Các tài liệu Chuyên đề Kien Giang

word.gif

Đề kiểm tra Học kì 1 2009 - 2010 (THPT Kiên Lương, Kiên Giang)

• 860 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hàn Lô

• Ngày tải lên: 12/12/2009

pdf3.gif

Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

• 982 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 31/10/2008

pdf3.gif

ĐỀ-ĐA HSG 12 KIÊN GIANG 2013-2014 NGÀY 1

• 1,008 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Tiến Đạt

• Ngày tải lên: 24/07/2014

pdf3.gif

Kiểm tra 1 tiết Lý 12 HK 2 - Sở GD&ĐT Kiên Giang

• 1,032 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sở GD&ĐT Kiên Giang

• Ngày tải lên: 20/03/2009

pdf3.gif

Đề thi thử lý - SGD Kiên Giang 2017

• 1,362 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 16/06/2017

pdf3.gif

Đề và đáp án thi học sinh giỏi Lý 9 năm học 2009 - 2010, tỉnh Kiên Giang

• 1,693 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 20/03/2010

pdf3.gif

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 12 (Kiên Giang, 23/10/2010)

• 1,473 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 23/10/2010

word.gif

HD giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2019

• 1,096 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 21/06/2019

pdf3.gif

Đề thi thử Lý - SGD ĐT Kiên Giang 2016

• 654 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 01/06/2016

word.gif

Đề thi HKI 2012-2013 của SGD Kiên Giang

• 1,996 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 22/11/2014

word.gif

HD giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2019

• 1,364 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 20/06/2019

pdf3.gif

Thi thử lý - SGD Kiên Giang 2018

• 500 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 04/06/2018

stuff1.gif

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tháng 6 năm 2022 lần 2

• 1,206 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 23/06/2022

word.gif

Kiểm tra Vật lí 12 NC Học kì 1 (THPT Hà Tiên, Kiên Giang)

• 847 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen truong an

• Ngày tải lên: 24/09/2009

pdf3.gif

ĐỀ-ĐA HSG 12 KIÊN GIANG 2013-2014 NGÀY 2

• 1,042 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Tiến Đạt

• Ngày tải lên: 24/07/2014

pdf.gif

Đề thi thử Tôt nghiệp Môn lí 2023 - SGD Kiên Giang

• 1,000 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 20/05/2023