Các tài liệu Chuyên đề Le Thanh Son

archive_rar.gif

Từ vi mô đến vĩ mô (Lý thuyết và bài tập) - Lê Thanh Sơn

• 3,507 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 19/04/2009

archive_rar.gif

Bài toán sóng âm (Lê Thanh Sơn)

• 2,066 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 07/10/2008

word.gif

Đề kiểm tra phần hạt nhân nguyên tử (Lê Thanh Sơn)

• 3,289 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 24/04/2009

archive_rar.gif

Trắc nghiệm hạt nhân (Lê Thanh Sơn)

• 5,344 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 31/12/2008

word.gif

Đề kiểm tra 45 phút 12B HKII (Lê Thanh Sơn, THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế)

• 1,227 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 03/03/2009

archive_rar.gif

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 1,059 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 18/05/2009

word.gif

Từ vi mô đến vũ mô (Lí thuyết và bài tập) - Lê Thanh Sơn

• 2,422 lượt tải về

• Tải lên bởi: trac

• Ngày tải lên: 20/04/2009

pdf2.gif

205 câu Dao động cơ (Lê Thanh Sơn)

• 2,729 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamquangcuong

• Ngày tải lên: 13/08/2009

archive_rar.gif

Đề KT 45 phút Lý 12 KPB lần 02 (Lê Thanh Sơn)

• 1,185 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

125 bài tập Mắt và dụng cụ quang (của Lê Thanh Sơn)

• 4,132 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoainam

• Ngày tải lên: 16/09/2008

archive_rar.gif

Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,321 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/12/2008

archive_zip.gif

Tính chất sóng - hạt- có đáp án (Lê Thanh Sơn)

• 4,502 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 20/02/2009

word.gif

Phương pháp giải bài tập tia X (Lê Thanh Sơn)

• 3,897 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 11/03/2009

word.gif

Đề thi thử môn Vật Lý 12 HK I - THPT Thuận An, Huế (Lê Thanh Sơn)

• 833 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Ôn tập thi Học Kỳ II lớp 10 (Lê Thanh Sơn)

• 3,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 07/05/2009

word.gif

Cách tổng hợp dao động điều hòa từ máy tính FX570

• 1,630 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 29/09/2009

word.gif

Đề thi thử HKI lớp 12 | THPT THuận An, Huế (Lê Thanh Sơn)

• 1,134 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

CÁC DẠNG TOÁN PHẦN CƠ DAO ĐỘNG 12 (Lê Thanh Sơn)

• 6,540 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/06/2012

archive_rar.gif

Lý thuyết và trắc nghiệm chương I vật Lý 12KPB có đáp án (Lê Thanh Sơn)

• 2,482 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

archive_zip.gif

Bài tập Dao động điện từ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 3,117 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/12/2008

pdf3.gif

Đáp án chính xác cho phần bài tập tính chất sóng - hạt ánh sáng của Thầy Lê Thanh Sơn

• 4,127 lượt tải về

• Tải lên bởi: vinhcmmit

• Ngày tải lên: 26/02/2009

word.gif

125 bài mắt và các dụng cụ quang (Lê Thanh Sơn)

• 5,418 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 13/03/2011

word.gif

Bài trắc nghiệm phần điện xoay chiều KPB-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An-Huế

• 5,718 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

archive_rar.gif

Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn)

• 6,994 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

pdf1.gif

Tập 180 bài trắc nghiệm phần Quang hình (Lê Thanh Sơn)

• 5,533 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 08/03/2009

archive_rar.gif

Đề thi thử học kỳ 2 năm 2009 lớp 12 (Lê Thanh Sơn)

• 1,500 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 28/03/2009

archive_rar.gif

Đề KT 15 phút lớp 12 lần 2 (Lê Thanh Sơn)

• 824 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

archive_rar.gif

Đề thi học kỳ 2 năm 2009 lớp 11 - THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế

• 1,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 06/05/2009

word.gif

Đề thi học kỳ 2 lớp 11B năm 2009 - THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế

• 950 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 11/05/2009

pdf1.gif

Tập 127 bài dao động điện từ (Lê Thanh Sơn)

• 5,607 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 29/10/2010

archive_rar.gif

165 câu trắc nghiệm vật lý sóng hạt (Lê Thanh Sơn)

• 9,904 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 09/03/2009

archive_rar.gif

Tính chất sóng ánh sáng (Lê Thanh Sơn)

• 2,283 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 10/01/2009

word.gif

Bộ 5 đề LTĐH 2008(5 đề KPB)-kèm đáp án-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An-Huế

• 5,112 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 14/09/2008

word.gif

Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn)

• 6,467 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 16/03/2009

archive_zip.gif

Đề kiểm tra 45 phút lần 01 (Lê Thanh Sơn)

• 1,136 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn(Tson0512@yahoo.com.vn)

• Ngày tải lên: 12/03/2009

word.gif

Đề thi thử Đại học 2009 - THPT Trưng Vương, Hưng Yên

• 1,489 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 10/06/2009

archive_rar.gif

Đề thi thử TN năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 966 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 27/04/2009

pdf2.gif

205 bài trắc nghiệm phần dao động cơ học-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An- Huế

• 40,298 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/06/2012

word.gif

Đề kiểm tra 45phút phần Sóng ánh sáng (Lê Thanh Sơn)

• 4,693 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

archive_rar.gif

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 1,895 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/04/2009

archive_zip.gif

Trắc nghiệm lớp 11 chương 7 (Lê Thanh Sơn)

• 3,595 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 08/03/2009

pdf1.gif

115 bài tập phần sóng cơ học (Lê Thanh Sơn)

• 26,398 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Đề thi học hỳ II lớp 12 - Huế

• 1,076 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 11/05/2009

word.gif

Tập các bài trắc nghiệm cơ vật rắn sách 12 mới-Lê Thanh Sơn

• 3,423 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Bài tập cơ vật rắn lớp 12-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An-Huế

• 4,268 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn)

• 3,038 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 13/03/2009

archive_zip.gif

Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,287 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/12/2008