Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thung3031993 trong 02:35:50 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9612Tiêu đề: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: thung3031993 trong 02:35:50 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1.Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Tần số của hiệu điện thế thay đổi được. Khi tần số là f1 và 4f1 công suất trong mạch như nhau và bằng  80% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Khi f=3.f1 thì hệ số công suất là:    
   A. 0,8                       B. 0,53                          C. 0,6                              D. 0,47
 2. .Cho ba linh kiện: điện trở thuần R = 60 [tex]\Omega[/tex], cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là [tex]i_{1}= \sqrt{2}cos ( 100\pi t - \frac{\pi }{12} )(A)[/tex]  và [tex]i_{2}= \sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\7\pi}{12} )(A)[/tex] . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:
A. [tex]i = 2\sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\\\pi}{3} )(A)[/tex]
B. [tex]i = 2 cos ( 100\pi t + \frac{\\\pi}{3} )(A)[/tex]
C. [tex]i = 2 \sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\pi}{4} )(A)[/tex]
D.  [tex]i = 2 cos ( 100\pi t + \frac{\pi}{4} )(A)[/tex]


3. Đặt vào hai đầu mạch điện gồm hai phần tử R và C với R = 100W một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = 100 + 100cos([tex]100\pi t + \frac{\pi }{4}[/tex]) (V). Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:  
   A. 50W.                   B. 200W.              C. 25W,      D, 150W

Nhờ mọi người giải chi tiết zùm mình


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:15:21 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1.Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Tần số của hiệu điện thế thay đổi được. Khi tần số là f1 và 4f1 công suất trong mạch như nhau và bằng  80% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Khi f=3.f1 thì hệ số công suất là:    
   A. 0,8                       B. 0,53                          C. 0,6                              D. 0,47

Nhờ mọi người giải chi tiết zùm mình

Công suất cực đại mà mạch có thể đạt được : [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{R}[/tex]

Ứng với các tần số là f1 và 4f1 ta có : [tex]P = RI^{2}[/tex] như nhau, nghĩa là tổng trở như nhau nên ta suy ra :

[tex]Z_{L} - Z_{C}= -(4Z_{L} - Z_{C}/4)\Rightarrow Z_{C} = 4 Z_{L}[/tex]

Mặt khác : [tex]P = \frac{4}{5}P_{max} = \frac{U^{2}}{R}cos^{2}\varphi \Rightarrow cos\varphi =\frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow tan\varphi = - \frac{1}{2}[/tex]

[tex]\frac{Z_{L} -Z_{C}}{R} = - \frac{1}{2} \Rightarrow R = 6Z_{L}[/tex]

Khi f=3.f1 thì hệ số công suất là:   [tex]cos\varphi ' = \frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Z'_{L}-Z'_{C})^{2}}} = \frac{6Z_{L}}{\sqrt{36Z_{L}^{2}+(3Z_{L} - 4Z_{L}/3)^{2}}}[/tex]

Hay [tex]cos\varphi ' = = \frac{18}{\sqrt{349}} = 0,96[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:57:11 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
thầy ơi cho em hỏi ở chỗ dòng cuối cùng ấy, khi f=3.f1, thì ZC'=ZC/3=4.ZL/3 chứ ạ???, nhưng nếu thế lại không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:04:07 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

 2. .Cho ba linh kiện: điện trở thuần R = 60 [tex]\Omega[/tex], cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là [tex]i_{1}= \sqrt{2}cos ( 100\pi t - \frac{\pi }{12} )(A)[/tex]  và [tex]i_{2}= \sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\7\pi}{12} )(A)[/tex] . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:
A. [tex]i = 2\sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\\\pi}{3} )(A)[/tex]
B. [tex]i = 2 cos ( 100\pi t + \frac{\\\pi}{3} )(A)[/tex]
C. [tex]i = 2 \sqrt{2}cos ( 100\pi t + \frac{\pi}{4} )(A)[/tex]
D.  [tex]i = 2 cos ( 100\pi t + \frac{\pi}{4} )(A)[/tex]

Nhận thấy cả 2 biểu thức ta có [tex] I_1=I_2 [/tex]
U không đổi nên [tex] Z_{LR}=Z_{RC} \to Z_L=Z_C [/tex]
Giả sử [tex] u=U_0cos(100{\pi}t + {\varphi}) (v) [/tex]
Ta có [tex] {\varphi_1}=\varphi - {\varphi}_{i_1} [/tex]
[tex] \leftrightarrow \frac{Z_L}{Z_C}=tan(\varphi - {\varphi_{i_1}}) (1) [/tex]
Tương tự ta có [tex] \frac{Z_C}{R}=tan({\varphi_{i_2} -\varphi) (2) [/tex]
Từ (1),(2) ta có: [tex] {\varphi} = \frac{{\varphi_{i_1}} + {\varphi_{i_2}}}{2}=\frac{\pi}{4} [/tex]
Từ đây dễ dàng suy ra biểu thức [tex] u=120\sqrt{2}cos(100{\pi}t + \frac{\pi}{4}) [/tex]
[tex] \to i_{RLC}=2\sqrt{2}cos(100{\pi}t + \frac{\pi}{4}) [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:10:03 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


3. Đặt vào hai đầu mạch điện gồm hai phần tử R và C với R = 100W một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = 100 + 100cos([tex]100\pi t + \frac{\pi }{4}[/tex]) (V). Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:   
   A. 50W.                   B. 200W.              C. 25W,      D, 150W

Nhờ mọi người giải chi tiết zùm mình
Câu này mình giải thử k biết đúng không nha :D
Ta có [tex] U=\sqrt{100^2 + \frac{100^2}{2}=50\sqrt{6}V [/tex]
[tex] \to I=\frac{\sqrt{6}}{2} \to P=RI^2=150W [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:53:36 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
thầy ơi cho em hỏi ở chỗ dòng cuối cùng ấy, khi f=3.f1, thì ZC'=ZC/3=4.ZL/3 chứ ạ???, nhưng nếu thế lại không có đáp án

Hôm trước tính sai !

Đúng là không có đáp án !

Đã chỉnh lại lời giải !


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: boyhungmubonly trong 08:05:58 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2012
Bạn ondehitandrun cho mình hỏi chỗ kia tính như thế nào ra Uo=120[tex]\sqrt{2}[/tex] thế. Mình chưa hiểu chỗ đó


Tiêu đề: Trả lời: Ba câu điện khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: boyhungmubonly trong 08:19:11 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2012
à. mình hiểu rồi