Các tài liệu Chuyên đề DAO DONG DIEU HOA CON LAC LO XO

pdf3.gif

Lực đàn hồi - Lực hồi phục trong dao động điều hòa con lắc lò xo

• 2,007 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 03/07/2011

pdf3.gif

Năng lượng trong dao động điều hòa con lắc lò xo

• 2,552 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 05/07/2011

pdf3.gif

Bài toán quãng đường - thời gian trong dao động điều hòa con lắc lò xo - tập 1

• 1,428 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 01/07/2011

pdf3.gif

Bài toán quãng đường - thời gian trong dao động điều hòa con lắc lò xo - tập 2

• 1,597 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 01/07/2011