Các tài liệu Chuyên đề De tham khao

Giải chi tiết đề tham khảo THPT QG 2020 của Bộ GDĐT

• 2,956 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 04/04/2020

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai (đề tham khảo)

• 1,552 lượt tải về

• Tải lên bởi: dau quang duong

• Ngày tải lên: 12/11/2010

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 4 - NH: 2017-2018

• 790 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 29/11/2017

12 đề tham khảo kiểm tra Vật Lý 10 học kì 1-TpHCM

• 4,729 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quang Vương

• Ngày tải lên: 25/11/2015

Đề tham khảo ôn kt giữa kỳ I-Vật Lý 11

• 2,099 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quang Vương

• Ngày tải lên: 21/10/2015

ÔN TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ THAM KHẢO

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN LƯỢNG

• Ngày tải lên: 20/06/2019

Đề tham khảo TNTHPT 2008 (Lê Mộng Bảo)

• 2,835 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Mộng Bảo

• Ngày tải lên: 13/09/2008

ĐỀ THAM KHẢO 2020

• 1,517 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Đức

• Ngày tải lên: 06/04/2020

Đề tham khảo lần 2

• 1,788 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/05/2020

(Đề gốc + Đề Word) Đề tham khảo môn lí của BGD 2022

• 1,304 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Hướng dẫn giải chi tiết đề Tham KHảo lần 3 của Bộ GD&ĐT

• 1,240 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hữu Xỵ

• Ngày tải lên: 17/05/2017

Các đề tham khảo ôn tập kiểm tra 1 tiết Lý 11

• 2,232 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Đình Bửu

• Ngày tải lên: 22/03/2017

Đề tham khảo vật lí 2022 của Bộ Giáo Dục

• 892 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 06/04/2022

10 đề tham khảo ôn thi đại học Vật lí

• 1,430 lượt tải về

• Tải lên bởi: minh

• Ngày tải lên: 06/07/2010

Bộ 6 đề tham khảo ôn thi TN THPT 2022

• 1,573 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 29/06/2022

Giải chi riết đề tham khảo

• 970 lượt tải về

• Tải lên bởi: tranvannhan

• Ngày tải lên: 16/04/2020

HD GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG

• 1,266 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Tho

• Ngày tải lên: 26/03/2019

Giải chi tiết các câu khó trong đề tham khảo Vật lí 2019

• 1,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vũ

• Ngày tải lên: 10/12/2018

Đề tham khảo

• 1,156 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 14/05/2020

Đề tham khảo thi TNTHPT 2021

• 678 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hồng Thạch

• Ngày tải lên: 13/07/2021

Đề tham khảo kì thi trung học phổ thông môn Vật lý- 2015

• 3,780 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Dân

• Ngày tải lên: 03/04/2015

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 3 - NH: 2017-2018

• 830 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 11/11/2017

Đề thi và đáp án chi tiết Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2020 của Bộ GD

• 2,762 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 07/05/2020

ĐỀ THAM KHẢO ÔN KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VL11

• 658 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 16/12/2011

ĐỀ THAM KHẢO 2017-2018

• 841 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 05/11/2017

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 2 - NH: 2017-2018

• 815 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 11/11/2017

ĐỀ THAM KHẢO THI GIỮA HK II

• 1,163 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 14/03/2018

Đề tham khảo đại học, cao đẳng 2010 - Đặng Việt Hùng

• 1,840 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Việt Hùng

• Ngày tải lên: 13/03/2010

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 5

• 854 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 08/01/2018

GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT QG 2018 CỦA BGD

• 886 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Tho

• Ngày tải lên: 27/01/2018