Các tài liệu Chuyên đề De kiem tra

word.gif

KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

• 751 lượt tải về

• Tải lên bởi: huy dung

• Ngày tải lên: 12/01/2012

pdf3.gif

Đề kiểm tra vật lý 12 chương 1-2-3

• 1,982 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 23/11/2016

archive_rar.gif

Đề kiểm tra hk1 lớp 11 (THPT Lý Thường Kiệt 2011-2012)

• 735 lượt tải về

• Tải lên bởi: huyền

• Ngày tải lên: 14/03/2012

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA HK II

• 1,008 lượt tải về

• Tải lên bởi: Văn Sang

• Ngày tải lên: 14/05/2020

word.gif

Đề kiểm tra sóng ánh sáng

• 1,033 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khang Quy Toan

• Ngày tải lên: 12/01/2012

word.gif

Kiểm tra 1 tiết 10NC học kì 1

• 556 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN VĂN UYÊN

• Ngày tải lên: 30/11/2011

word.gif

Đề kiểm tra học kì I VL12

• 1,361 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhongdang

• Ngày tải lên: 27/12/2013

word.gif

Kiểm tra 1 tiết chương Từ trường 11 CB

• 7,308 lượt tải về

• Tải lên bởi: Le trung Dung

• Ngày tải lên: 11/01/2010

archive_rar.gif

Đề thi học kì 1 Khối 10, 11, 12

• 751 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 01/09/2010

word.gif

Kiểm tra 15 phút chương 1 Vật lí 11

• 1,900 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham anh ngoc

• Ngày tải lên: 17/09/2010

pdf3.gif

Đề soạn theo Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022 - Đề 1 (Có giải)

• 900 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quốc Thái

• Ngày tải lên: 28/05/2022

archive_rar.gif

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Chương IV và chương V

• 605 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 13/01/2012

archive_rar.gif

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Lý 11

• 783 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 20/02/2019

pdf3.gif

2002-2003 Bảng A hữu cơ đáp án.pdf

• 743 lượt tải về

• Tải lên bởi: sưu tầm

• Ngày tải lên: 02/06/2007

word.gif

Kiểm tra 1 tiết Lí 10 HK 2 (Nguyễn Văn Thiệu)

• 1,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 01/07/2009

word.gif

KIểm tra học kì 1 VL 10 CB

• 730 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Trọng Tín

• Ngày tải lên: 18/12/2009

word.gif

Đề kiểm tra 12 CB - THPT Văn Quan, Lạng Sơn

• 932 lượt tải về

• Tải lên bởi: lieuvantoan

• Ngày tải lên: 19/04/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 10 - đề 2

• 1,947 lượt tải về

• Tải lên bởi: lemaindedieu

• Ngày tải lên: 03/08/2010

word.gif

Đề Kiểm tra VL 11 HKI-Ban CB (Có đáp án)

• 1,021 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Thiệu

• Ngày tải lên: 11/12/2009

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Vật lí 12 - THPT Tam Phước

• 1,987 lượt tải về

• Tải lên bởi: lethanhlam

• Ngày tải lên: 13/03/2012

word.gif

Ôn tập Lý 12 - Từ vĩ mô đến vi mô

• 2,117 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 17/03/2010

word.gif

Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao

• 1,230 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Ngọc Hiếu

• Ngày tải lên: 22/12/2009

word.gif

Trắc nghiệm Vật lí 10 Nâng cao (chương 1, 2)

• 3,601 lượt tải về

• Tải lên bởi: The Sun

• Ngày tải lên: 03/08/2010

word.gif

Đề kt tự luận hkI lớp 10 nâng cao- Trường THPT Hoàng Mai

• 1,521 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thái Đình Thịnh

• Ngày tải lên: 13/12/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 11C

• 1,231 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Hoàng Anh

• Ngày tải lên: 13/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra HK2-lớp 10 NC

• 1,554 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn hữu lý

• Ngày tải lên: 04/05/2012

word.gif

Kiểm tra 1 tiết tuần 33 lý 11

• 1,144 lượt tải về

• Tải lên bởi: y yin

• Ngày tải lên: 04/05/2010

archive_rar.gif

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 9

• 3,635 lượt tải về

• Tải lên bởi: DANH HOÀNG KHẢI

• Ngày tải lên: 23/02/2014

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 CB chương 1

• 1,817 lượt tải về

• Tải lên bởi: NguyễnCông

• Ngày tải lên: 02/10/2012

word.gif

Đề khảo sát học kì 2 Vật lý 11

• 1,601 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn An

• Ngày tải lên: 08/01/2010

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 10 CƠ BẢN

• 2,263 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Lê Phú Quốc

• Ngày tải lên: 24/10/2010

pdf3.gif

Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 1

• 1,195 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 07/12/2012

archive_rar.gif

Đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết học kì 2 Vật lí 10&11 CB

• 1,447 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐẶNG HOÀI TẶNG

• Ngày tải lên: 29/03/2012

word.gif

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 10

• 3,577 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

• Ngày tải lên: 03/12/2015

word.gif

Kiểm tra 1 tiết phần Vật lí hạt nhân

• 2,132 lượt tải về

• Tải lên bởi: hong

• Ngày tải lên: 03/03/2012

word.gif

Kiểm tra phần Điện xoay chiều

• 952 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 21/11/2009

word.gif

Đề kiểm tra 15 phút Dao động cơ 12A

• 1,211 lượt tải về

• Tải lên bởi: lich

• Ngày tải lên: 27/10/2010

word.gif

Đề kiểm tra HKII THPT Triệu Sơn I

• 1,204 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thùy Trinh

• Ngày tải lên: 17/05/2019

word.gif

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10

• 2,776 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 15/03/2019

word.gif

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10

• 1,351 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 27/04/2019

word.gif

Đề thi HK I Vật lý 10 NC (09-10)

• 928 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 10/05/2010

word.gif

Kiểm tra học kì 1 Vật lí 12 - THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng

• 756 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Hiên

• Ngày tải lên: 23/12/2009

word.gif

Đề thi 8 tuần hk1 Vật lí 10 2011-2012

• 1,189 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm thị Duyến

• Ngày tải lên: 13/11/2011

word.gif

Đề ktra 15 phút HK II (Bảo toàn độnglượng)

• 513 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 21/01/2011

pdf2.gif

Cơ học vật rắn trong đề thi TN và ĐH- CĐ

• 838 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham nhung

• Ngày tải lên: 30/09/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (4)

• 697 lượt tải về

• Tải lên bởi: The Sun

• Ngày tải lên: 02/08/2010

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA HK II

• 1,863 lượt tải về

• Tải lên bởi: Văn Sang

• Ngày tải lên: 14/05/2020

pdf3.gif

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12

• 1,604 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Kim Đông

• Ngày tải lên: 14/10/2014

word.gif

Đề kiểm tra học kì I Khối 12

• 769 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Văn Quyết

• Ngày tải lên: 19/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12 - Chương: Dao động cơ

• 1,380 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 17/10/2017

word.gif

Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 8 _ THCS Bình Trị Đông

• 2,035 lượt tải về

• Tải lên bởi: daoquynhtran

• Ngày tải lên: 03/10/2010

word.gif

Bài tập ôn tập học kỳ 1 10CB năm học 2010-2011

• 1,028 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Quỳnh Nga

• Ngày tải lên: 29/11/2010

word.gif

Đề kiểm tra Casio vật lý

• 1,285 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đăng-KBB

• Ngày tải lên: 03/01/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2-3 lớp 11

• 3,454 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 30/11/2010

word.gif

Đê kiểm tra học kì 1_ Lý 10

• 992 lượt tải về

• Tải lên bởi: Pham Thanh Tuan

• Ngày tải lên: 17/12/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 cb trường THPT Trường Chinh

• 1,404 lượt tải về

• Tải lên bởi: huỳnh trương bao long

• Ngày tải lên: 19/03/2013

word.gif

Đề thi HK 1 -12 KHTN (THPT Tánh Linh)

• 1,212 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Khac Tung

• Ngày tải lên: 14/01/2012

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA THỬ CUỐI KÌ I VL11

• 676 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 12/12/2011

archive_rar.gif

Ma trận + đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 12

• 7,313 lượt tải về

• Tải lên bởi: phung thanh dam

• Ngày tải lên: 21/05/2012

pdf3.gif

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 - Năm học 2013-2014

• 948 lượt tải về

• Tải lên bởi: HCViêng

• Ngày tải lên: 19/10/2013

word.gif

Kiểm tra 1 tiết lớp 12NC lần 1 - THPT Krông Bông

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang minh quoc

• Ngày tải lên: 29/09/2010

word.gif

Đề KT 1 tiết lớp 12 - THPT Bù Đăng

• 1,272 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hồ Viết Nghìn

• Ngày tải lên: 14/09/2010

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết VL 7 (THCS Hai Bà TRưng)

• 1,517 lượt tải về

• Tải lên bởi: Luu Dinh Long

• Ngày tải lên: 08/12/2010

pdf3.gif

Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì I - Sở Nam Định

• 876 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vu Ngoc Anh

• Ngày tải lên: 16/12/2016

word.gif

Đề kiểm tra GIỮA KÌ 1 lớp 10 2022-2023

• 896 lượt tải về

• Tải lên bởi: tai lieu day

• Ngày tải lên: 30/10/2022

word.gif

Bài kiểm tra chương 1+2

• 906 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 12/03/2009

archive_rar.gif

Kiểm tra 2 chương Dao động cơ & Sóng cơ

• 861 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Tình

• Ngày tải lên: 23/02/2010

word.gif

Đề kiểm tra kiến thức phần dao động & sóng cơ (Đáp án đầy đủ)

• 713 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 05/01/2012

word.gif

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10

• 2,775 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 22/04/2019

word.gif

Đề kiểm tra CASIO Vật lý

• 1,331 lượt tải về

• Tải lên bởi: trung

• Ngày tải lên: 04/02/2012

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết VL 10 (bài hk1)

• 671 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 26/03/2012

archive_rar.gif

4 đề kiểm tra 1 tiết-Điện học-Mai Hoàng Anh - THPT Lê Quý Đôn

• 2,182 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Hoang Anh (hoanganh68)

• Ngày tải lên: 04/11/2008

archive_rar.gif

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11CB

• 1,611 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Hưu Thiện

• Ngày tải lên: 02/05/2010

word.gif

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật lý10NC HK2

• 1,092 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran Long

• Ngày tải lên: 07/03/2012

pdf3.gif

đề kiểm tra học kì 1

• 1,336 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangvanphuong

• Ngày tải lên: 16/12/2019

archive_rar.gif

ĐỀ KIỂM TRA HKII LÝ 10 CB

• 4,335 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 28/04/2014

word.gif

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2)

• 1,170 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 06/09/2011

archive_rar.gif

Ma trận + Đề kiểm tra giữa HK2 (THPT Hướng Hóa)

• 1,310 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 13/03/2022

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết - học kì 2 -lần 1 (Lê Thị Mão)

• 1,809 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Mão

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Đề thi khảo sát lần 1 Vật lý 10 THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc

• 1,025 lượt tải về

• Tải lên bởi: Cao Tien Minh

• Ngày tải lên: 10/01/2010

word.gif

Kiểm tra 15 phút Sóng cơ

• 1,102 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 02/10/2011

word.gif

Kiểm tra chương 1 Lớp 12 NC

• 1,649 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vu thi ngoc yen

• Ngày tải lên: 08/07/2009

word.gif

Hướng dẫn giải mã đề 210, thi THPT Quốc gia năm 2018

• 1,759 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 03/07/2018

archive_rar.gif

Đề & đáp án thi hk1 Vật lí 12 - THPT Phan Bội Châu

• 999 lượt tải về

• Tải lên bởi: cu ken

• Ngày tải lên: 21/12/2011

word.gif

Đề kiểm tra giữa kì I lớp 12

• 1,079 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 26/11/2022

pdf3.gif

ĐỀ TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG II-12NC

• 1,113 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Van Thong

• Ngày tải lên: 31/07/2011

word.gif

Kiểm tra 1 tiết Lý 12 học kì 1 (có đáp án)

• 1,057 lượt tải về

• Tải lên bởi: võ thanh tâm

• Ngày tải lên: 30/10/2011

word.gif

Kiểm tra 1 tiết lớp 10 kì II - THPT Đăk Hà

• 598 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đinh Tuấn Thành

• Ngày tải lên: 13/01/2011

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - VẬT LÝ 11

• 1,252 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Kim Đông

• Ngày tải lên: 18/11/2014

word.gif

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (5)

• 1,103 lượt tải về

• Tải lên bởi: The Sun

• Ngày tải lên: 02/08/2010

word.gif

Đề thi HK II Vật lý 12 (09-10)

• 597 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 06/05/2010

archive_rar.gif

Ma trận, dề & đáp án kiểm tra 10CB, 11CB&NC, 12CB học kì 1

• 721 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngoc huy

• Ngày tải lên: 05/01/2012

word.gif

Đề kiểm tra vật lý lớp 10 chương 1

• 1,551 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê trọng trung

• Ngày tải lên: 17/08/2011

pdf3.gif

Đề kiểm tra học kì 2 VL9

• 1,678 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 07/01/2010

pdf3.gif

Đề kiểm tra 15 phút khối 11 Nâng cao

• 1,250 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tài

• Ngày tải lên: 06/02/2015

archive_zip.gif

Đề khảo sát chất lượng 10 HK 2 (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

• 3,306 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn quân

• Ngày tải lên: 13/03/2009

archive_rar.gif

Kiểm tra 1 tiết 12 nc chuong 1 (10 mã đề)

• 828 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Quỳnh Nga

• Ngày tải lên: 14/09/2009

word.gif

Kiểm tra phần quang học (dangquanghuy)

• 1,102 lượt tải về

• Tải lên bởi: dangquanghuy (huydienbien)Trường chuyên Lê Quý Đôn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT- BÀI SỐ 2-VẬT LÝ 10-NÂNG CAO

• 640 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van tien

• Ngày tải lên: 06/09/2011