Các tài liệu Chuyên đề GIAO AN

word.gif

Giáo án chương 1 VL10CB

• 1,274 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Yến

• Ngày tải lên: 03/08/2011

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 TỪ TUẦN 13 ĐỀN 17

• 1,237 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 24/12/2016

word.gif

Giáo án Vật lí 9 - Tiết 1 đến 10 (Lưu Tùng Sơn)

• 2,327 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Tùng Sơn

• Ngày tải lên: 24/10/2008

archive_rar.gif

Giáo án Tin học 9

• 1,723 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Tung Khuong

• Ngày tải lên: 09/12/2009

word.gif

Giáo án 10CB Chương 2

• 535 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Thị Mỹ Nhi

• Ngày tải lên: 13/04/2012

word.gif

Giáo án Vật lí 11NC (3 cột)

• 940 lượt tải về

• Tải lên bởi: au binh dinh

• Ngày tải lên: 13/11/2011

word.gif

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 10 (Nguyễn Thị Thu Hằng)

• 3,419 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Thu Hang

• Ngày tải lên: 09/06/2009

word.gif

Giao án tự chọn vât lý 11 kì 1

• 3,769 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Văn Hội

• Ngày tải lên: 04/08/2014

word.gif

150 bài tập tự luận VL10

• 2,628 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bach van quoc trung

• Ngày tải lên: 17/11/2010

archive_rar.gif

Giáo án Vât Lý 12

• 2,443 lượt tải về

• Tải lên bởi: Pham Kim Ngoc

• Ngày tải lên: 20/03/2021

word.gif

Giáo án Tiết 2 Phương trình trạng thái

• 1,121 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ngô Gia Đạo

• Ngày tải lên: 07/03/2012

word.gif

Giáo án vật lý 10 cơ bản

• 1,375 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ phi cường

• Ngày tải lên: 18/08/2010

word.gif

Giáo án Vật lí 11 CB

• 2,249 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Vo

• Ngày tải lên: 01/11/2011

archive_rar.gif

Giáo án Vật lí 10 CB

• 705 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 12/09/2010

archive_rar.gif

Giáo án Chương 5 10NC

• 1,079 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Ngoc Anh

• Ngày tải lên: 15/08/2011

word.gif

Giáo án vật lý 6

• 5,717 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hà Thị Minh Trâm

• Ngày tải lên: 05/06/2013

word.gif

Giáo án bài Nội năng và sự biến thiên nội năng

• 931 lượt tải về

• Tải lên bởi: trinh thi anh tuyet

• Ngày tải lên: 14/03/2012

archive_rar.gif

Giáo án dạy thêm Vật lí 10 năm 2014

• 10,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Giáo án 12 Cơ bản

• 1,960 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tống Đình Nam

• Ngày tải lên: 15/12/2009

archive_rar.gif

Hướng dẫn soạn giáo án trình chiếu

• 1,223 lượt tải về

• Tải lên bởi: duhoaibao

• Ngày tải lên: 06/08/2013

word.gif

Giáo án vật lý 10

• 2,082 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lương Văn Vũ

• Ngày tải lên: 29/05/2013

word.gif

Giáo án: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - lơ

• 706 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Văn Thuần

• Ngày tải lên: 19/03/2015

pdf3.gif

Giáo án dạy thêm vật lý 10 cả năm

• 1,229 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Phú Thắng

• Ngày tải lên: 07/04/2019

word.gif

Giáo án bài 38: Hiện tượng cảm ứng điện từ VL11NC

• 1,329 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Thị Thanh Hoài

• Ngày tải lên: 10/04/2012

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ THPT

• 3,414 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Minh Vũ

• Ngày tải lên: 12/10/2019

word.gif

Bộ giáo án học kì 1 vật lý 12

• 4,351 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran dinh sam

• Ngày tải lên: 21/11/2018

pdf3.gif

Bài giảng Các định luật bảo toàn (HKQ dịch)

• 2,526 lượt tải về

• Tải lên bởi: Benjamin Crowell (HKQ dịch)

• Ngày tải lên: 24/10/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 11CB (4 cột)

• 2,151 lượt tải về

• Tải lên bởi: lưu thị thanh thúy

• Ngày tải lên: 05/11/2010

archive_rar.gif

Giáo án Vật lý 10NC HK2

• 1,342 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Quỳnh Nga

• Ngày tải lên: 23/07/2009

word.gif

Giáo án tự chọn 11 nâng cao-Phần tĩnh điện

• 3,126 lượt tải về

• Tải lên bởi: Võ Quyết Thắng

• Ngày tải lên: 12/04/2009

pdf3.gif

Giáo án VẬT LÝ 10-NÂNG CAO Bài 41: ÁP SUẤT THỦY TĨNH NGUYÊN LÍ PA-XCAN

• 1,632 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phanthehieu

• Ngày tải lên: 24/01/2013

word.gif

Giáo án 10 cơ bản 2 cột

• 4,252 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lai Duc Quan

• Ngày tải lên: 24/10/2012

archive_rar.gif

Giáo án 12CB học kì 1 (đã giảm tải)

• 1,279 lượt tải về

• Tải lên bởi: kphoahong

• Ngày tải lên: 29/10/2011

word.gif

Giáo án Tin học 11

• 2,662 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Hoà

• Ngày tải lên: 15/04/2009

pdf3.gif

Thiết kế bài giảng Vật lí 11NC Tập 1

• 1,167 lượt tải về

• Tải lên bởi: thu

• Ngày tải lên: 13/11/2011

word.gif

Giáo án Bài 46: Định luật Sác-Lơ

• 1,155 lượt tải về

• Tải lên bởi: Cẩm Tú

• Ngày tải lên: 22/03/2013

archive_rar.gif

Toàn tập giáo án 10, 11, 12 chương trình mới

• 66,771 lượt tải về

• Tải lên bởi: duchung

• Ngày tải lên: 19/12/2011

executable.gif

phan mềm viết giáo án vật lý

• 1,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn ngọc minh

• Ngày tải lên: 29/12/2008

word.gif

Giáo án Vật lý 6

• 1,098 lượt tải về

• Tải lên bởi: The Sun

• Ngày tải lên: 19/07/2010

word.gif

Giáo án 10CB Chương 5

• 572 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Thị Mỹ Nhi

• Ngày tải lên: 13/04/2012

archive_rar.gif

Giáo án Công nghệ 9 (Lê Đức Tư)

• 1,517 lượt tải về

• Tải lên bởi: le duc tu

• Ngày tải lên: 15/07/2009

word.gif

Giáo án 10 Nâng cao (Đinh Anh Tuấn)

• 4,837 lượt tải về

• Tải lên bởi: DinhAnhTuan

• Ngày tải lên: 04/04/2009

word.gif

Giáo án Lý 10CB Chương 1

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 25/08/2014

word.gif

Giáo án bài tập khúc xạ ánh sáng

• 1,824 lượt tải về

• Tải lên bởi: tomato

• Ngày tải lên: 04/10/2012

archive_rar.gif

Bộ giáo án

• 3,292 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN DOANH

• Ngày tải lên: 22/02/2020

pdf3.gif

Giáo án Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle-Mariotte - Nguyễn Tấn Phát

• 1,272 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tấn Phát

• Ngày tải lên: 23/09/2014

word.gif

Giáo án GDCD 10 2011 - 2012

• 709 lượt tải về

• Tải lên bởi: carokho

• Ngày tải lên: 26/08/2011

archive_zip.gif

Giáo án 11 nâng cao

• 31,532 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh thi duc hanh

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 10 Nâng cao

• 1,915 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ phi cường

• Ngày tải lên: 14/08/2009

word.gif

Giáo án vật lý 11 CB

• 1,012 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi anh Tuấn

• Ngày tải lên: 24/08/2009

word.gif

Giáo án Vật li 12 HK1

• 803 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị xuân thanh

• Ngày tải lên: 16/08/2021

archive_rar.gif

Giáo án bám sát VL10

• 2,249 lượt tải về

• Tải lên bởi: phoenix

• Ngày tải lên: 15/09/2013

archive_rar.gif

Giáo án Lý 11 toàn tập

• 1,151 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham thuy tu

• Ngày tải lên: 25/09/2011

word.gif

Giáo án Vật lý 11 CB

• 1,218 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trầm Thái Vân

• Ngày tải lên: 13/08/2011

word.gif

Giáo án Vật lý 10 CB

• 1,150 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trầm Thái Vân

• Ngày tải lên: 13/08/2011

word.gif

Giáo án vật lí 7

• 5,204 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thế vinh

• Ngày tải lên: 02/01/2013

word.gif

Giáo án bài Sự rơi tự do

• 1,438 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhvy

• Ngày tải lên: 06/09/2011

word.gif

Hình vẽ mẫu trên word dùng cho giáo án 12

• 1,352 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trinh Xuan Bao

• Ngày tải lên: 29/07/2009

word.gif

Giáo án bài Bài tập về tính tương đối của chuyển động

• 753 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhvy

• Ngày tải lên: 11/11/2011

word.gif

Giáo án Lý 12CB Chương 1

• 1,070 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 25/08/2014

word.gif

Giáo án Vật lí 12 CB (Trịnh Xuân Bảo)

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trinh Xuan Bao

• Ngày tải lên: 29/07/2009

word.gif

Giáo án Dạy thêm Lí 10 NC (Đoàn Văn Doanh, Nam Trực, Nam Định)

• 7,349 lượt tải về

• Tải lên bởi: doanhk26aly

• Ngày tải lên: 21/11/2009

archive_rar.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 BAN CƠ BẢN

• 5,402 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Ai Van

• Ngày tải lên: 07/03/2019

word.gif

Giáo án Vật lý 6

• 1,544 lượt tải về

• Tải lên bởi: Võ Thạch Sơn

• Ngày tải lên: 06/02/2010

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12 CB

• 965 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ban Van Son (banson_gvvl)

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 12 Chương 6

• 1,395 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 26/11/2017

archive_rar.gif

Giáo án Lí 12

• 2,568 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 24/09/2020

word.gif

Giáo án vật lí 8

• 1,644 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thế vinh

• Ngày tải lên: 02/01/2013

archive_rar.gif

Giáo án trọn bộ 10-11-12

• 4,086 lượt tải về

• Tải lên bởi: dung

• Ngày tải lên: 22/07/2013

word.gif

Giáo án Lý 11CB-HKII-Đã giảm tải

• 3,245 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 09/01/2013

word.gif

Giáo án vật lý 10 nâng cao đầy đủ các bài

• 4,236 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 25/07/2012

word.gif

Giáo án chương 1 Vật lí 10CB

• 521 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhvy

• Ngày tải lên: 11/10/2011

archive_rar.gif

Bài soạn nghề điện dân dụng lớp 11 (105t)

• 2,816 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trịnh Xuân Bảo

• Ngày tải lên: 06/09/2011

archive_rar.gif

Giáo án Vật lý 10NC HK1

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Quỳnh Nga

• Ngày tải lên: 23/07/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 10 nâng cao

• 2,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: le huy tran

• Ngày tải lên: 25/10/2010

word.gif

Giáo án Chương 6, VL12 CB (Huỳnh Vỹ Quý)

• 827 lượt tải về

• Tải lên bởi: vinhannhon3

• Ngày tải lên: 03/08/2009

word.gif

Giáo án vật lí 6

• 758 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thế vinh

• Ngày tải lên: 02/01/2013

word.gif

Giao án tự chọn vât lý 10 kì 1

• 1,899 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Văn Hội

• Ngày tải lên: 04/08/2014

archive_rar.gif

Bộ giáo án PTN

• 1,291 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN DOANH

• Ngày tải lên: 03/10/2020

word.gif

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11, HK2 NĂM 2014

• 685 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Giáo án Vật lý 12 ban CB chương I 2015 - 2016

• 823 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Ai Van

• Ngày tải lên: 24/11/2015

pdf3.gif

Giáo án Vật Lý 10 Cả năm theo chương trình mới

• 971 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 28/05/2022

word.gif

Giáo án vật lý 12 của Thầy Cần

• 1,604 lượt tải về

• Tải lên bởi: Danh Thị Bé Tư

• Ngày tải lên: 07/09/2011

word.gif

Giáo án bài Gương cầu lồi (VL7)

• 1,495 lượt tải về

• Tải lên bởi: vu thi hang

• Ngày tải lên: 30/11/2010

word.gif

Giáo án Vật Lý 12 - Cơ bản

• 2,293 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lan Anh

• Ngày tải lên: 01/11/2016

pdf3.gif

Bài giảng cơ bản: Các loại quang phổ

• 844 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 13/03/2022

word.gif

Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài

• 869 lượt tải về

• Tải lên bởi: BUIXUANDIEU

• Ngày tải lên: 13/03/2013

archive_rar.gif

Giáo án Vật lí 12CB

• 764 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Ngoc Anh

• Ngày tải lên: 30/09/2011

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ

• 621 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đăng Khoa

• Ngày tải lên: 30/08/2019

word.gif

Giáo án Vật lí 10CB

• 1,241 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tung

• Ngày tải lên: 15/09/2011

archive_zip.gif

Download bộ 195 font chữ Unicode đẹp nhất dùng cho soạn giáo án, thiết kế

• 17,956 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 09/11/2012

word.gif

Giáo án mới Vật lý 12 bài 35-36

• 1,179 lượt tải về

• Tải lên bởi: Danh Thị Bé Tư

• Ngày tải lên: 27/02/2019

word.gif

Giáo án Vật li 12 HK2

• 576 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị xuân thanh

• Ngày tải lên: 16/08/2021

word.gif

Giáo án Vật lí 9 2011- 2012

• 2,366 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranvantoan

• Ngày tải lên: 26/09/2011

word.gif

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

• 6,781 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 19/10/2018

archive_rar.gif

Giáo án 12 cả năm theo từng tiết

• 3,137 lượt tải về

• Tải lên bởi: DANH HOÀNG KHẢI

• Ngày tải lên: 23/02/2014

word.gif

Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)

• 779 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuylinh

• Ngày tải lên: 26/09/2010

word.gif

Giáo án Vật lí 10CB học kì 1

• 643 lượt tải về

• Tải lên bởi: tung bao

• Ngày tải lên: 15/12/2011

word.gif

Giáo án Vật lý 6

• 2,185 lượt tải về

• Tải lên bởi: vu van khanh

• Ngày tải lên: 06/10/2010