Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 11:39:12 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8844Tiêu đề: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: thesea trong 11:39:12 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 1:

Trong mạch dao động LC lý tưởng, biểu thức điện tích trên hai bản tụ là  . Kể từ thời điểm t = 0(s) cho đến khi năng lượng từ trường cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã phóng được một điện lượng bằng
   A. 2,5 nC.      B. 10 nC.      C. 5 nC.      D. 1 nC.
Câu 2: Một tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm bậc nhất với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1 = 120pF đến C2 = 600pF ứng với góc quay của các bản tụ là α các bản tăng dần từ 200  đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =2µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 58,4m phải quay các bản tụ thêm một góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất
A. 600         B. 1400      C. 1200         D. 400
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ giải dùm em. Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:09:51 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 1:

Trong mạch dao động LC lý tưởng, biểu thức điện tích trên hai bản tụ là  . Kể từ thời điểm t = 0(s) cho đến khi năng lượng từ trường cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã phóng được một điện lượng bằng
   A. 2,5 nC.      B. 10 nC.      C. 5 nC.      D. 1 nC.
em coi lại dữ liệu
Trích dẫn
Câu 2: Một tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm bậc nhất với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1 = 120pF đến C2 = 600pF ứng với góc quay của các bản tụ là α các bản tăng dần từ 20^0  đến 180^0. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =2µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 58,4m phải quay các bản tụ thêm một góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất
A. 60^0         B. 140^0      C. 120^0         D. 40^0
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ giải dùm em. Em xin cảm ơn
Công thức tính điện dung [tex]C=a\alpha+b[/tex]
[tex]\alpha=20^0 ==> 120=20.a+b[/tex]
[tex]\alpha=180^0 ==> 600=180a+b[/tex]
[tex]==> a=3, b=60 ==> C=3\alpha+60[/tex]
Đế bắt sóng [tex]\lambda=58,4m ==> C=\frac{\lambda^2}{4\pi^2.c^2.L}=480pF[/tex]
[tex]==> \alpha = 140^0 ==> \Delta \alpha= 120^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: thesea trong 01:26:35 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 1:

Trong mạch dao động LC lý tưởng, biểu thức điện tích trên hai bản tụ là  . Kể từ thời điểm t = 0(s) cho đến khi năng lượng từ trường cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã phóng được một điện lượng bằng
   A. 2,5 nC.      B. 10 nC.      C. 5 nC.      D. 1 nC.
em coi lại dữ liệu
Trích dẫn
Câu 2: Một tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm bậc nhất với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1 = 120pF đến C2 = 600pF ứng với góc quay của các bản tụ là α các bản tăng dần từ 20^0  đến 180^0. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =2µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 58,4m phải quay các bản tụ thêm một góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất
A. 60^0         B. 140^0      C. 120^0         D. 40^0
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ giải dùm em. Em xin cảm ơn
Công thức tính điện dung [tex]C=a\alpha+b[/tex]
[tex]\alpha=20^0 ==> 120=20.a+b[/tex]
[tex]\alpha=180^0 ==> 600=180a+b[/tex]
[tex]==> a=3, b=60 ==> C=3\alpha+60[/tex]
Đế bắt sóng [tex]\lambda=58,4m ==> C=\frac{\lambda^2}{4\pi^2.c^2.L}=480pF[/tex]
[tex]==> \alpha = 140^0 ==> \Delta \alpha= 120^0[/tex]
Em cảm ơn thầy.
Trong câu thứ 1, khi post bài, do em chưa quen cách sử dụng công thức toán nên bị sót.
Em bổ sung biểu thức điện tích trên bản tụ là: [tex]q=5cos10^7t(nC)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:45:21 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 1:

Trong mạch dao động LC lý tưởng, biểu thức điện tích trên hai bản tụ là [tex] q=5cos(10^7.t)(nC) . Kể từ thời điểm t = 0(s) cho đến khi năng lượng từ trường cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã phóng được một điện lượng bằng
   A. 2,5 nC.      B. 10 nC.      C. 5 nC.      D. 1 nC.
t=0 ==> q=5(nC). khi Từ trường đạt cực đại ==> Điện trường bằng 0 ==> q=0 Vậy ta thấy có 5nC chuyển qua tiết diện dây.==> (C)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: thesea trong 11:51:58 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 1:

Trong mạch dao động LC lý tưởng, biểu thức điện tích trên hai bản tụ là [tex] q=5cos(10^7.t)(nC) . Kể từ thời điểm t = 0(s) cho đến khi năng lượng từ trường cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã phóng được một điện lượng bằng
   A. 2,5 nC.      B. 10 nC.      C. 5 nC.      D. 1 nC.
t=0 ==> q=5(nC). khi Từ trường đạt cực đại ==> Điện trường bằng 0 ==> q=0 Vậy ta thấy có 5nC chuyển qua tiết diện dây.==> (C)

Thầy có thể giải thích dùm em thêm vấn đề này. Giả sử như đề bài hỏi "cho đến khi năng lượng từ trường cực tiểu lần đầu tiên", như vậy khi đó năng lượng điện trường sẽ cực đại. Vậy ta sẽ lấy q=-q0 hay q=q0 để tính điện lượng mà tụ đã phóng.
Hơn nữa, bản chất của tụ điện là có 1 cực âm, 1 cực dương. vậy khi tính điện lượng thì lấy bản tụ nào? Em đã biết là hai bản tụ trong trường hợp này sẽ liên tục đổi dấu sau nửa chu kì, nhưng không thể hiểu được tụ phóng điện như thế nào. Rất rắc rối, mong thầy giải thích cho  em được rõ. Em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ hai câu dao động điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:57:07 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Thầy có thể giải thích dùm em thêm vấn đề này. Giả sử như đề bài hỏi "cho đến khi năng lượng từ trường cực tiểu lần đầu tiên", như vậy khi đó năng lượng điện trường sẽ cực đại. Vậy ta sẽ lấy q=-q0 hay q=q0 để tính điện lượng mà tụ đã phóng.
Hơn nữa, bản chất của tụ điện là có 1 cực âm, 1 cực dương. vậy khi tính điện lượng thì lấy bản tụ nào? Em đã biết là hai bản tụ trong trường hợp này sẽ liên tục đổi dấu sau nửa chu kì, nhưng không thể hiểu được tụ phóng điện như thế nào. Rất rắc rối, mong thầy giải thích cho  em được rõ. Em cảm ơn thầy
lúc đầu q=Q0. tìm điện lượng khi từ trường đạt năng lượng cực tiểu==> WLmin ==> WCmax ==> q=-Q0
+ vấn đề đặt ra em nói 2 bản âm và dương vậy lấy bản nào ra tính theo thầy em lấy bản nào mà điện tích của nó đang thể hiện ứng với thời điểm bắt đầu tính,nếu thời điểm tính q>0 lấy bản dương ra tính, q<0 lấy bản âm ra tính, nhưng phải thống nhất 1 bản.
VD:
+ t=0 có q=Q0>0 ==> điện tích giảm đến giá trị -Q0 (dòng điện chạy từ dương sang âm) ==> Điện lượng truyền qua dây dẫn là 2|Q0| vì dòng điện chưa đổi chiều. ( thời gian biến thiên từ 0 đến T/2)
[tex]\Delta q = |Q0cos(\omega.T/2)-Q0cos(0)|=|-Q0-Q0|=2Q0[/tex]