi đại học môn Lí 2009 (Phùng Nhật Anh)

• 3,392 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nhat Anh

• Ngày tải lên: 23/07/2009

word.gif

Giải chi tiết mã đề 207 môn Lí THPT QG (sưu tầm)

• 1,340 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quang Hưởng

• Ngày tải lên: 24/08/2021

archive_rar.gif

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 1,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/10/2014

word.gif

Đáp án đề thi HK1 môn lí-Trung tâm Star

• 1,046 lượt tải về

• Tải lên bởi: dangtim

• Ngày tải lên: 24/12/2016

archive_rar.gif

Bài thảo luận về giai đoạn toán học hiện đại, môn lịch sử toán

• 1,046 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen van tam

• Ngày tải lên: 07/04/2012

word.gif

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 2,233 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 29/09/2014

word.gif

Đề và giải chi tiết đề thi thử môn lí

• 2,014 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Văn Nguyện

• Ngày tải lên: 25/04/2016

archive_rar.gif

Đề và đáp án TN THPT 2010 (đủ các môn)

• 1,970 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 04/06/2010

archive_rar.gif

Gói đề thi cao đẳng khối A môn Lí và đáp án

• 2,262 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

• Ngày tải lên: 17/07/2009

pdf.gif

Đề thi thử Tôt nghiệp Môn lí 2023 - SGD Kiên Giang

• 1,175 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 20/05/2023

pdf3.gif

Đề số 1 - liên môn lí hóa sinh

• 638 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 25/09/2016

pdf3.gif

ĐÊ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÍ - LẦN 3 TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYÊN

• 888 lượt tải về

• Tải lên bởi: duong huy phong

• Ngày tải lên: 02/06/2016

word.gif

30 đề thi thử đại học môn lí của Bùi Gia Nội

• 1,712 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 02/05/2014

pdf3.gif

Đề thi thử liên môn lí hóa sinh

• 799 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 24/09/2016

word.gif

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2 MÔN LÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

• 903 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 18/04/2014

pdf3.gif

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2015

• 954 lượt tải về

• Tải lên bởi: Xit Xói

• Ngày tải lên: 04/07/2015