Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 08:32:22 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8962Tiêu đề: Giải hộ em bài quang
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 08:32:22 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ vàng lục tím từ phía đáy tối mặt bên của môt lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. điều chỉnh sao cho ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu khi đó:
A chỉ có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu
B chỉ có thêm tia màu đỏ có góc lệch cực tiểu
C Ba tia còn lại ló ra khỏi lăng kính không tia nào có góc lệch cực tiểu
D Cả ba tia không ló ra khỏi lăng kính


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài quang
Gửi bởi: traugia trong 09:13:35 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
 Chắc chắn là đáp án C
do khi tia tím đạt góc lệch cực tiểu thì góc tới i = i2t vì vậy góc ló của tất cả các tia khác khỏi lăng kinh không thể có giá trị i2 = i nữa


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài quang
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:28:02 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Chắc chắn là đáp án C
do khi tia tím đạt góc lệch cực tiểu thì góc tới i = i2t vì vậy góc ló của tất cả các tia khác khỏi lăng kinh không thể có giá trị i2 = i nữa

Nói cho rõ đi bạn


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài quang
Gửi bởi: traugia trong 09:32:47 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
 Thì điều kiện để góc lệch cực tiểu là góc tới lăng kính phải bằng với góc ló khỏi lăng kính của tia sáng. Trong khi đó với cùng góc tới lăng kính như nhau i nhưng do chiết suất của lăng kính với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau nên góc ló của các tia sáng đơn sắc cũng khác nhau. Tia tím đạt góc lệch cực tiểu nghĩa là góc ló của tia tím it2 = i ( góc tới ) thì góc ló các tia còn lại i2 # i vì thế các tia còn lại không thể có góc lệch cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài quang
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:00:29 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Thì điều kiện để góc lệch cực tiểu là góc tới lăng kính phải bằng với góc ló khỏi lăng kính của tia sáng. Trong khi đó với cùng góc tới lăng kính như nhau i nhưng do chiết suất của lăng kính với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau nên góc ló của các tia sáng đơn sắc cũng khác nhau. Tia tím đạt góc lệch cực tiểu nghĩa là góc ló của tia tím it2 = i ( góc tới ) thì góc ló các tia còn lại i2 # i vì thế các tia còn lại không thể có góc lệch cực tiểu

thế thì chúng có ló hay không hay bị phản xạ trở lại