Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 11:54:18 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8187Tiêu đề: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: quark trong 11:54:18 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Đề thi thử THPT Đại Hùng
Thầy cô và các bạn giup quark vài câu sau,Xin cảm ơn nhiều

Câu 5: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết C = L / R^2 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số f1=12,5Hz và f2=50Hz. Hệ số công suất của mạch:
Acan2/2                       B.  1/2                        C.  2/can13                D.   3/can13
        
Câu 6:  Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức
     A.  = xD/n   B. xD/(n-1)   C. x(n-1)/D   D. xn/D

Câu 18: Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song liền kề nhau có cùng biên độ A. Biết vật 1 dao đông với tần số f1 = 1 Hz, Vật thứ hai dao động với tần số f2 = 1/3 Hz. Biết  tại thời điểm t khi hai vật gặp thì li độ của chúng là A/2. Hỏi lần gặp nhau gần nhất tiếp theo sau thời gian t bao lâu:
A. 0,15s   B. 0,2s                      C. 0,25s   D. 0,3s
Câu 24: Xét hai dao động điều hòa: Dao động thứ nhất (DĐ1) là tổng hợp của hai đao động cùng phương, cùng tần số và lệch pha nhau một góc 600 và dao động thứ hai là tổng hợp của hai đao động cùng phương, cùng tần số và lệch pha nhau một góc 900. Tại thời điểm t: li độ tức thời của các dao động thành phần của cả hai dao động lần lượt đều là 3cm và 4cm. Tỉ số giữa li độ tức thời Dao động thứ nhất (DĐ1) và giao động thứ hai (DĐ2) là:
A. 1                             B.    can37/4                        C.  26/27                   D. 7/8
Em đang cần gấp mọi người cố gắng giúp em
Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:41:04 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Đề thi thử THPT Đại Hùng
Thầy cô và các bạn giup quark vài câu sau,Xin cảm ơn nhiều

Câu 5: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết C = L / R^2 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số f1=12,5Hz và f2=50Hz. Hệ số công suất của mạch:
Acan2/2                       B.  1/2                        C.  2/can13                D.   3/can13
        

Từ giả thiết : [tex]C = L / R^2 \Rightarrow R^{2} = Z_{L}.Z_{C}[/tex]

Với tần số f1=12,5Hz ta có [tex]Cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}} = \frac{R}{ \sqrt{Z_{L}^{2}+Z_{C}^{2}-R^{2}}}[/tex] (1)

Với tần số f2 = 4f1 ta có : [tex]Cos\varphi = \frac{R}{ \sqrt{16Z_{L}^{2}+Z_{C}^{2}/16-R^{2}}}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta được : [tex]Z_{C} = 4Z_{L} \Rightarrow R = 2 Z_{L}[/tex]

Thay vào (1) ta có [tex]cos\varphi = \frac{R}{ \sqrt{Z_{L}^{2}+Z_{C}^{2}-R^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{13}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: quark trong 01:55:03 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi giúp em mấy câu còn lại đi thầy


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:26:44 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Đề thi thử THPT Đại Hùng
Thầy cô và các bạn giup quark vài câu sau,Xin cảm ơn nhiều


Câu 6:  Thí nghiệm Y-âng. Khi tăng khoảng cách giữa 2 khe lên n lần thì khoảng vân giảm 1 lượng là x. Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm tính theo công thức
     A.  = xD/n   B. xD/(n-1)   C. x(n-1)/D   D. xn/D

Khoảng vân lúc đầu : [tex]i = \frac{\lambda D}{a}[/tex]

Khoảng vân lúc sau : [tex]i' = \frac{\lambda D}{na}[/tex]

Theo giả thiết : [tex]x = i - i' = \frac{\lambda D}{a} \frac{n-1}{n}\Rightarrow \lambda = \frac{ax}{D}.\frac{n}{n-1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: quark trong 08:58:43 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi đáp án không có a thầy


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:04:46 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
DĐ1:[tex]\sqrt{3^{2}+4^{2}+2.3.4.cos\left(60 \right)}=\sqrt{37}[/tex]
DĐ2:[tex]\sqrt{3^{2}+4^{2}}=5[/tex]
==>Tỉ số: [tex]\frac{\sqrt{37}}{5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: quark trong 09:23:00 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Giúp mình thêm câu 18 đi truonglong moto


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: toanthinh94 trong 11:36:29 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Theo tớ Câu 24 làm như sau:                        *Li độ của DĐ1 (tổng hợp) tại thời điểm đang xét là: X1=x1+x2=3+4=7; (Li độ này là li độ tức thời không phụ thuộc vào độ lệch pha của 2 DĐ thành phần).                *Tương tự đối với DĐ2 ta cũng có li độ tức thời: X2=7.            ==>X1/X2=1 .==> ĐA:A                                        Còn Câu 18 mình thử cả 4 ĐA đều không thỏa mãn. Mình tí ra t=0,5


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Đại Hùng
Gửi bởi: toanthinh94 trong 06:42:02 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Thưa thầy ở bài trên nếu đề cho biên độ khác nhau thì có áp dụng như trên không ạ?