Các tài liệu Chuyên đề DAY THEM

pdf3.gif

Giáo án dạy thêm vật lý 10 cả năm

• 1,231 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Phú Thắng

• Ngày tải lên: 07/04/2019

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG 2-K12CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 2,089 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 04/09/2015

pdf3.gif

GIÁO TRÌNH DẠY THÊM MÔN LÝ LỚP 12 - TẬP 2

• 2,352 lượt tải về

• Tải lên bởi: kieu quang vu

• Ngày tải lên: 10/08/2015

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG I_KHỐI 11 CB

• 6,262 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 20/08/2015

pdf3.gif

Tài liệu dạy thêm vật lý 10

• 5,127 lượt tải về

• Tải lên bởi: kieu quang vu

• Ngày tải lên: 06/07/2015

word.gif

Tài liệu dạy thêm

• 656 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Hoà

• Ngày tải lên: 22/02/2020

archive_rar.gif

Giáo án dạy thêm Vật lí 10 năm 2014

• 10,122 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

pdf3.gif

TÀI LIỆU DẠY THÊM VẬT LÝ 10

• 1,510 lượt tải về

• Tải lên bởi: võ đình bảo

• Ngày tải lên: 13/09/2019

pdf3.gif

Bài soạn dạy thêm Dòng điện xoay chiều

• 1,306 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Viết Huy- Đại học Tây Nguyên

• Ngày tải lên: 08/01/2016

pdf.gif

Tài liệu dạy thêm VL 11 Chương trình mới 2023

• 766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 21/07/2023

word.gif

Giáo án Dạy thêm Lí 10 NC (Đoàn Văn Doanh, Nam Trực, Nam Định)

• 7,349 lượt tải về

• Tải lên bởi: doanhk26aly

• Ngày tải lên: 21/11/2009

word.gif

Dạy thêm chương 3 lớp 10

• 3,927 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 28/09/2016

word.gif

BÀI 2 CON LẮC LÒ XO DÙNG DẠY THÊM

• 961 lượt tải về

• Tải lên bởi: thang

• Ngày tải lên: 05/06/2016

archive_rar.gif

Tài liệu dạy thêm và học thêm dành cho lớp 10

• 10,393 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang ki anh

• Ngày tải lên: 06/06/2013

pdf2.gif

Tài liệu dạy thêm học thêm lớp 10 chương trình mới 2022

• 3,503 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 15/06/2022

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG 3-K10CB

• 1,883 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 06/11/2015

word.gif

Dạy thêm chương 4 lớp 12

• 3,318 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 28/09/2016

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG 7 VẬT LÍ HẠT NHÂN-K12 CB

• 3,919 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 21/03/2017

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG 2-K10CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 8,290 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 19/09/2015

pdf3.gif

Tài liệu dạy thêm vật lý 11

• 7,215 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 15/08/2015

word.gif

BÀI TẬP DẠY THÊM K12 CB-CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 3,536 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 05/03/2017

word.gif

BÀI 1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DÙNG DẠY THÊM

• 1,527 lượt tải về

• Tải lên bởi: thang

• Ngày tải lên: 22/05/2016

archive_rar.gif

Tài liệu dạy thêm và học thêm dành cho lớp 11

• 9,577 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang ki anh

• Ngày tải lên: 07/06/2013

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG 2 -K11CB-THEO BÀI CÓ PHẬN DẠNG

• 3,636 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 04/09/2015

pdf3.gif

GIÁO TRÌNH DẠY THÊM MÔN LÝ LỚP 11 - TẬP 2

• 3,337 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 29/10/2015

pdf1.gif

GIÁO TRÌNH DẠY THÊM MÔN LÝ LỚP 12 - TẬP 3

• 3,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: kieu quang vu

• Ngày tải lên: 04/08/2015

pdf3.gif

Tài liệu dạy thêm học thêm lớp 10 chương trình mới 2022 (Kì II)

• 1,290 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 30/10/2022

word.gif

DẠY THÊM CHƯƠNG I -K10CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 5,026 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 04/09/2015

pdf3.gif

GIÁO TRÌNH DẠY THÊM MÔN LÝ LỚP 12

• 6,933 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kiều Quang Vũ

• Ngày tải lên: 22/08/2015

archive_rar.gif

NĂM 2014, GIÁO ÁN DẠY THÊM VẬT LÍ 11

• 12,135 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Tài liệu dạy thêm

• 1,404 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Hoà

• Ngày tải lên: 22/02/2020