Các tài liệu Chuyên đề DE TRAC NGHIEM CHUONG 1 DAO DONG CO

word.gif

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1-DAO ĐỘNG CƠ

• 786 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN LƯỢNG

• Ngày tải lên: 06/09/2023

archive_rar.gif

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương dao động cơ học

• 581 lượt tải về

• Tải lên bởi: Gia sư vật lý_Hải Phòng

• Ngày tải lên: 09/09/2013

word.gif

Đề thi trắc nghiệm 11-chương III & IV (Trần Ngọc Duy)

• 2,477 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran ngoc duy

• Ngày tải lên: 16/03/2009

word.gif

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 1,290 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lưu Văn Tạo

• Ngày tải lên: 22/10/2015

archive_rar.gif

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương dao động cơ học

• 6,422 lượt tải về

• Tải lên bởi: Gia sư vật lý_Hải Phòng

• Ngày tải lên: 12/09/2013

pdf3.gif

Ôn tập kiến thức chương Dòng điện xoay chiều

• 1,397 lượt tải về

• Tải lên bởi: hai

• Ngày tải lên: 19/01/2011

word.gif

Ôn tập chương I- Dao động cơ

• 773 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quốc Đạt

• Ngày tải lên: 03/09/2011

word.gif

Bài tập Chương 1 và 2 VL12

• 1,108 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat86

• Ngày tải lên: 04/12/2009

word.gif

Lí thuyết trắc nghiệm chương Dao động cơ

• 1,196 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Công Bến

• Ngày tải lên: 01/12/2009

pdf3.gif

550 câu trắc nghiệm ôn tập chương động học chất điiểm

• 956 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

• Ngày tải lên: 07/11/2021

pdf3.gif

Đề trắc nghiệm Vật lý 12 - Chương II, III, IV, V

• 712 lượt tải về

• Tải lên bởi: HCViêng

• Ngày tải lên: 20/02/2012

word.gif

30 câu trắc nghiệm lí thuyết chương dao động cơ học (Hoàng Thanh Nhàn)

• 5,122 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Thanh Nhàn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Trắc nghiệm chương 2 lớp 11 (Nguyễn Đăng Hùng)

• 2,308 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn đăng Hùng

• Ngày tải lên: 13/06/2009

word.gif

30 câu trắc nghiệm chương 2 VL11NC

• 1,890 lượt tải về

• Tải lên bởi: toan

• Ngày tải lên: 06/08/2011

pdf3.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

• 1,086 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Minh Lâm

• Ngày tải lên: 24/09/2018

word.gif

Kiểm tra chương sóng ánh sáng (Vũ Viết Đức, THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội)

• 1,283 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Viết Đức

• Ngày tải lên: 14/03/2009

word.gif

Trắc nghiệm tổng hợp chương 4 VL12CB

• 2,209 lượt tải về

• Tải lên bởi: HỒ THANH LUÔNG

• Ngày tải lên: 08/01/2011

word.gif

Trắc nghiệm toàn bộ chương điện xoay chiều

• 3,164 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đào Thị Thùy Trang

• Ngày tải lên: 17/04/2011

word.gif

Đề kiểm tra 30 câu trắc nghiệm chương 2 - Động lực học (Có đáp án)

• 11,148 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 30/11/2011

word.gif

Chương 1 - Bài tập - Dao động điều hòa

• 1,220 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tung

• Ngày tải lên: 06/09/2011

pdf3.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

• 1,160 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Minh Lâm

• Ngày tải lên: 29/09/2018

word.gif

Chương 5 - Dòng điện xoay chiều

• 1,047 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tung

• Ngày tải lên: 06/09/2011

pdf3.gif

Trắc nghiệm vật lý 12 NC toàn tập - chương 4

• 876 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Cong Hau

• Ngày tải lên: 19/03/2012

pdf3.gif

CHƯƠNG 4_DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,270 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 05/01/2022

word.gif

Bộ đề thi trắc nghiệm từ chương dao động đến hạt nhân

• 1,318 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran van hung

• Ngày tải lên: 04/04/2011

word.gif

Chương 1 - Dao động cơ (Phạm Hùng Cường)

• 1,223 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hùng Cường

• Ngày tải lên: 02/07/2009

word.gif

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 và 2 VL12

• 1,484 lượt tải về

• Tải lên bởi: Võ Quyết Thắng

• Ngày tải lên: 03/12/2009

word.gif

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT LÝ 12NC

• 1,321 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Công Nhuần

• Ngày tải lên: 04/12/2010

word.gif

Bài tập chương Dòng điện không đổi

• 5,613 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 06/03/2009

word.gif

Bài tập trắc nghiệm chương II Lý 11

• 5,962 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 03/11/2009

word.gif

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương 3 VL11

• 7,865 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van tu

• Ngày tải lên: 22/07/2011

word.gif

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương 2 VL11

• 2,470 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van tu

• Ngày tải lên: 22/07/2011

word.gif

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương chuyển động của vật rắn

• 1,068 lượt tải về

• Tải lên bởi: long vật lí

• Ngày tải lên: 15/09/2016

word.gif

Chương 2.Động lực học chất điểm 10CB

• 3,158 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vo Thảo

• Ngày tải lên: 01/11/2011

word.gif

Bài tập chương 1, 2 VL12CB

• 840 lượt tải về

• Tải lên bởi: vũ phương thảo

• Ngày tải lên: 14/09/2011

word.gif

Chương 1 Dao động cơ

• 852 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang long

• Ngày tải lên: 14/09/2011

pdf3.gif

Trắc nghiệm theo chuyên đề chương DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - có đáp án

• 1,869 lượt tải về

• Tải lên bởi: HCViêng

• Ngày tải lên: 17/05/2012

word.gif

Chương 3 Dòng điện xoay chiều

• 1,643 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang long

• Ngày tải lên: 14/09/2011

word.gif

200 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VL 12NC CHƯƠNG II&III (PHẠM VĂN QUỐC)

• 5,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM VĂN QUỐC

• Ngày tải lên: 23/02/2009

pdf3.gif

Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4_Dao động điện từ

• 1,206 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Bình

• Ngày tải lên: 02/06/2017

word.gif

66 câu trắc nghiệm VL 10NC Chương I: Động học chất điểm (có đáp án)

• 4,343 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Cung

• Ngày tải lên: 08/10/2010

word.gif

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2,3 VẬT LÝ 12

• 1,472 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN VĂN UYÊN

• Ngày tải lên: 21/07/2011

archive_rar.gif

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 - lớp 10 (nhiều tác giả)

• 6,000 lượt tải về

• Tải lên bởi: nhiều tác giả

• Ngày tải lên: 04/03/2009

pdf3.gif

Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1_Dao động cơ

• 1,054 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Bình

• Ngày tải lên: 31/05/2017

word.gif

Trắc nghiệm chương Dòng điện xoay chiều

• 1,612 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen huu loc

• Ngày tải lên: 24/09/2009

word.gif

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

• 821 lượt tải về

• Tải lên bởi: nga

• Ngày tải lên: 15/11/2012

word.gif

Câu hỏi trắc nghiệm chương động lực học vật rắn

• 1,211 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị thanh

• Ngày tải lên: 15/09/2009

pdf2.gif

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Chương 3 - Dòng điện xoay chiều

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 30/10/2014

pdf3.gif

Trắc nghiệm lý thuyết Chương I. Dao động cơ

• 990 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Thành Đạt

• Ngày tải lên: 29/05/2017

word.gif

99 câu Trắc nghiệm ôn tập tổng hợp chương dao động

• 1,631 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham tat tiep

• Ngày tải lên: 27/06/2014

pdf3.gif

60 Câu trắc nghiệm chương I Dao Động Cơ

• 1,256 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tùng Lâm

• Ngày tải lên: 30/10/2010

word.gif

Trắc nghiệm lí thuyết chương dao động cơ

• 1,977 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Nguyên Khang

• Ngày tải lên: 15/07/2012

word.gif

Bài tập trắc nghiệm chương Động lực học vật rắn

• 2,383 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn trọng thế trường THPT Ngô gia tự

• Ngày tải lên: 15/09/2009

word.gif

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

• 1,077 lượt tải về

• Tải lên bởi: nga

• Ngày tải lên: 14/10/2012

word.gif

Động Học Chất Điểm và Động Lực Học Chất Điểm (Chương I, II)

• 3,810 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanh

• Ngày tải lên: 04/03/2009

archive_rar.gif

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương dao động cơ học

• 831 lượt tải về

• Tải lên bởi: Gia sư vật lý_Hải Phòng

• Ngày tải lên: 25/08/2014

pdf2.gif

Trắc nghiệm Vật lí 12 - Chương 3 - Dòng điện xoay chiều

• 7,198 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 03/11/2014

word.gif

153 câu trắc nghiệm lý thuyết chương dao động cơ

• 5,622 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Nhi

• Ngày tải lên: 15/09/2009

word.gif

Bài tập Lý 10 NC - CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

• 9,128 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamlam35

• Ngày tải lên: 01/10/2009

word.gif

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

• 5,725 lượt tải về

• Tải lên bởi: nga

• Ngày tải lên: 27/10/2012

word.gif

CÂU HỎI & BÀI TẬP TNKQ CÓ ĐÁP ÁN – CHƯƠNG VI VẬT LÝ 12

• 2,263 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM VĂN QUỐC

• Ngày tải lên: 23/02/2009

word.gif

Câu hỏi trắc nghiệm Dao động cơ

• 783 lượt tải về

• Tải lên bởi: namden23

• Ngày tải lên: 13/04/2010

word.gif

Động lượng. Bảo toàn động lượng

• 2,426 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 05/03/2009

archive_rar.gif

Trắc nghiệm vật lí 12 - Chương 1

• 2,041 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 05/10/2015

word.gif

313 câu trắc nghiệm dao động cơ

• 870 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 02/09/2011

pdf3.gif

Các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 và BT trắc nghiệm

• 888 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 02/09/2011

word.gif

Trắc nghiệm DAO ĐỘNG CƠ

• 1,188 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thế Xương

• Ngày tải lên: 22/04/2010

word.gif

Đề trắc nghiệm ôn tập chương I, II, III-Lớp 12-Kèm đáp án-Vũ Công Doanh

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Công Doanh (cavacar)

• Ngày tải lên: 04/11/2008

word.gif

Trắc nghiệm Dao động cơ

• 1,637 lượt tải về

• Tải lên bởi: cvtv84

• Ngày tải lên: 30/09/2016

word.gif

Đề kiểm tra 1tiết Lý 12 CB trắc nghiệm - Bài 1(Dương Văn Đổng)

• 1,089 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 11/11/2008

word.gif

61 câu Dao động điện từ (có đáp án, THPT Hoành Bồ, Quảng Ninh)

• 6,951 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn tiiến cường

• Ngày tải lên: 23/02/2009

word.gif

Tóm tắt LT và BT TN ĐLH vật rắn

• 881 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 04/09/2011

word.gif

Ôn tập Động học lớp 10

• 1,218 lượt tải về

• Tải lên bởi: dau quang duong

• Ngày tải lên: 22/04/2010

word.gif

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐỘNG HỌC VẬT RẮN

• 1,199 lượt tải về

• Tải lên bởi: trần hoàng đạt

• Ngày tải lên: 05/09/2011

pdf3.gif

TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

• 776 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hải Đăng_Gia sư vật lý_Hải Phòng

• Ngày tải lên: 22/08/2015

word.gif

78 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Không Đổi

• 3,716 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Can

• Ngày tải lên: 12/09/2011

word.gif

Chương 2 Sóng cơ

• 1,021 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang long

• Ngày tải lên: 14/09/2011

word.gif

Đề và đáp án 95 câu trắc nghiệm con lắc lò xo và con lắc đơn

• 1,666 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị thu huyền

• Ngày tải lên: 20/09/2011

word.gif

63 CÂU TRAC NGHIÊM LY THUYET TONG HOP VAT LY 12-CHUONG I-II-III (CÓ ÐÁP ÁN)

• 3,926 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYEN TRUONG AN

• Ngày tải lên: 15/01/2009

word.gif

Định luật bảo toàn động lượng

• 2,890 lượt tải về

• Tải lên bởi: dothilieu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

word.gif

200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án.doc

• 6,087 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanh

• Ngày tải lên: 19/03/2010

word.gif

Bài tập về dao đọng cơ học

• 511 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiến

• Ngày tải lên: 12/09/2011

word.gif

80 bài trắc nghiệm dao động chọn lọc

• 2,665 lượt tải về

• Tải lên bởi: ktinh

• Ngày tải lên: 30/12/2008

pdf1.gif

205 bài tập Dao động cơ

• 1,624 lượt tải về

• Tải lên bởi: bang

• Ngày tải lên: 26/03/2010

archive_rar.gif

Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,321 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 25/12/2008

word.gif

Trắc nghiệm lí 12 - Chương Lượng tử ánh sáng

• 7,830 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 05/01/2015

word.gif

Toàn tập trắc nghiệm chương 1 Vật lí 11

• 12,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyên Thanh

• Ngày tải lên: 14/08/2011

word.gif

Lí thuyết và bài tập dòng điện xoay chiều

• 1,041 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tung

• Ngày tải lên: 09/09/2011

word.gif

Ôn tập Lý 12 - Vật lí hạt nhân

• 1,712 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 17/03/2010

word.gif

108 câu Dao động cơ học

• 10,543 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quang Sơn

• Ngày tải lên: 06/02/2009

word.gif

Ôn tập theo các chương vật lí 12 (PHẠM KHẮC DĨ BIÊN)

• 1,279 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM KHẮC DĨ BIÊN

• Ngày tải lên: 21/02/2009

word.gif

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương 1 Lý 12 (Ngô Minh Triết)

• 1,090 lượt tải về

• Tải lên bởi: ngo minh triet

• Ngày tải lên: 03/12/2008

word.gif

Đề ôn tập Vật lí 12: Chương Vật lí hạt nhân

• 4,375 lượt tải về

• Tải lên bởi: VoThai

• Ngày tải lên: 20/02/2009