Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 08:04:17 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7820Tiêu đề: BT phong xa kho.can giai dap
Gửi bởi: huunam1993 trong 08:04:17 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/BTcanhoi01.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/n54.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BT phong xa kho.can giai dap
Gửi bởi: kokomi trong 08:41:05 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012


(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/BTcanhoi01.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/n54.jpg)

Bài 1.
Thời điểm tạo thành Trái Đất: t = 0: [tex]\frac{N_{01}}{N_{02}}=1[/tex]
Thời điểm t: [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{N_{01}.2^{-t/T_{1}}}{N_{02}.2^{-t/T_{2}}}= 160[/tex]
Giải ra t là tuổi của Trái Đất
Bài 2.
Số xung đếm là số hạt nhân phân rã
Trong t1: [tex]n_{1}=\Delta N_{1}=N_{0}(1-2^{-t_{1}/T[/tex])
Trong t2: [tex]n_{2}=\Delta N_{2}=N_{0}(1-2^{-t_{2}/T[/tex])
Thay t2 = 2t1 và n2 = 9n1/64 vào hai phương trình trên là ra kết quả